Đọc truyện tranh hay online tại Truyen1

Thông Linh Phi

(Vừa cập nhật: 24/01/2020 06:18)
Tên khác:

Tác giả:
Nguồn: Lục Dương; Ntruyen.info
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 18423134 Người theo dõi: 3735 Theo dõi truyện này
Thông Linh Phi Xếp hạng: 10/10 - 7313 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))... <3, Truyện cùng tác giả nè mọi người Tướng quân xin xuất chinh.
Thông Linh Phi
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
23/01/2020
2
20/01/2020
3
19/01/2020
4
17/01/2020
5
16/01/2020
6
13/01/2020
7
12/01/2020
8
09/01/2020
9
09/01/2020
10
07/01/2020
11
06/01/2020
12
05/01/2020
13
05/01/2020
14
04/01/2020
15
03/01/2020
16
02/01/2020
17
02/01/2020
18
30/12/2019
19
29/12/2019
20
28/12/2019
21
27/12/2019
22
26/12/2019
23
25/12/2019
24
23/12/2019
25
22/12/2019
26
19/12/2019
27
19/12/2019
28
17/12/2019
29
15/12/2019
30
12/12/2019
31
12/12/2019
32
09/12/2019
33
08/12/2019
34
07/12/2019
35
05/12/2019
36
02/12/2019
37
01/12/2019
38
30/11/2019
39
28/11/2019
40
25/11/2019
41
24/11/2019
42
23/11/2019
43
21/11/2019
44
18/11/2019
45
17/11/2019
46
15/11/2019
47
14/11/2019
48
11/11/2019
49
10/11/2019
50
08/11/2019
51
07/11/2019
52
05/11/2019
53
04/11/2019
55
31/10/2019
56
31/10/2019
57
29/10/2019
58
28/10/2019
59
26/10/2019
60
25/10/2019
61
24/10/2019
62
24/10/2019
63
21/10/2019
64
20/10/2019
65
19/10/2019
66
17/10/2019
67
13/10/2019
68
12/10/2019
69
10/10/2019
70
10/10/2019
71
08/10/2019
72
07/10/2019
73
06/10/2019
74
06/10/2019
75
04/10/2019
76
04/10/2019
77
03/10/2019
78
03/10/2019
79
29/09/2019
80
29/09/2019
81
26/09/2019
82
26/09/2019
83
22/09/2019
84
22/09/2019
85
19/09/2019
86
19/09/2019
87
16/09/2019
88
15/09/2019
89
13/09/2019
90
13/09/2019
91
12/09/2019
92
12/09/2019
93
08/09/2019
94
08/09/2019
95
05/09/2019
96
05/09/2019
97
01/09/2019
98
01/09/2019
99
29/08/2019
100
29/08/2019
101
25/08/2019
102
25/08/2019
103
22/08/2019
104
22/08/2019
105
18/08/2019
106
18/08/2019
107
15/08/2019
108
15/08/2019
109
11/08/2019
110
11/08/2019
111
10/08/2019
112
10/08/2019
113
09/08/2019
114
07/08/2019
115
04/08/2019
116
01/08/2019
117
01/08/2019
118
28/07/2019
119
28/07/2019
120
25/07/2019
121
25/07/2019
122
21/07/2019
123
21/07/2019
124
18/07/2019
125
18/07/2019
126
15/07/2019
127
13/07/2019
128
12/07/2019
129
11/07/2019
130
11/07/2019
131
07/07/2019
132
04/07/2019
133
04/07/2019
134
30/06/2019
135
30/06/2019
136
27/06/2019
137
23/06/2019
138
23/06/2019
139
20/06/2019
140
20/06/2019
141
16/06/2019
142
16/06/2019
143
13/06/2019
144
13/06/2019
145
10/06/2019
146
09/06/2019
147
06/06/2019
148
06/06/2019
149
02/06/2019
150
02/06/2019
151
30/05/2019
152
29/05/2019
153
26/05/2019
154
26/05/2019
155
23/05/2019
156
23/05/2019
157
