Thông Linh Phi

(Vừa cập nhật: 27/04/2019 09:48)
Tên khác:

Tác giả:
Nguồn: Lục Dương; Ntruyen.info
Tình trang: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 14485948 Theo dõi: 3634 Theo dõi truyện này
Thông Linh Phi Xếp hạng: 10/10 - 7064 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))... <3, Truyện cùng tác giả nè mọi người Tướng quân xin xuất chinh.
Thông Linh Phi
Loading...
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
25/04/2019
2
25/04/2019
3
22/04/2019
4
22/04/2019
5
22/04/2019
6
22/04/2019
7
22/04/2019
8
22/04/2019
9
22/04/2019
10
22/04/2019
11
22/04/2019
12
22/04/2019
13
22/04/2019
14
22/04/2019
15
22/04/2019
16
22/04/2019
17
22/04/2019
18
22/04/2019
19
22/04/2019
20
22/04/2019
21
22/04/2019
22
22/04/2019
23
22/04/2019
24
22/04/2019
25
22/04/2019
26
22/04/2019
27
22/04/2019
28
22/04/2019
29
22/04/2019
30
22/04/2019
31
22/04/2019
32
22/04/2019
33
22/04/2019
34
22/04/2019
35
22/04/2019
36
22/04/2019
37
22/04/2019
38
22/04/2019
39
22/04/2019
40
22/04/2019
41
22/04/2019
42
22/04/2019
43
22/04/2019
44
22/04/2019
45
22/04/2019
46
22/04/2019
47
22/04/2019
48
22/04/2019
49
22/04/2019
50
22/04/2019
51
22/04/2019
52
22/04/2019
53
22/04/2019
54
22/04/2019
55
22/04/2019
56
22/04/2019
57
22/04/2019
58
22/04/2019
59
22/04/2019
60
22/04/2019
61
22/04/2019
62
22/04/2019
63
22/04/2019
64
22/04/2019
65
22/04/2019
66
22/04/2019
67
22/04/2019
68
22/04/2019
69
22/04/2019
70
22/04/2019
71
22/04/2019
72
22/04/2019
73
22/04/2019
74
22/04/2019
75
22/04/2019
76
22/04/2019
77
22/04/2019
78
22/04/2019
79
22/04/2019
80
22/04/2019
81
22/04/2019
82
22/04/2019
83
22/04/2019
84
22/04/2019
85
22/04/2019
86
22/04/2019
87
22/04/2019
88
22/04/2019
89
22/04/2019
90
22/04/2019
91
22/04/2019
92
22/04/2019
93
22/04/2019
94
22/04/2019
95
22/04/2019
96
22/04/2019
97
22/04/2019
98
22/04/2019
99
22/04/2019
100
22/04/2019
101
22/04/2019
102
22/04/2019
103
22/04/2019
104
22/04/2019
105
22/04/2019
106
22/04/2019
107
22/04/2019
108
22/04/2019
109
22/04/2019
110
22/04/2019
111
22/04/2019
112
01/11/2018
113
01/11/2018
114
31/10/2018
115
30/10/2018
116
29/10/2018
117
28/10/2018
118
25/10/2018
119
25/10/2018
120
22/10/2018
121
21/10/2018
122
19/10/2018
123
18/10/2018
124
15/10/2018
125
14/10/2018
126
12/10/2018
127
11/10/2018
128
09/10/2018
129
08/10/2018
130
06/10/2018
131
05/10/2018
132
04/10/2018
133
04/10/2018
134
01/10/2018
135
30/09/2018
136
28/09/2018
137
27/09/2018
138
26/09/2018
139
25/09/2018
140
24/09/2018
141
23/09/2018
142
23/09/2018
143
21/09/2018
144
20/09/2018
145
17/09/2018
146
16/09/2018
147
14/09/2018
148
13/09/2018
149
10/09/2018
150
09/09/2018
151
07/09/2018
152
06/09/2018
153
01/09/2018
154
01/09/2018
155
30/08/2018
156
30/08/2018
157
26/08/2018
158
26/08/2018
159
23/08/2018
160
23/08/2018
161
22/08/2018
162
21/08/2018
163
20/08/2018
164
19/08/2018
165
16/08/2018
166
16/08/2018
167
13/08/2018
168
13/08/2018
169
09/08/2018
170
09/08/2018
171
05/08/2018
172
05/08/2018
173
02/08/2018
174
02/08/2018
175
30/07/2018
176
29/07/2018
177
29/07/2018
178
28/07/2018
179
27/07/2018
180
27/07/2018
181
26/07/2018
182
26/07/2018
183
22/07/2018
184
22/07/2018
185
19/07/2018
186
19/07/2018
187
15/07/2018
188
15/07/2018
189
12/07/2018
190
12/07/2018
191
09/07/2018
192
08/07/2018
193
05/07/2018
194
05/07/2018
195
02/07/2018
196
01/07/2018
197
28/06/2018
198
28/06/2018
199
24/06/2018
200
24/06/2018
201
21/06/2018
202
21/06/2018
203
19/06/2018
204
18/06/2018
205
17/06/2018
206
17/06/2018
207
14/06/2018
208
14/06/2018
209
10/06/2018
210
10/06/2018
211
