Thông Linh Phi

(Vừa cập nhật: 21/06/2019 10:48)
Tên khác:

Tác giả:
Nguồn: Lục Dương; Ntruyen.info
Tình trang: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 15639938 Theo dõi: 3692 Theo dõi truyện này
Thông Linh Phi Xếp hạng: 10/10 - 7141 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))... <3, Truyện cùng tác giả nè mọi người Tướng quân xin xuất chinh.
Thông Linh Phi
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
20/06/2019
2
16/06/2019
3
16/06/2019
4
13/06/2019
5
13/06/2019
6
10/06/2019
7
09/06/2019
8
06/06/2019
9
06/06/2019
10
02/06/2019
11
02/06/2019
12
30/05/2019
13
29/05/2019
14
26/05/2019
15
26/05/2019
16
23/05/2019
17
23/05/2019
18
18/05/2019
19
16/05/2019
20
16/05/2019
21
12/05/2019
22
09/05/2019
23
09/05/2019
24
05/05/2019
25
05/05/2019
26
04/05/2019
27
03/05/2019
28
03/05/2019
29
02/05/2019
30
02/05/2019
31
01/05/2019
32
29/04/2019
33
28/04/2019
34
25/04/2019
35
25/04/2019
36
22/04/2019
37
22/04/2019
38
22/04/2019
39
22/04/2019
40
22/04/2019
41
22/04/2019
42
22/04/2019
43
22/04/2019
44
22/04/2019
45
22/04/2019
46
22/04/2019
47
22/04/2019
48
22/04/2019
49
22/04/2019
50
22/04/2019
51
22/04/2019
52
22/04/2019
53
22/04/2019
54
22/04/2019
55
22/04/2019
56
22/04/2019
57
22/04/2019
58
22/04/2019
59
22/04/2019
60
22/04/2019
61
22/04/2019
62
22/04/2019
63
22/04/2019
64
22/04/2019
65
22/04/2019
66
22/04/2019
67
22/04/2019
68
22/04/2019
69
22/04/2019
70
22/04/2019
71
22/04/2019
72
22/04/2019
73
22/04/2019
74
22/04/2019
75
22/04/2019
76
22/04/2019
77
22/04/2019
78
22/04/2019
79
22/04/2019
80
22/04/2019
81
22/04/2019
82
22/04/2019
83
22/04/2019
84
22/04/2019
85
22/04/2019
86
22/04/2019
87
22/04/2019
88
22/04/2019
89
22/04/2019
90
22/04/2019
91
22/04/2019
92
22/04/2019
93
22/04/2019
94
22/04/2019
95
22/04/2019
96
22/04/2019
97
22/04/2019
98
22/04/2019
99
22/04/2019
100
22/04/2019
101
22/04/2019
102
22/04/2019
103
22/04/2019
104
22/04/2019
105
22/04/2019
106
22/04/2019
107
22/04/2019
108
22/04/2019
109
22/04/2019
110
22/04/2019
111
22/04/2019
112
22/04/2019
113
22/04/2019
114
22/04/2019
115
22/04/2019
116
22/04/2019
117
22/04/2019
118
22/04/2019
119
22/04/2019
120
22/04/2019
121
22/04/2019
122
22/04/2019
123
22/04/2019
124
22/04/2019
125
22/04/2019
126
22/04/2019
127
22/04/2019
128
22/04/2019
129
22/04/2019
130
22/04/2019
131
22/04/2019
132
22/04/2019
133
22/04/2019
134
22/04/2019
135
22/04/2019
136
22/04/2019
137
22/04/2019
138
22/04/2019
139
22/04/2019
140
22/04/2019
141
22/04/2019
142
22/04/2019
143
22/04/2019
144
22/04/2019
145
