Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

(Vừa cập nhật: 20/06/2019 06:18)
Tên khác:

Chinh phục Lạt Dao Dao

Nguồn: truyenv1; truyen1.net
Tình trang: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 17201011 Theo dõi: 4949 Theo dõi truyện này
Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt Xếp hạng: 10/10 - 19840 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Đang cập nhật...
Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
21/06/2019
2
16/06/2019
3
14/06/2019
4
09/06/2019
5
08/06/2019
6
02/06/2019
7
31/05/2019
8
26/05/2019
9
24/05/2019
10
19/05/2019
11
17/05/2019
12
12/05/2019
13
10/05/2019
14
05/05/2019
15
03/05/2019
16
29/04/2019
17
28/04/2019
18
28/04/2019
19
28/04/2019
20
28/04/2019
21
28/04/2019
22
28/04/2019
23
28/04/2019
24
28/04/2019
25
28/04/2019
26
28/04/2019
27
28/04/2019
28
28/04/2019
29
28/04/2019
30
28/04/2019
31
28/04/2019
32
28/04/2019
33
28/04/2019
34
28/04/2019
35
28/04/2019
36
28/04/2019
37
28/04/2019
38
28/04/2019
39
28/04/2019
40
28/04/2019
41
28/04/2019
42
28/04/2019
43
28/04/2019
44
28/04/2019
45
28/04/2019
46
28/04/2019
47
28/04/2019
48
28/04/2019
49
28/04/2019
50
28/04/2019
51
28/04/2019
52
28/04/2019
53
28/04/2019
54
28/04/2019
55
28/04/2019
56
27/04/2019
57
12/12/2018
58
24/11/2018
59
22/11/2018
60
17/11/2018
61
16/11/2018
62
11/11/2018
63
08/11/2018
64
03/11/2018
65
02/11/2018
66
27/10/2018
67
25/10/2018
68
22/10/2018
69
19/10/2018
70
14/10/2018
71
12/10/2018
72
07/10/2018
73
04/10/2018
74
29/09/2018
75
28/09/2018
76
25/09/2018
77
21/09/2018
78
17/09/2018
79
14/09/2018
80
09/09/2018
81
07/09/2018
82
02/09/2018
83
01/09/2018
84
26/08/2018
85
24/08/2018
86
19/08/2018
87
17/08/2018
88
12/08/2018
89
10/08/2018
90
05/08/2018
91
03/08/2018
92
29/07/2018
93
27/07/2018
94
22/07/2018
95
20/07/2018
96
15/07/2018
97
13/07/2018
98
08/07/2018
99
06/07/2018
100
01/07/2018
101
29/06/2018
102
24/06/2018
103
21/06/2018
104
17/06/2018
105
15/06/2018
106
10/06/2018
107
08/06/2018
108
03/06/2018
109
01/06/2018
110
27/05/2018
111
25/05/2018
112
19/05/2018
113
18/05/2018
114
13/05/2018
115
11/05/2018
116
11/05/2018
117
22/04/2018
118
20/04/2018
119
15/04/2018
120
13/04/2018
121
09/04/2018
122
06/04/2018
123
01/04/2018
124
30/03/2018
125
26/03/2018
126
23/03/2018
127
18/03/2018
128
16/03/2018
129
12/03/2018
130
09/03/2018
131
09/03/2018
132
02/03/2018
133
27/02/2018
134
23/02/2018
135
19/02/2018
136
15/02/2018
137
11/02/2018
138
09/02/2018
139
03/02/2018
140
28/01/2018
141
26/01/2018
142
21/01/2018
143
