Yêu Thần Ký

(Vừa cập nhật: 14/07/2019 10:18)
Tên khác:

Tales of Demons And Gods

Tác giả: Mad Snail
Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2940307 Theo dõi: 732 Theo dõi truyện này
Yêu Thần Ký Xếp hạng: 8.8/10 - 890 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi... :v
Yêu Thần Ký
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
14/07/2019
2
07/07/2019
3
30/06/2019
4
24/06/2019
5
22/06/2019
6
22/06/2019
7
22/06/2019
8
22/06/2019
10
22/06/2019
11
22/06/2019
12
22/06/2019
13
22/06/2019
14
22/06/2019
15
22/06/2019
16
22/06/2019
17
22/06/2019
18
22/06/2019
19
22/06/2019
20
22/06/2019
21
22/06/2019
22
22/06/2019
23
22/06/2019
24
22/06/2019
25
22/06/2019
26
22/06/2019
27
22/06/2019
28
22/06/2019
29
22/06/2019
30
22/06/2019
31
22/06/2019
32
22/06/2019
33
22/06/2019
34
22/06/2019
35
22/06/2019
36
22/06/2019
37
22/06/2019
38
22/06/2019
39
22/06/2019
40
22/06/2019
41
22/06/2019
42
22/06/2019
43
22/06/2019
44
22/06/2019
45
22/06/2019
46
22/06/2019
47
22/06/2019
48
22/06/2019
49
22/06/2019
50
22/06/2019
51
22/06/2019
52
22/06/2019
53
22/06/2019
54
22/06/2019
55
22/06/2019
56
22/06/2019
57
22/06/2019
58
22/06/2019
59
22/06/2019
60
22/06/2019
61
22/06/2019
62
22/06/2019
63
22/06/2019
64
22/06/2019
65
22/06/2019
66
22/06/2019
67
22/06/2019
68
22/06/2019
69
22/06/2019
70
22/06/2019
71
22/06/2019
72
22/06/2019
73
22/06/2019
74
22/06/2019
75
22/06/2019
76
22/06/2019
77
22/06/2019
78
22/06/2019
79
22/06/2019
80
22/06/2019
81
22/06/2019
82
22/06/2019
83
22/06/2019
84
22/06/2019
85
22/06/2019
86
22/06/2019
87
22/06/2019
88
22/06/2019
89
22/06/2019
90
22/06/2019
91
22/06/2019
92
22/06/2019
93
22/06/2019
94
22/06/2019
95
22/06/2019
96
22/06/2019
97
22/06/2019
98
22/06/2019
99
22/06/2019
100
22/06/2019
101
22/06/2019
102
22/06/2019
103
22/06/2019
104
22/06/2019
105
22/06/2019
106
22/06/2019
107
22/06/2019
108
22/06/2019
109
22/06/2019
110
22/06/2019
111
22/06/2019
112
22/06/2019
113
22/06/2019
114
22/06/2019
115
22/06/2019
116
22/06/2019
117
22/06/2019
118
22/06/2019
119
22/06/2019
120
22/06/2019
121
22/06/2019
122
22/06/2019
123
22/06/2019
124
22/06/2019
125
22/06/2019
126
22/06/2019
127
22/06/2019
128
22/06/2019
129
22/06/2019
130
22/06/2019
131
22/06/2019
132
22/06/2019
133
22/06/2019
134
22/06/2019
135
22/06/2019
136
22/06/2019
137
22/06/2019
138
22/06/2019
139
22/06/2019
140
22/06/2019
141
22/06/2019
142
22/06/2019
143
22/06/2019
144
22/06/2019
145
22/06/2019
146
22/06/2019
147
22/06/2019
148
22/06/2019
149
22/06/2019
150
22/06/2019
151
22/06/2019
152
22/06/2019
153
22/06/2019
154
22/06/2019
155
22/06/2019
156
22/06/2019
157
22/06/2019
158
22/06/2019
159
22/06/2019
160
22/06/2019
161
22/06/2019
162
22/06/2019
163
22/06/2019
164
22/06/2019
165
22/06/2019
166
22/06/2019
167
22/06/2019
168
22/06/2019
169
22/06/2019
170
22/06/2019
171
22/06/2019
172
22/06/2019
173
22/06/2019
174
22/06/2019
175
22/06/2019
176
22/06/2019
177
22/06/2019
178
22/06/2019
179
22/06/2019
180
22/06/2019
181
22/06/2019
182
22/06/2019
183
22/06/2019
184
22/06/2019
185
22/06/2019
186
22/06/2019
187
22/06/2019
188