18/05/2019
158
16/05/2019
159
16/05/2019
160
12/05/2019
161
09/05/2019
162
09/05/2019
163
05/05/2019
164
05/05/2019
165
04/05/2019
166
03/05/2019
167
03/05/2019
168
02/05/2019
169
02/05/2019
170
01/05/2019
171
29/04/2019
172
28/04/2019
173
25/04/2019
174
25/04/2019
175
22/04/2019
176
22/04/2019
177
22/04/2019
178
22/04/2019
179
22/04/2019
180
22/04/2019
181
22/04/2019
182
22/04/2019
183
22/04/2019
184
22/04/2019
185
22/04/2019
186
22/04/2019
187
22/04/2019
188
22/04/2019
189
22/04/2019
190
22/04/2019
191
22/04/2019
192
22/04/2019
193
22/04/2019
194
22/04/2019
195
22/04/2019
196
22/04/2019
197
22/04/2019
198
22/04/2019
199
22/04/2019
200
22/04/2019
201
22/04/2019
202
22/04/2019
203
22/04/2019
204
22/04/2019
205
22/04/2019
206
22/04/2019
207
22/04/2019
208
22/04/2019
209
22/04/2019
210
22/04/2019
211
22/04/2019
212
22/04/2019
213
22/04/2019
214
22/04/2019
215
22/04/2019
216
22/04/2019
217
22/04/2019
218
22/04/2019
219
22/04/2019
220
22/04/2019
221
22/04/2019
222
22/04/2019
223
22/04/2019
224
22/04/2019
225
22/04/2019
226
22/04/2019
227
22/04/2019
228
22/04/2019
229
22/04/2019
230
22/04/2019
231
22/04/2019
232
22/04/2019
233
22/04/2019
234
22/04/2019
235
22/04/2019
236
22/04/2019
237
22/04/2019
238
22/04/2019
239
22/04/2019
240
22/04/2019
241
22/04/2019
242
22/04/2019
243
22/04/2019
244
22/04/2019
245
22/04/2019
246
22/04/2019
247
22/04/2019
248
22/04/2019
249
22/04/2019
250
22/04/2019
251
22/04/2019
252
22/04/2019
253
22/04/2019
254
22/04/2019
255
22/04/2019
256
22/04/2019
257
22/04/2019
258
22/04/2019
259
22/04/2019
260
22/04/2019
261
22/04/2019
262
22/04/2019
263
22/04/2019
264
22/04/2019
265
22/04/2019
266
22/04/2019
267
22/04/2019
268
22/04/2019
269
22/04/2019
270
22/04/2019
271
22/04/2019
272
22/04/2019
273
22/04/2019
274
22/04/2019
275
22/04/2019
276
22/04/2019
277
22/04/2019
278
22/04/2019
279
22/04/2019
280
22/04/2019
281
22/04/2019
282
22/04/2019
283
22/04/2019
284
01/11/2018
285
01/11/2018
286
31/10/2018
287
30/10/2018
288
29/10/2018
289
28/10/2018
290
25/10/2018
291
25/10/2018
292
22/10/2018
293
21/10/2018
294
19/10/2018
295
18/10/2018
296
15/10/2018
297
14/10/2018
298
12/10/2018
299
11/10/2018
300
09/10/2018
301
08/10/2018
302
06/10/2018
303
05/10/2018
304
04/10/2018
305
04/10/2018
306
01/10/2018
307
30/09/2018
308
28/09/2018
309
27/09/2018
310
26/09/2018
311
25/09/2018
312
24/09/2018
313
23/09/2018
314
23/09/2018
315
21/09/2018
316
20/09/2018
317
17/09/2018
318
16/09/2018
319
14/09/2018
320
13/09/2018
321
10/09/2018
322
09/09/2018
323
07/09/2018
324
06/09/2018
325
01/09/2018
326
01/09/2018
327
30/08/2018
328
30/08/2018
329
26/08/2018
330
26/08/2018
331
23/08/2018
332
23/08/2018
333
22/08/2018
334
21/08/2018
335
20/08/2018
336
19/08/2018
337