01/11/2018
146
01/11/2018
147
31/10/2018
148
30/10/2018
149
29/10/2018
150
28/10/2018
151
25/10/2018
152
25/10/2018
153
22/10/2018
154
21/10/2018
155
19/10/2018
156
18/10/2018
157
15/10/2018
158
14/10/2018
159
12/10/2018
160
11/10/2018
161
09/10/2018
162
08/10/2018
163
06/10/2018
164
05/10/2018
165
04/10/2018
166
04/10/2018
167
01/10/2018
168
30/09/2018
169
28/09/2018
170
27/09/2018
171
26/09/2018
172
25/09/2018
173
24/09/2018
174
23/09/2018
175
23/09/2018
176
21/09/2018
177
20/09/2018
178
17/09/2018
179
16/09/2018
180
14/09/2018
181
13/09/2018
182
10/09/2018
183
09/09/2018
184
07/09/2018
185
06/09/2018
186
01/09/2018
187
01/09/2018
188
30/08/2018
189
30/08/2018
190
26/08/2018
191
26/08/2018
192
23/08/2018
193
23/08/2018
194
22/08/2018
195
21/08/2018
196
20/08/2018
197
19/08/2018
198
16/08/2018
199
16/08/2018
200
13/08/2018
201
13/08/2018
202
09/08/2018
203
09/08/2018
204
05/08/2018
205
05/08/2018
206
02/08/2018
207
02/08/2018
208
30/07/2018
209
29/07/2018
210
29/07/2018
211
28/07/2018
212
27/07/2018
213
27/07/2018
214
26/07/2018
215
26/07/2018
216
22/07/2018
217
22/07/2018
218
19/07/2018
219
19/07/2018
220
15/07/2018
221
15/07/2018
222
12/07/2018
223
12/07/2018
224
09/07/2018
225
08/07/2018
226
05/07/2018
227
05/07/2018
228
02/07/2018
229
01/07/2018
230
28/06/2018
231
28/06/2018
232
24/06/2018
233
24/06/2018
234
21/06/2018
235
21/06/2018
236
19/06/2018
237
18/06/2018
238
17/06/2018
239
17/06/2018
240
14/06/2018
241
14/06/2018
242
10/06/2018
243
10/06/2018
244
07/06/2018
245
07/06/2018
246
04/06/2018
247
04/06/2018
248
03/06/2018
249
03/06/2018
250
31/05/2018
251
31/05/2018
252
27/05/2018
253
27/05/2018
254
24/05/2018
255
24/05/2018
256
20/05/2018
257
20/05/2018
258
17/05/2018
259
17/05/2018
260
14/05/2018
261
13/05/2018
262
10/05/2018
263
10/05/2018
264
04/05/2018
265
04/05/2018
266
03/05/2018
267
03/05/2018
268
02/05/2018
269
02/05/2018
270
01/05/2018
271
01/05/2018
272
26/04/2018
273
26/04/2018
274
19/04/2018
275
19/04/2018
276
12/04/2018
277
12/04/2018
278
05/04/2018
279
05/04/2018
280
29/03/2018
281
29/03/2018
282
22/03/2018
283
22/03/2018
284
15/03/2018
285
15/03/2018
286
08/03/2018
287
08/03/2018
288
03/03/2018
289
02/03/2018
290
01/03/2018
291
01/03/2018
292
22/02/2018
293
22/02/2018
294
15/02/2018
295
15/02/2018
296
15/02/2018
297
15/02/2018
298
08/02/2018
299
08/02/2018
300
04/02/2018
301
04/02/2018
302
03/02/2018
303
03/02/2018
304
02/02/2018
305
01/02/2018
306
01/02/2018
307
25/01/2018
308
25/01/2018
309
18/01/2018
310
18/01/2018
311