20/01/2018
144
14/01/2018
145
12/01/2018
146
06/01/2018
147
04/01/2018
148
30/12/2017
149
29/12/2017
150
23/12/2017
151
21/12/2017
152
16/12/2017
153
14/12/2017
154
11/12/2017
155
07/12/2017
156
04/12/2017
157
30/11/2017
158
26/11/2017
159
24/11/2017
160
18/11/2017
161
18/11/2017
162
18/11/2017
163
14/11/2017
164
13/11/2017
165
11/11/2017
166
07/11/2017
167
05/11/2017
168
04/11/2017
169
01/11/2017
170
31/10/2017
171
28/10/2017
172
27/10/2017
173
18/10/2017
174
15/10/2017
175
07/10/2017
176
29/09/2017
177
27/09/2017
178
15/09/2017
179
14/09/2017
180
12/09/2017
181
10/09/2017
182
07/09/2017
183
04/09/2017
184
31/08/2017
185
29/08/2017
186
29/08/2017
187
25/08/2017
188
25/08/2017
189
19/08/2017
190
18/08/2017
191
15/08/2017
192
12/08/2017
193
12/08/2017
194
07/08/2017
195
07/08/2017
196
05/08/2017
197
03/08/2017
198
29/07/2017
199
29/07/2017
200
26/07/2017
201
22/07/2017
202
21/07/2017
203
19/07/2017
204
15/07/2017
205
13/07/2017
206
11/07/2017
207
08/07/2017
208
08/07/2017
209
04/07/2017
210
04/07/2017
211
02/07/2017
212
27/06/2017
213
23/06/2017
214
22/06/2017
215
20/06/2017
216
17/06/2017
217
15/06/2017
218
14/06/2017
219
11/06/2017
220
10/06/2017
221
07/06/2017
222
04/06/2017
223
02/06/2017
224
31/05/2017
225
28/05/2017
226
26/05/2017
227
23/05/2017
228
21/05/2017
229
18/05/2017
230
16/05/2017
231
14/05/2017
232
11/05/2017
233
08/05/2017
234
05/05/2017
235
04/05/2017
236
02/05/2017
237
29/04/2017
238
25/04/2017
239
23/04/2017
240
20/04/2017
241
17/04/2017
242
15/04/2017
243
14/04/2017
244
11/04/2017
245
08/04/2017
246
07/04/2017
247
04/04/2017
248
31/03/2017
249
31/03/2017
250
29/03/2017
251
26/03/2017
252
22/03/2017
253
22/03/2017
254
18/03/2017
255
15/03/2017
256
13/03/2017
257
10/03/2017
258
09/03/2017
259
07/03/2017
260
03/03/2017
261
27/02/2017
262
25/02/2017
263
23/02/2017
264
22/02/2017
265
18/02/2017
266
17/02/2017
267
14/02/2017
268
10/02/2017
269
07/02/2017
270
31/01/2017
271
25/01/2017
272
19/01/2017
273
17/01/2017
274
13/01/2017
275
12/01/2017
276
10/01/2017
277
30/12/2016
278
29/12/2016
279
26/12/2016
280
25/12/2016
281
22/12/2016
282
20/12/2016
283
17/12/2016
284
15/12/2016
285
13/12/2016
286
11/12/2016
287
07/12/2016
288
05/12/2016
289
04/12/2016
290
01/12/2016
291
28/11/2016
292
26/11/2016
293
24/11/2016
294
23/11/2016
295
19/11/2016
296
17/11/2016
297
15/11/2016
298
15/11/2016
299
10/11/2016
300
10/11/2016
301
07/11/2016
302
07/11/2016
303
31/10/2016
304
30/10/2016
305
27/10/2016
306
25/10/2016
307
22/10/2016
308
18/10/2016
309