22/06/2019
189
22/06/2019
190
22/06/2019
191
22/06/2019
192
22/06/2019
193
22/06/2019
194
22/06/2019
195
22/06/2019
196
22/06/2019
197
22/06/2019
198
22/06/2019
199
22/06/2019
200
22/06/2019
201
22/06/2019
202
22/06/2019
203
22/06/2019
204
22/06/2019
205
22/06/2019
206
22/06/2019
207
22/06/2019
208
22/06/2019
209
22/06/2019
210
22/06/2019
211
22/06/2019
212
22/06/2019
213
22/06/2019
214
22/06/2019
215
22/06/2019
216
22/06/2019
217
22/06/2019
218
22/06/2019
219
22/06/2019
220
22/06/2019
221
22/06/2019
222
22/06/2019
223
22/06/2019
224
22/06/2019
225
22/06/2019
226
22/06/2019
227
22/06/2019
228
22/06/2019
229
22/06/2019
230
22/06/2019
231
22/06/2019
232
22/06/2019
233
22/06/2019
234
22/06/2019
235
22/06/2019
236
22/06/2019
237
22/06/2019
238
22/06/2019
239
22/06/2019
240
22/06/2019
241
22/06/2019
242
22/06/2019
243
22/06/2019
244
22/06/2019
245
22/06/2019
246
22/06/2019
247
22/06/2019
248
22/06/2019
249
22/06/2019
250
22/06/2019
251
22/06/2019
252
22/06/2019
253
22/06/2019
254
22/06/2019
255
22/06/2019
256
22/06/2019
257
22/06/2019
258
22/06/2019
259
22/06/2019
260
22/06/2019
261
22/06/2019
262
22/06/2019
263
22/06/2019
264
22/06/2019
265
22/06/2019
266
22/06/2019
267
22/06/2019
268
22/06/2019
269
22/06/2019
270
22/06/2019
271
22/06/2019
272
22/06/2019
273
22/06/2019
274
22/06/2019
275
22/06/2019
276
22/06/2019
277
22/06/2019
278
22/06/2019
279
22/06/2019
280
22/06/2019
281
22/06/2019
282
22/06/2019
283
22/06/2019
284
22/06/2019
285
22/06/2019
286
22/06/2019
287
22/06/2019
288
22/06/2019
289
22/06/2019
290
22/06/2019
291
22/06/2019
292
22/06/2019
293
22/06/2019
294
22/06/2019
295
22/06/2019
296
22/06/2019
297
22/06/2019
298
22/06/2019
299
22/06/2019
300
22/06/2019
301
22/06/2019
302
22/06/2019
303
22/06/2019
304
22/06/2019
305
22/06/2019
306
22/06/2019
307
22/06/2019
308
22/06/2019
309
22/06/2019
310
22/06/2019
311
22/06/2019
312
22/06/2019
313
22/06/2019
314
22/06/2019
315
22/06/2019
316
22/06/2019
317
22/06/2019
318
22/06/2019
319
22/06/2019
320
22/06/2019
321
22/06/2019
322
22/06/2019
323
22/06/2019
324
22/06/2019
325
22/06/2019
326
22/06/2019
327
22/06/2019
328
22/06/2019
329
22/06/2019
330
22/06/2019
331
22/06/2019
332
22/06/2019
333
22/06/2019
334
22/06/2019
335
22/06/2019
336
22/06/2019
337
22/06/2019
338
22/06/2019
339
22/06/2019
340
22/06/2019
341
22/06/2019
342
22/06/2019
343
22/06/2019
344
22/06/2019
345
22/06/2019
346
22/06/2019
347
22/06/2019
348
22/06/2019
349
22/06/2019
350
22/06/2019
351
22/06/2019
352
22/06/2019
353
22/06/2019
354
22/06/2019
355
22/06/2019
356
22/06/2019
357
22/06/2019
358
22/06/2019
359
22/06/2019
1
Bình luận
center
Box
center Gửi vào: 14/06/2019 11:17


link truyện chữ cho ai cần nhé (Truyện tranh chap 220) https://www.truyencenter.com/yeu-than-ky-chuong-193-tien-vao-hac-tuyen

link truyện chữ cho ai cần nhé (Truyện tranh chap 226) https://www.truyencenter.com/yeu-than-ky-chuong-198-cam-ung-phap-tac

link truyện chữ (truyện tranh 218) nha mọi người https://www.truyencenter.com/yeu-than-ky-chuong-192-hoang-kim-tam-tinh
nammetruyen
Box
nammetruyen Gửi vào: 17/02/2019 19:19