11/01/2018
312
11/01/2018
313
04/01/2018
314
04/01/2018
315
03/01/2018
316
02/01/2018
317
02/01/2018
318
28/12/2017
319
28/12/2017
320
27/12/2017
321
24/12/2017
322
21/12/2017
323
21/12/2017
324
14/12/2017
325
14/12/2017
326
07/12/2017
327
07/12/2017
328
30/11/2017
329
30/11/2017
330
23/11/2017
331
23/11/2017
332
16/11/2017
333
16/11/2017
334
11/11/2017
335
09/11/2017
336
09/11/2017
337
02/11/2017
338
02/11/2017
339
01/11/2017
340
31/10/2017
341
26/10/2017
342
26/10/2017
343
19/10/2017
344
19/10/2017
345
12/10/2017
346
12/10/2017
347
08/10/2017
348
07/10/2017
349
06/10/2017
350
06/10/2017
351
05/10/2017
352
29/09/2017
353
28/09/2017
354
21/09/2017
355
21/09/2017
356
14/09/2017
357
14/09/2017
358
07/09/2017
359
07/09/2017
360
01/09/2017
361
31/08/2017
362
24/08/2017
363
24/08/2017
364
17/08/2017
365
17/08/2017
366
10/08/2017
367
10/08/2017
368
04/08/2017
369
27/07/2017
370
27/07/2017
371
22/07/2017
372
21/07/2017
373
14/07/2017
374
06/07/2017
375
30/06/2017
376
29/06/2017
377
23/06/2017
378
22/06/2017
379
16/06/2017
380
09/06/2017
381
03/06/2017
382
01/06/2017
383
26/05/2017
384
25/05/2017
385
23/05/2017
386
18/05/2017
387
18/05/2017
388
11/05/2017
389
11/05/2017
390
05/05/2017
391
04/05/2017
392
28/04/2017
393
23/04/2017
394
21/04/2017
395
20/04/2017
396
14/04/2017
397
07/04/2017
398
06/04/2017
399
30/03/2017
400
24/03/2017
401
23/03/2017
402
17/03/2017
403
16/03/2017
404
09/03/2017
405
09/03/2017
406
03/03/2017
407
26/02/2017
408
19/02/2017
409
16/02/2017
410
05/02/2017
411
28/01/2017
412
26/01/2017
413
26/01/2017
414
19/01/2017
415
19/01/2017
416
12/01/2017
417
05/01/2017
418
02/01/2017
419
26/12/2016
420
22/12/2016
421
15/12/2016
422
03/12/2016
423
01/12/2016
424
24/11/2016
425
17/11/2016
426
06/11/2016
427
03/11/2016
428
27/10/2016
429
20/10/2016
430
20/10/2016
431
13/10/2016
432
13/10/2016
433
06/10/2016
434
29/09/2016
435
23/09/2016
436
22/09/2016
437
15/09/2016
438
08/09/2016
439
01/09/2016
440
25/08/2016
441
18/08/2016
442
11/08/2016
443
04/08/2016
444
28/07/2016
445
22/07/2016
446
14/07/2016
447
14/07/2016
448
07/07/2016
449
07/07/2016
450
01/07/2016
451
24/06/2016
452
18/06/2016
453
11/06/2016
454
04/06/2016
455
27/05/2016
456
19/05/2016
457
12/05/2016
458
10/05/2016
459
09/05/2016
460
08/05/2016
461
08/05/2016
462
07/05/2016
463
06/05/2016
464
05/05/2016
465
05/05/2016
466
04/05/2016
467
04/05/2016
468
03/05/2016
469
03/05/2016
470
03/05/2016
471
03/05/2016
1
Bình luận
WrathFish
Box
WrathFish Gửi vào: 03/03/2019 9:30
vãi 2 má cãi nhau.