14/10/2016
310
08/10/2016
311
07/10/2016
312
06/10/2016
313
01/10/2016
314
23/09/2016
315
21/09/2016
316
18/09/2016
317
16/09/2016
318
11/09/2016
319
08/09/2016
320
06/09/2016
321
03/09/2016
322
01/09/2016
323
30/08/2016
324
27/08/2016
325
25/08/2016
326
22/08/2016
327
21/08/2016
328
17/08/2016
329
15/08/2016
330
11/08/2016
331
08/08/2016
332
03/08/2016
333
02/08/2016
334
29/07/2016
335
26/07/2016
336
25/07/2016
337
22/07/2016
338
18/07/2016
339
12/07/2016
340
11/07/2016
341
09/07/2016
342
06/07/2016
343
04/07/2016
344
02/07/2016
345
30/06/2016
346
29/06/2016
347
25/06/2016
348
23/06/2016
349
18/06/2016
350
17/06/2016
351
16/06/2016
352
15/06/2016
353
08/06/2016
354
06/06/2016
355
03/06/2016
356
01/06/2016
357
27/05/2016
358
21/05/2016
359
17/05/2016
360
15/05/2016
361
06/05/2016
362
26/04/2016
363
22/04/2016
364
20/04/2016
365
16/04/2016
366
13/04/2016
367
11/04/2016
368
10/04/2016
369
29/03/2016
370
27/03/2016
371
22/03/2016
372
18/03/2016
373
15/03/2016
374
08/03/2016
375
04/03/2016
376
02/03/2016
377
25/02/2016
378
04/02/2016
379
29/01/2016
380
26/01/2016
381
22/01/2016
382
15/01/2016
383
09/01/2016
384
07/01/2016
385
02/01/2016
386
31/12/2015
387
31/12/2015
388
27/12/2015
389
22/12/2015
390
21/12/2015
391
20/12/2015
392
20/12/2015
393
12/12/2015
394
10/12/2015
395
10/12/2015
396
04/12/2015
397
29/11/2015
398
28/11/2015
399
26/11/2015
400
24/11/2015
401
20/11/2015
402
17/11/2015
403
11/11/2015
404
10/11/2015
405
09/11/2015
406
08/11/2015
407
07/11/2015
408
06/11/2015
409
03/11/2015
410
02/11/2015
411
01/11/2015
412
31/10/2015
413
29/10/2015
414
28/10/2015
415
20/10/2015
416
18/10/2015
417
12/10/2015
418
11/10/2015
419
27/09/2015
420
26/09/2015
421
11/09/2015
422
10/09/2015
423
08/09/2015
424
06/09/2015
425
04/09/2015
426
02/09/2015
427
29/08/2015
428
22/08/2015
429
14/08/2015
430
08/08/2015
431
05/08/2015
432
01/08/2015
433
31/07/2015
434
28/07/2015
435
22/07/2015
436
21/07/2015
437
14/07/2015
438
10/07/2015
439
08/07/2015
440
06/07/2015
441
06/07/2015
442
26/06/2015
443
23/06/2015
444
20/06/2015
445
16/06/2015
446
14/06/2015
447
10/06/2015
448
08/06/2015
449
02/06/2015
450
26/05/2015
451
19/05/2015
452
14/05/2015
453
13/05/2015
454
12/05/2015
455
11/05/2015
456
10/05/2015
457
07/05/2015
458
05/05/2015
459
04/05/2015
460
03/05/2015
461
02/05/2015
462
01/05/2015
463
30/04/2015
464
29/04/2015
1
Bình luận
Mumuchan
Box
Mumuchan Gửi vào: 24/05/2019 0:31
Chap 455 gặp nhau trong thang cuốn
Mumuchan
Box
Mumuchan Gửi vào: 09/05/2019 13:00
Sắp làm mẹ?