07/06/2018
212
07/06/2018
213
04/06/2018
214
04/06/2018
215
03/06/2018
216
03/06/2018
217
31/05/2018
218
31/05/2018
219
27/05/2018
220
27/05/2018
221
24/05/2018
222
24/05/2018
223
20/05/2018
224
20/05/2018
225
17/05/2018
226
17/05/2018
227
14/05/2018
228
13/05/2018
229
10/05/2018
230
10/05/2018
231
04/05/2018
232
04/05/2018
233
03/05/2018
234
03/05/2018
235
02/05/2018
236
02/05/2018
237
01/05/2018
238
01/05/2018
239
26/04/2018
240
26/04/2018
241
19/04/2018
242
19/04/2018
243
12/04/2018
244
12/04/2018
245
05/04/2018
246
05/04/2018
247
29/03/2018
248
29/03/2018
249
22/03/2018
250
22/03/2018
251
15/03/2018
252
15/03/2018
253
08/03/2018
254
08/03/2018
255
03/03/2018
256
02/03/2018
257
01/03/2018
258
01/03/2018
259
22/02/2018
260
22/02/2018
261
15/02/2018
262
15/02/2018
263
15/02/2018
264
15/02/2018
265
08/02/2018
266
08/02/2018
267
04/02/2018
268
04/02/2018
269
03/02/2018
270
03/02/2018
271
02/02/2018
272
01/02/2018
273
01/02/2018
274
25/01/2018
275
25/01/2018
276
18/01/2018
277
18/01/2018
278
11/01/2018
279
11/01/2018
280
04/01/2018
281
04/01/2018
282
03/01/2018
283
02/01/2018
284
02/01/2018
285
28/12/2017
286
28/12/2017
287
27/12/2017
288
24/12/2017
289
21/12/2017
290
21/12/2017
291
14/12/2017
292
14/12/2017
293
07/12/2017
294
07/12/2017
295
30/11/2017
296
30/11/2017
297
23/11/2017
298
23/11/2017
299
16/11/2017
300
16/11/2017
301
11/11/2017
302
09/11/2017
303
09/11/2017
304
02/11/2017
305
02/11/2017
306
01/11/2017
307
31/10/2017
308
26/10/2017
309
26/10/2017
310
19/10/2017
311
19/10/2017
312
12/10/2017
313
12/10/2017
314
08/10/2017
315
07/10/2017
316
06/10/2017
317
06/10/2017
318
05/10/2017
319
29/09/2017
320
28/09/2017
321
21/09/2017
322
21/09/2017
323
14/09/2017
324
14/09/2017
325
07/09/2017
326
07/09/2017
327
01/09/2017
328
31/08/2017
329
24/08/2017
330
24/08/2017
331
17/08/2017
332
17/08/2017
333
10/08/2017
334
10/08/2017
335
04/08/2017
336
27/07/2017
337
27/07/2017
338
22/07/2017
339
21/07/2017
340
14/07/2017
341
06/07/2017
342
30/06/2017
343
29/06/2017
344
23/06/2017
345
22/06/2017
346
16/06/2017
347
09/06/2017
348
03/06/2017
349
01/06/2017
350
26/05/2017
351
25/05/2017
352
23/05/2017
353
18/05/2017
354
18/05/2017
355
11/05/2017
356
11/05/2017
357
05/05/2017
358
04/05/2017
359
28/04/2017
360
23/04/2017
361
21/04/2017
362
20/04/2017
363
14/04/2017
364
07/04/2017
365
06/04/2017
366
30/03/2017
367
24/03/2017
368
23/03/2017
369
17/03/2017
370
16/03/2017
371
09/03/2017
372
09/03/2017
373
03/03/2017
374
26/02/2017
375
19/02/2017
376
16/02/2017
377
05/02/2017
378
28/01/2017
379
26/01/2017
380
26/01/2017
381
19/01/2017
382
19/01/2017
383
12/01/2017
384
05/01/2017
385
02/01/2017
386
26/12/2016
387
22/12/2016
388
15/12/2016
389
03/12/2016
390
01/12/2016
391
24/11/2016
392
17/11/2016
393
06/11/2016
394
03/11/2016
395
27/10/2016
396
20/10/2016
397
20/10/2016
398
13/10/2016
399
13/10/2016
400
06/10/2016
401
29/09/2016
402
23/09/2016
403
22/09/2016
404
15/09/2016
405
08/09/2016
406
01/09/2016
407
25/08/2016
408
18/08/2016
409
11/08/2016
410
04/08/2016
411
28/07/2016
412
22/07/2016
413
14/07/2016
414
14/07/2016
415
07/07/2016
416
07/07/2016
417
01/07/2016
418
24/06/2016
419
18/06/2016
420
11/06/2016
421
04/06/2016
422
27/05/2016
423
19/05/2016
424
12/05/2016
425
10/05/2016
426
09/05/2016
427
08/05/2016
428
08/05/2016
429
07/05/2016
430
06/05/2016
431
05/05/2016
432
05/05/2016
433
04/05/2016
434
04/05/2016
435
03/05/2016
436
03/05/2016
437
03/05/2016
438
03/05/2016
1
Bình luận
WrathFish
Box
WrathFish Gửi vào: 03/03/2019 9:30
vãi 2 má cãi nhau.