Diệu Mòe
Box
Diệu Mòe Gửi vào: 02/03/2019 13:37
- vãi full :)
hue hue
Box
hue hue Gửi vào: 02/03/2019 12:45
Cái j full hả... sau j ki za
siscon
Box
siscon Gửi vào: 26/02/2019 22:32
mệt với 2 anh chị này
mê manhua
Box
mê manhua Gửi vào: 11/01/2019 8:45
lại h rồi
Box
Huyentrang
Box
Huyentrang Gửi vào: 31/01/2019 14:51
hello friends
love truyện tranh
Box
love truyện tranh Gửi vào: 10/01/2019 20:33
bao giờ mới có chap mới
Ẩn danh
Box
Ẩn danh Gửi vào: 04/01/2019 0:02
Ai muốn xem phim thông linh phi
Thì lên Zinng TV nhé,chỉ cần gõ thông
Linh phi là nó sẽ ra đấy👍
Box
mê manhua
Box
mê manhua Gửi vào: 11/01/2019 8:44
Zingtv bây giờ mơi c tập 5 thôi bạn ạ
Yukino1412
Box
Yukino1412 Gửi vào: 31/12/2018 15:05
truyện hay
loveanime
Box
loveanime Gửi vào: 31/12/2018 9:44
Mỗi đang tìm truyện này nên: nữ 9 là đạo chích, có tóc màu cam, nam9 là thanh tra có tóc màu xanh lá cây
Box
P1gbaby
Box
P1gbaby Gửi vào: 04/01/2019 17:42
Truyện Kaitou Saint Tail nhé
P1gbaby
Box
P1gbaby Gửi vào: 04/01/2019 17:44
Vs lại na9 là bạn học of nữ9
Ẩn danh
Box
Ẩn danh Gửi vào: 30/12/2018 23:35
Bây giờ thông linh phi nổi tiếng quá rồi đc chuyển thể thành phim rồi 💖💖💖💓💓💓😭😭😘😘😘
Box
Trà trà
Box
Trà trà Gửi vào: 31/12/2018 16:58
Thật hả.. phim gì vậy bạn
khanhminh0109
Box
khanhminh0109 Gửi vào: 03/01/2019 12:29
có phim hoạt hình nữa ở zingtv
1 2 3 4
Truyện cùng loại
Quái Thú Và Cô Gái Mù
[]
19/06/2019 09:32
Tổng quát: Một cô gái mù sống chung một sinh vật kỳ bí. Sinh vật đó không hiểu sao lại giả làm người và bảo vệ cô khỏi hiểm nguy. Tuy nhiên, trong thân tâm, cô biết rằng, đó là một "con quái vật”...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 0
Comment: 0
Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
18/06/2019 06:48
Tổng quát: Khởi Hạ là một học sinh bình thường, cuộc sống cô bắt đầu đảo lộn khi cô gặp Đông Cung Thủy Việt. Ai đó vô tình đẩy cô ra ngoài đường khiến cô gặp tai nạn giao thông, tưởng chừng như cô đã chết, thế nhưng... sau đó cô xuyên không về cổ đại- thế giới mà Đông Cung Thủy Nguyệt sống.Đông Cung Thủy Việt vừa là ân nhân của cô, vừa là kẻ độc ác nhất với cô!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 702448
Comment: 4
Luyến Đường Thời Quang
20/06/2019 07:08
Tổng quát: Mẹ nam chính là Liễu Thư biết cô gái Tống Lâm Lâm thích con trai mình nhiều năm, cũng biết nam chính luôn cự tuyệt Tống Lâm Lâm nên không ngừng bên cạnh cổ vũ, khuyên răn không nên khinh địch. Cũng sắp xếp truyền thông đổi trắng thay đen, tung tin nam chính đính hôn. Mà nữ chính Tô Đường thì được nam chính cứu một lần nên nảy sinh tình cảm, đồng ý ở bên cạnh ôm đùi nam chính một tháng. Sau khi biết tin nam chính đính hôn, cùng với sự trợ giúp của trợ lý Mông Điềm Điềm vì mong muốn giữ chặt trái tim của nam chính hơn... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 116987
Comment: 12
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới
16/06/2019 11:50
Tổng quát: Tài nữ trung y đến từ thế kỷ 21 – Ngọc Trúc ngoài ý muốn xuyên về cổ đại, trở thành hoàng đế nử giả nam trang, không chỉ có hậu cung 3000 giai lệ, mà còn lập mỹ nam thừa tướng – Lăng Tiêu Sách làm đệ nhất nam phi, mở ra chế độ nam phi, mở rộng hậu cung, chơi khắp hoàng triều, diễn một màn cung đình hoan hỉ.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 102512
Comment: 1
Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng
19/06/2019 07:38