Yêu truyện tranh 3
Box
Yêu truyện tranh 3 Gửi vào: 20/04/2019 21:14
Ừ :)
Ẩn danh
Box
Ẩn danh Gửi vào: 09/04/2019 23:28
Mau ra chap nhanh ik, lâu thế
Mumuchan
Box
Mumuchan Gửi vào: 24/02/2019 0:23
Hay quá cơ mà ra chap lâu ghiaaa
Huynhly
Box
Huynhly Gửi vào: 21/02/2019 11:28
Đume :v tới lúc hayyy lại hết tức vailone :)))
Kilpy
Box
Kilpy Gửi vào: 19/02/2019 15:33
Khi nào mới có chap mới vậy mng hichic
Lin - Sa
Box
Lin - Sa Gửi vào: 11/02/2019 21:21
Hóng quá :(
Misha_Mikoyono
Box
Misha_Mikoyono Gửi vào: 11/02/2019 14:04
buồn
Tôm sông
Box
Tôm sông Gửi vào: 31/01/2019 20:24
Huhu ;-; Truyện hay quá
Mong ra chương mới
1 2 3 4 5
Truyện cùng loại
Thiên Kim Đường Môn
16/06/2019 05:28
Tổng quát: Rất hay ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 741965
Comment: 14
Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta
17/06/2019 11:38
Tổng quát: Nữ sinh đại học Long Tiểu U bị người ta đánh bất tỉnh rồi ném xuống mộ cổ, sau đó cô gặp phải một con quỷ thật sự... Kể từ đó, con quỷ ấy cứ quấn lấy cô, còn nói hắn là phu quân của cô, hàng đêm muốn "triền miên" với cô. Mà ma quỷ ẩn nấp trong bóng tối lại muốn ăn thịt cô, nhìn chằm chằm thèm muốn cô... Ma quỷ quấn lấy cô, liệu cô có thể thoát khỏi số mệnh bị "ăn" hay không thì cứ cùng Lạc Thiên theo dõi câu chuyện?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 644071
Comment: 1
Tại Sao Ngài Lại Làm Điều Này, Công Tước Của Tôi!?
19/06/2019 02:48
Tổng quát: Công tước của tôi, tình yêu của tôi. Người mà tôi đã trao tình yêu và tâm hồn mình - Tại sao bạn trông buồn thế?. Mỗi khi Công tước của tôi chán nản, thế giới của tôi rơi vào tình trạng lấp lửng. Mọi thứ trở nên tối tăm và ảm đạm như thể cơn mưa lớn che khuất trên nó. Một tháng trước, cuộc sống của tôi được cho là kết thúc bởi bàn tay của bạn. Trước khi tôi biết bạn đã trở thành chồng tôi!? Nó vượt quá tầm hiểu biết của tôi nhưng Erin của bạn bây giờ là một tín đồ. Tôi ước nó là thật, thật tuyệt nếu nó là tình yêu thực sự. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là một ảo ảnh của ma thuật hắc ám. Bây giờ ngay cả phép thuật cũng vượt khỏi tầm kiểm soát. Một tính cách chia rẽ? Như thể tôi đã kết hôn với hai người chồng khác nhau? Tại sao?? Tại sao bạn làm điều này, Công tước của tôi!?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 113408
Comment: 8
Yêu Nhan Lệnh
16/06/2019 07:08
Tổng quát: Cô sinh viên Sở Nhan xuyên không tới cổ đại và nhập vào thân xác của một tiểu Hoàng thượng bù nhìn , đối mặt với cô là một Hoàng hậu tinh quái, chỉ một lời không hợp liền bổ nhào vào cô ngay. “Trẫm là nữ cải nam trang, hoàng hậu sao có thể cùng trẫm làm những chuyện không thể diễn tả này được chứ? ”, “Thật trùng hợp, bổn cung cũng là nam cải nữ trang.” Từ đó, hai người bắt đầu cuộc sống ngọt ngào tình tứ không biết ngượng ngùng là gì. Nhưng Sở Nhan dần dần phát hiện ra rằng, vận mệnh dường như vùi sâu cô vào vòng xoáy…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 146365
Comment: 4
Yêu Thần Ký
20/06/2019 09:48
Tổng quát: Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi... :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2905754
Comment: 11
Đế thiếu đoạt tình thành nghiện
13/06/2019 08:48
Tổng quát: Hôn lễ đêm trước, hắn đem nàng để ở trên vách tường, cho nàng lớn nhất vũ nhục. Nguyên bản cho rằng này chỉ là một cái ngẫu nhiên, không nghĩ tới lại làm nàng ở ngày hôm sau hôn lễ thượng trở thành toàn bộ đế đô trò cười. Nàng quật cường phủng hắn hắc bạch chiếu, đi qua ở hôn lễ điện phủ thượng, quyến rũ câu môi. Hắn nhìn cái này hắn ái 17 năm nữ nhân, càng thêm lạnh nhạt túc sát. Hắn ái nàng, lấy hận vì danh. Rõ ràng sủng nàng sủng đến khắp thiên hạ người đều biết, mà nàng lại chỉ đương đó là hắn ôn nhu chiến thuật.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 65991