xem truyện tranh Yêu thần ký chap 211 mới nhất tại:
https://youtu.be/wCu9cuxyciU
nammetruyen
Box
nammetruyen Gửi vào: 07/02/2019 16:30
xem truyện tranh Yêu thần ký chap 210.5 mới nhất tại:
https://www.youtube.com/watch?v=ffPyh1tDl1I
thanhcong
Box
thanhcong Gửi vào: 22/01/2019 20:45
hay qua ad oi hong chap moi nhanh nhanh nha nua thang lau qua
NguyetThien
Box
NguyetThien Gửi vào: 31/12/2018 8:02
Hay wa chờ chap mới
thanhcong
Box
thanhcong Gửi vào: 21/12/2018 19:00
hay qua hong chap moi nha
giaan1703
Box
giaan1703 Gửi vào: 29/05/2016 10:10
hay wa di
baduy19900
Box
baduy19900 Gửi vào: 10/09/2015 12:08
200-500 view /ngày. Truyen hay qua ae co gang dich nhé
baduy19900
Box
baduy19900 Gửi vào: 08/09/2015 12:10
Truyen hay ma Ae ko. Them doc chan nhi
baduy19900
Box
baduy19900 Gửi vào: 06/09/2015 16:16
Vãi nhanh ko kip doc ... Dich pro ghê
Box
voanhtuan
Box
voanhtuan Gửi vào: 10/01/2019 20:15
ko vui dau,2 nam roi mak truyen hinh moi ra co 206 chap : (
1
Truyện cùng loại
Đệ Nhất Trưởng Môn
[]
10/07/2019 02:43
Tổng quát: giới thiệu đệ nhất chưởng môn : Trạch nam vô dụng xuyên không về thế giới tu chân, trở thành chưởng môn nhân môn phái mạnh nhất. Nhưng phát hiện ra chỉ kế thừa vẻ bề ngoài của chưởng môn chứ không kế thừa tu vi. Càng nguy hiểm hơn nam tử mà hắn phụ thân vào là vốn dĩ là đệ nhất thiên hạ dưới thần. Mạnh tới mức người trong thiên hạ đều biết. Hơn nữa thủ đoạn độc ác không hề kiêng kỵ thứ gì, là một kẻ tu luyện cuồng ma, bản thân nam chính vừa phế vật vừa hài hước phải làm sao? Đối diện kẻ thù đều dựa vào múa rìu qua mắt thợ, giả vờ, lại giả vờ. Thực sự không giả vờ được nữa hắn sẽ kêu vợ hắn cứu mạng, kêu hậu cung tiên phong, các ngươi lên trước, ta canh chừng phía sau. Có vợ bảo vệ là bản lĩnh, ngoài ra thu thập hậu cung càng có bài bản. Xem thêm
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 0
Comment: 0
Thú cưng độc quyền của boss
13/07/2019 08:48
Tổng quát: Hác Giai Mĩ không thể nào tưởng tượng được sau khi uống rượu, cô cùng boss cư nhiên lại làm những việc đó! Nhưng, hành động của boss sau đó còn đáng kinh ngạc hơn! Lúc cô đói, boss đưa cô đi ăn. -Cái đó...có phải boss anh đang theo đuổi tôi? -Bảo bối à, phản ứng của em quá chậm!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 273308
Comment: 6
Một Tuần Làm Tình Nhân
11/07/2019 07:39
Tổng quát: Cực Hay ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 475121
Comment: 11
Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
14/07/2019 02:18
Tổng quát: Xúi quẩy thật! Trước tiên là bị ba đuổi ra khỏi nhà. Sau đó vì báo thù cho chị họ, liền chạy đến quán bar tìm tên công tử ăn chơi đã vứt bỏ chị họ, rồi đề nghị yêu nhau với hắn. Lúc cả hai sắp hôn môi nhau, tôi đã tặng hắn một cái tát "Chị đây chơi chán rồi, giờ muốn vứt bỏ cưng", nói xong liền chuồn thẳng. Ai biết tên công tử ăn chơi đó lại là cháu ngoại của xã hội đen chứ? Được rồi, tôi chạy trốn không giỡn nữa thì ổn chứ gì? Đến trường học quý tộc xin làm nữ giúp việc gì đó cho Tứ Đại Vương Tử trong trường, phỏng vấn xong rồi thì mới biết là Tứ Đại Ác Ma thì có ấy...