Diệu Mòe
Box
Diệu Mòe Gửi vào: 02/03/2019 13:37
- vãi full :)
hue hue
Box
hue hue Gửi vào: 02/03/2019 12:45
Cái j full hả... sau j ki za
siscon
Box
siscon Gửi vào: 26/02/2019 22:32
mệt với 2 anh chị này
mê manhua
Box
mê manhua Gửi vào: 11/01/2019 8:45
lại h rồi
Box
Huyentrang
Box
Huyentrang Gửi vào: 31/01/2019 14:51
hello friends
love truyện tranh
Box
love truyện tranh Gửi vào: 10/01/2019 20:33
bao giờ mới có chap mới
Ẩn danh
Box
Ẩn danh Gửi vào: 04/01/2019 0:02
Ai muốn xem phim thông linh phi
Thì lên Zinng TV nhé,chỉ cần gõ thông
Linh phi là nó sẽ ra đấy👍
Box
mê manhua
Box
mê manhua Gửi vào: 11/01/2019 8:44
Zingtv bây giờ mơi c tập 5 thôi bạn ạ
Yukino1412
Box
Yukino1412 Gửi vào: 31/12/2018 15:05
truyện hay
loveanime
Box
loveanime Gửi vào: 31/12/2018 9:44
Mỗi đang tìm truyện này nên: nữ 9 là đạo chích, có tóc màu cam, nam9 là thanh tra có tóc màu xanh lá cây
Box
P1gbaby
Box
P1gbaby Gửi vào: 04/01/2019 17:42
Truyện Kaitou Saint Tail nhé
P1gbaby
Box
P1gbaby Gửi vào: 04/01/2019 17:44
Vs lại na9 là bạn học of nữ9
Ẩn danh
Box
Ẩn danh Gửi vào: 30/12/2018 23:35
Bây giờ thông linh phi nổi tiếng quá rồi đc chuyển thể thành phim rồi 💖💖💖💓💓💓😭😭😘😘😘
Box
Trà trà
Box
Trà trà Gửi vào: 31/12/2018 16:58
Thật hả.. phim gì vậy bạn
khanhminh0109
Box
khanhminh0109 Gửi vào: 03/01/2019 12:29
có phim hoạt hình nữa ở zingtv
1 2 3 4
Truyện cùng loại
Shokugeki no Soma
[]
19/04/2019 11:38
Tổng quát: Cậu trai trẻ Yukihira Souma là con nhà nòi của 1 quán ăn bình dân , cậu có 1 khao khát cháy bỏng là vượt qua cha mình người đã đánh bại cậu liên tục 489 trận ( mặc dù trình nấu ăn của anh Main cũng thần thánh không kém ) . Đến 1 ngày cậu nghe lời cha mình để vào trường đào tạo tài năng ẩm thực . Câu chuyện đời cậu sắp bước sang 1 ngã rẻ khác nhìu thú vị hơn... Xem thêm
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 508
Comment: 0
Tiểu Tâm Can Tuyệt Sủng Của Lạc Tiên Sinh
24/04/2019 07:28
Tổng quát: đọc rồi biết
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 523714
Comment: 4
Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
26/04/2019 08:18
Tổng quát: MUỐN LÀM NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI THÌ PHẢI ĐÁP ỨNG 3 ĐIỀU KIỆN : THÍCH ĐƯỢC CƯNG CHIỀU , THÍCH ĐƯỢC YÊU THƯƠNG , THÍCH ĐƯỢC CHĂM SÓC . NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI PHẢI ĐÁP ỨNG ĐỦ 3 ĐIỀU KIỆN TRÊN VÀ PHẢI BIẾT SUY NGHĨ, Ý THỨC ! TRUYỆN ĐƯỢC CHUYỂN THỂ TỪ TIỂU THUYẾT . HY VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1519370
Comment: 7
conan
26/04/2019 09:38
Tổng quát: Mở đầu câu truyện, cậu học sinh trung học 16 tuổi Shinichi Kudo bị biến thành cậu bé Conan Edogawa. Shinichi trong phần đầu của Thám tử lừng danh Conan được miêu tả là một thám tử học đường. Trong một lần đi chơi công viên "Miền Nhiệt đới" với cô bạn từ thuở nhỏ (cũng là bạn gái) Ran Mori , cậu bị dính vào vụ án một hành khách trên Chuyến tàu tốc hành trong công viên, Kishida , bị giết trong một vụ án cắt đầu rùng rợn. Cậu đã làm sáng tỏ vụ án và trên đường về nhà, chứng kiến một vụ làm ăn mờ ám của những người đàn ông mặc toàn đồ đen. Kudo bị phát hiện, bị đánh ngất sau đó những người đàn ông áo đen đã cho cậu uống một thứ thuốc độc chưa qua thử nghiệm là Apotoxin-4869 (APTX4869) với mục đích thủ tiêu cậu. Tuy nhiên chất độc đã không giết chết Kudo. Khi tỉnh lại, cậu bàng hoàng nhận thấy thân thể mình đã bị teo nhỏ trong hình dạng của một cậu học sinh tiểu học....