Comment: 3
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
19/06/2019 03:28
Tổng quát: Tình cờ gặp phải nam thần bá đạo, cư nhiên trong một đêm từ bản vẽ của mình hóa thành thực thể!? Quả thật là trời ban cho một bạn trai hoàn mỹ! Nhưng mà nam thần cần phải dựa vào nụ hôn để duy trì sinh mệnh, trạch nữ La Chân Chân liệu sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nam thần không. Bí ẩn thân thế của nam thần khiến anh ta vô cùng khó hiểu…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 5243265
Comment: 89
Cố Thiếu Sủng Thê Đến Ngộ
20/06/2019 03:48
Tổng quát: Bạch mã hoàng tử mà Hạ Duy Nhất crush nhiều năm như vậy, cư nhiên lại cầu hôn người chị kế mà cô chán ghét! tức giận, cô mạnh mẽ kéo người bạn thanh mai trúc mã Cố Diệc Nhiên đến cục dân chính! Hạ Duy Nhất vừa mới nhận được giấy chứng nhận thì kinh hãi...."Cố Diệc Nhiên, tôi hối hận rồi! tôi muốn ly hôn!" "Muộn rồi! Giấy chứng nhận đã làm xong, cả đời này em đừng hòng chạy thoát!" Cô gái trẻ hận trời hận đất, không cẩn thận rơi vào cái bẫy ngọt ngào vô vàn sủng ái của một tên phúc hắc...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 33699
Comment: 4
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
20/06/2019 10:18
Tổng quát: Chị gái cùng cha khác mẹ vậy mà lại cùng với vị hôn phu có bí mật không thể mô tả! Thì ra 5 năm nay, bọn họ đều đang lợi dụng mình! Không, mình sẽ không tha cho bọn họ! Nhưng mà, tại sao đại boss người bị mình cự tuyệt 5 năm trước lại không ngừng xuất hiện trước mặt mình chứ? Kì lạ là mình lại trở thành mẹ kế của con trai anh ta? 5 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 497932
Comment: 11
Ẩn Hôn Tân Nương
14/06/2019 08:48
Tổng quát: Để có thể an táng mẹ, cô đã đồng ý lấy anh. Anh từ nhỏ mồ côi, chưa từng có được tình yêu của cha mẹ. Vì thế, anh không hiểu cách yêu, nhưng sự xuất hiện của cô dường như ánh mặt trời soi sang thế giới bóng tối của anh. Từ đó về sau cô trở thành người cứu vớt tình yêu của anh.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 220992
Comment: 2
Phượng Nghịch Thiên Hạ
19/06/2019 01:18
Tổng quát: Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất thế kỷ 21 Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn Khi ma ốm tiểu thư bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ . . . Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình . . . Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 9132765
Comment: 773
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
18/06/2019 04:38
Tổng quát: Em là người mà anh yêu nhất cuộc đời này, Giản Mạt, chúng ta ly hôn đi ! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 10680736
Comment: 162
Kim Bài Điềm Thê
13/06/2019 05:41
Tổng quát: Cô là tài phiệt thiên kim có tiếng, nhưng lại bị gia đình ghẻ lạnh , cha mẹ chỉ yêu thương em gái song sinh của cô , Tô Noãn lại không ngờ lọt vào mưu kế của bạn trai và bạn thân , khiến cô thất thân. Cùng nam nhân xa lạ một đêm dây dưa, cô đau khổ bị đuổi ra khỏi nhà, lại phát hiện chính mình đã mang thai,trốn ra nước ngoài...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 558931
Comment: 3
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
17/06/2019 11:28
Tổng quát: Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàn thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 11724732
Comment: 77
101 Phương Pháp Của Tổng Tài
13/06/2019 10:30
Tổng quát: đang cập nhật ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 88204
Comment: 7
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com