Sơn cute muốn nói nhớ ủng hộ truyện nha
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 710854
Comment: 25
Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta
10/07/2019 10:38
Tổng quát: Nữ sinh đại học Long Tiểu U bị người ta đánh bất tỉnh rồi ném xuống mộ cổ, sau đó cô gặp phải một con quỷ thật sự... Kể từ đó, con quỷ ấy cứ quấn lấy cô, còn nói hắn là phu quân của cô, hàng đêm muốn "triền miên" với cô. Mà ma quỷ ẩn nấp trong bóng tối lại muốn ăn thịt cô, nhìn chằm chằm thèm muốn cô... Ma quỷ quấn lấy cô, liệu cô có thể thoát khỏi số mệnh bị "ăn" hay không thì cứ cùng Lạc Thiên theo dõi câu chuyện?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 676232
Comment: 13
Dường như tình yêu đã đến
10/07/2019 10:48
Tổng quát: Rất hay ^^
TT: Full Bộ
Lượt xem: 1090082
Comment: 16
Chung Cực Đấu La
14/07/2019 11:15
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 41257
Comment: 4
Mỹ Nữ Đại Tiểu Thư Đích Cương Thi Cao Thủ
08/07/2019 04:38
Tổng quát: Dương Trình một kẻ nghèo hèn bị bạn gái đánh đập thê thảm, rồi uống rượu say trong rừng. Anh vô tình bị một mỹ nữ cương thi hút máu, sau đó bị biến thân thành cương thi với siêu năng lực. Ngày hôm sau trong đám cướp mặc đồng phục, được ông chủ chú ý và đề xuất để làm một vệ sĩ cá nhân cho Diệp Tuyên Lâm, con gái của một phú bà Sở phu nhân, và phu phục được một thú cưng nhỏ Sữa Cầu. Sau khi đăng ký nhập học, thì đã phải gặp sự khiêu khích và thử thách ở trường, cùng thời Diệp Tuyên Lâm đang gặp phải một nguy hiểm lớn…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 136857
Comment: 3
Yêu Nhan Lệnh
13/07/2019 01:48
Tổng quát: Cô sinh viên Sở Nhan xuyên không tới cổ đại và nhập vào thân xác của một tiểu Hoàng thượng bù nhìn , đối mặt với cô là một Hoàng hậu tinh quái, chỉ một lời không hợp liền bổ nhào vào cô ngay. “Trẫm là nữ cải nam trang, hoàng hậu sao có thể cùng trẫm làm những chuyện không thể diễn tả này được chứ? ”, “Thật trùng hợp, bổn cung cũng là nam cải nữ trang.” Từ đó, hai người bắt đầu cuộc sống ngọt ngào tình tứ không biết ngượng ngùng là gì. Nhưng Sở Nhan dần dần phát hiện ra rằng, vận mệnh dường như vùi sâu cô vào vòng xoáy…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 169991
Comment: 12
Quy Tự Dao
11/07/2019 12:08
Tổng quát: Chuyện tình 9 kiếp thế gian , những khó khăn trong 9 kiếp , cô ấy đã trải qua, chỉ muốn quên đi tất cả trước kia, nhưng lại cứ khăng khăng ... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 263746
Comment: 2
Chọc Yêu Thành Nghiện
12/07/2019 03:18
Tổng quát: Phần nội dung dịch ra cũng không liên quan đến truyện cho lắm
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2330
Comment: 0
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo
13/07/2019 03:58
Tổng quát: khi thần y vô song tuyệt thế trọng sinh làm sài nữ đại lục kỳ ảo, vì thay “nàng” trả thù, đã mở ra một mặt của hệ thống, cô ấy vừa thu thập các tinh linh để trợ giúp cho mình, vừa luyện đan để nâng cấp quái thú, cũng chinh phục luôn người đàn ông quyền lực nhất đại lục kỳ ảo, từ đó thế sự nhân sinh đổi sang một trang mới, tiếu ngạo thương khung!...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 139696
Comment: 5
Khi Trá Luyến Nhân
12/07/2019 05:00
Tổng quát: Tề Du Lạc? Đó chẳng phải là công tử nhà giàu nhà có 50 tỷ, cũng phải có 50 bạn gái đó sao?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 53617
Comment: 5
Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!
09/07/2019 02:48
Tổng quát: Tác giả: 极漫文化 Trans: Ái Như Edit: Nhóm Minh Nguyệt Lầu Nội dung: Một người là trụ cột đất nước, xuất thân từ gia đình danh giá, một người lại là phụ nữ đã kết hôn, thấp cổ bé họng. Trước khi cuộc hôn nhân tan vỡ, trong những năm theo đuổi, vài năm sau trùng phùng, “Có anh đây, không ai dám ức hiếp em được nữa!”...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 115574
Comment: 4
Vị Hôn Thê Tổng Tài Tuyệt Sắc Của Tôi
14/07/2019 06:48
Tổng quát: Hay lém ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 141817
Comment: 1
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com