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 4459648
Comment: 3
Chọc hoắc thành hôn
19/04/2019 11:28
Tổng quát: Đọc rồi biết ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2009866
Comment: 27
Kiều Thê Thái Điềm, Đế Thiếu Sủng Thượng Thiên
24/04/2019 11:48
Tổng quát: Đọc rồi biết ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 524022
Comment: 13
Câu chuyện săn vợ
23/04/2019 09:38
Tổng quát: Rất HAY ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 276353
Comment: 4
Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
26/04/2019 11:38
Tổng quát: Xúi quẩy thật! Trước tiên là bị ba đuổi ra khỏi nhà. Sau đó vì báo thù cho chị họ, liền chạy đến quán bar tìm tên công tử ăn chơi đã vứt bỏ chị họ, rồi đề nghị yêu nhau với hắn. Lúc cả hai sắp hôn môi nhau, tôi đã tặng hắn một cái tát "Chị đây chơi chán rồi, giờ muốn vứt bỏ cưng", nói xong liền chuồn thẳng. Ai biết tên công tử ăn chơi đó lại là cháu ngoại của xã hội đen chứ? Được rồi, tôi chạy trốn không giỡn nữa thì ổn chứ gì? Đến trường học quý tộc xin làm nữ giúp việc gì đó cho Tứ Đại Vương Tử trong trường, phỏng vấn xong rồi thì mới biết là Tứ Đại Ác Ma thì có ấy...
Sơn cute muốn nói nhớ ủng hộ truyện nha
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 533766
Comment: 8
Bí Mật Của Thiên Kim
21/04/2019 12:38
Tổng quát: Trọng sinh lại 8 năm trước để báo thù . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 405094
Comment: 12
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
24/04/2019 09:48
Tổng quát: Đặc công số 1 của vương triều vừa xuyên không liền bị ép gả đi , nghe nói phu quân tương lai có số khắc thê. Trong phủ ngoài phủ còn có cả đám tiện nhân ! người đâu ! giải đám tiện nhân đó cho bổn cung hãy xem bổn cung trừng trị các người ra sao .... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 886152
Comment: 3
Vương Bài Giáo Thảo
22/04/2019 01:18
Tổng quát: Hắn cướp đi nụ hôn đầu của cô, cô liền trống mắt lên xem hắn đã làm những việc tốt gì,  hắn cố ý cản trở cô theo đuổi soái ca, cô liên liên tục  hãm hại hắn thành kẻ mê gái bất lịch sự. Đấu trí đấu dũng, thấy chiêu: hủy chiêu, người thắng làm vua, người thua? Làm ấm giường!... <3 <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2779134
Comment: 68
Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
25/04/2019 12:45
Tổng quát: Nữ Chính bị chồng và em gái hại chết . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 48407
Comment: 7
Thần Y Đích Nữ
24/04/2019 06:48
Tổng quát: Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 6631447
Comment: 169
Vạn Giới Tiên Tung
26/04/2019 08:18
Tổng quát: Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 495808
Comment: 1
Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
19/04/2019 12:48
Tổng quát: Hay lém ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2267919
Comment: 8
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com