Tổng quát: Tôi là một bác sĩ ngoại khoa thời hiện đại, một lần xuyên không, trở thành một vị vương phi, bị vương gia chán ghét, trắc phi muội muội kiếm chuyện.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 225629
Comment: 12
Nguyên Tôn
19/06/2019 01:18
Tổng quát: Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 560451
Comment: 6
1st Kiss
17/06/2019 11:48
Tổng quát: Hắn là em trai của nàng, mặc dù không có quan hệ huyết thông nhưng nàng vẫn luôn coi hắn là em trai ruột của mình . . . chỉ có thể là em trai mà thôi. Tất nhiên là hắn không muốn như thế, nhưng hắn cũng sợ cách nàng càng ngày càng xa. Nếu như cuộc gặp đầu tiên trong đời không phải là như thế thì liệu có phải kết quả khác đi ? Người gần ngay trước mắt nhưng lại tựa như làn gió, không thể nắm giữ . . . chỉ là em trai thôi sao ? hắn phải làm thế nào thì nàng mới biết rằng hắn cũng có thể trở thành người sẽ bảo vệ nàng suốt cả cuộc đời ?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 99376
Comment: 3
Hướng Tâm Dẫn Lực
16/06/2019 05:39
Tổng quát: Cuộc đời của một vị giám đốc trẻ đã rẽ sang một hướng khác, khi anh trót yêu một cô gái đặc biệt…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 227365
Comment: 2
Kiêu Sủng Y Phi
17/06/2019 05:08
Tổng quát: Lần đầu tiên làm nhiệm vụ gặp phải sự cố, ai ngờ lại xuyên vào người công chúa đã chết đuối kia… Để có thể thay thế cô công chúa ngốc nghếch, nhu nhược và tiếp tục sinh tồn ở thế giới này, tôi phải làm thế nào đây? :D
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 418581
Comment: 15
Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
15/06/2019 08:48
Tổng quát: Nữ chính xuyên về cổ đại làm hoàng hậu...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 347207
Comment: 8
Yêu Thần Ký
20/06/2019 09:48
Tổng quát: Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi... :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2905754
Comment: 11
Thần Y Đích Nữ
16/06/2019 04:28
Tổng quát: Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 7320334
Comment: 182
Thâm Hải Nguy Tình
17/06/2019 09:28
Tổng quát: Vì muốn lần theo dấu vết về chuyện mất tích kỳ lạ của bạn thân từ 2 năm về trước, nên Nhạc Ngọc Nhi lặng lẽ xông vào Casino, vì muốn tiếp cận mục tiêu -- Người thừa kế tập đoàn Rochester-Madi. Nhưng không may bị bại trong cuộc cá cược với Madi, Cô bị yêu cầu phải nhảy vũ điệu thoát y. Vốn dĩ chỉ là muốn tiếp cận sự thật. Nhưng lại ngoài ý muốn bị rơi vào vòng xoáy âm mưu sâu hơn. Tình bạn, Tình yêu, vẫn còn là 1 bí ẩn, rốt cuộc ai mới là kẻ đứng sau âm mưu này đây?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1501115
Comment: 54
Tổng Tài ! Đừng Trả Hàng Nha !
17/06/2019 03:08
Tổng quát: Triệu Hạo là tổng tài của một tập đoàn lớn, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, bời vì độc thân nhiều năm nên bị mọi người đồn là đồng tính luyến ái. Để loại bỏ lời đồn nên tổng tài đại nhân bỏ số tiền lớn ra để mua robot cao cấp Lục Thanh để đóng giả bạn gái của mình. Nhưng tại sao một robot rõ ràng chỉ làm theo trình tự này, ngoại trừ năng lực cao siêu ra lại có nhiều ý nghĩ dư thừa như vậy ? Lục Thanh tỏ vẻ đóng giả làm robot như thế này phải chịu áp lực rất lơn a . . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 183875
Comment: 5
Hoán Đổi Nhiệm Màu
15/06/2019 09:38
Tổng quát: Park Hyung Suk, béo và xấu xí, luôn bị lôi ra làm trò cười và bắt nạt ở trường.Nhưng có một phép màu đã xảy ra.....
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 507882
Comment: 61
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com