16/08/2018
338
16/08/2018
339
13/08/2018
340
13/08/2018
341
09/08/2018
342
09/08/2018
343
05/08/2018
344
05/08/2018
345
02/08/2018
346
02/08/2018
347
30/07/2018
348
29/07/2018
349
29/07/2018
350
28/07/2018
351
27/07/2018
352
27/07/2018
353
26/07/2018
354
26/07/2018
355
22/07/2018
356
22/07/2018
357
19/07/2018
358
19/07/2018
359
15/07/2018
360
15/07/2018
361
12/07/2018
362
12/07/2018
363
09/07/2018
364
08/07/2018
365
05/07/2018
366
05/07/2018
367
02/07/2018
368
01/07/2018
369
28/06/2018
370
28/06/2018
371
24/06/2018
372
24/06/2018
373
21/06/2018
374
21/06/2018
375
19/06/2018
376
18/06/2018
377
17/06/2018
378
17/06/2018
379
14/06/2018
380
14/06/2018
381
10/06/2018
382
10/06/2018
383
07/06/2018
384
07/06/2018
385
04/06/2018
386
04/06/2018
387
03/06/2018
388
03/06/2018
389
31/05/2018
390
31/05/2018
391
27/05/2018
392
27/05/2018
393
24/05/2018
394
24/05/2018
395
20/05/2018
396
20/05/2018
397
17/05/2018
398
17/05/2018
399
14/05/2018
400
13/05/2018
401
10/05/2018
402
10/05/2018
403
04/05/2018
404
04/05/2018
405
03/05/2018
406
03/05/2018
407
02/05/2018
408
02/05/2018
409
01/05/2018
410
01/05/2018
411
26/04/2018
412
26/04/2018
413
19/04/2018
414
19/04/2018
415
12/04/2018
416
12/04/2018
417
05/04/2018
418
05/04/2018
419
29/03/2018
420
29/03/2018
421
22/03/2018
422
22/03/2018
423
15/03/2018
424
15/03/2018
425
08/03/2018
426
08/03/2018
427
03/03/2018
428
02/03/2018
429
01/03/2018
430
01/03/2018
431
22/02/2018
432
22/02/2018
433
15/02/2018
434
15/02/2018
435
15/02/2018
436
15/02/2018
437
08/02/2018
438
08/02/2018
439
04/02/2018
440
04/02/2018
441
03/02/2018
442
03/02/2018
443
02/02/2018
444
01/02/2018
445
01/02/2018
446
25/01/2018
447
25/01/2018
448
18/01/2018
449
18/01/2018
450
11/01/2018
451
11/01/2018
452
04/01/2018
453
04/01/2018
454
03/01/2018
455
02/01/2018
456
02/01/2018
457
28/12/2017
458
28/12/2017
459
27/12/2017
460
24/12/2017
461
21/12/2017
462
21/12/2017
463
14/12/2017
464
14/12/2017
465
07/12/2017
466
07/12/2017
467
30/11/2017
468
30/11/2017
469
23/11/2017
470
23/11/2017
471
16/11/2017
472
16/11/2017
473
11/11/2017
474
09/11/2017
475
09/11/2017
476
02/11/2017
477
02/11/2017
478
01/11/2017
479
31/10/2017
480
26/10/2017
481
26/10/2017
482
19/10/2017
483
19/10/2017
484
12/10/2017
485
12/10/2017
486
08/10/2017
487
07/10/2017
488
06/10/2017
489
06/10/2017
490
05/10/2017
491
29/09/2017
492
28/09/2017
493
21/09/2017
494
21/09/2017
495
14/09/2017
496
14/09/2017
497
07/09/2017
498
07/09/2017
499
01/09/2017
500
31/08/2017
501
24/08/2017
502
24/08/2017
503
17/08/2017
504
17/08/2017
505
10/08/2017
506
10/08/2017
507
04/08/2017
508
27/07/2017
509
27/07/2017
510
22/07/2017
511
21/07/2017
512
14/07/2017
513
06/07/2017
514
30/06/2017
515
29/06/2017
516
23/06/2017
517
22/06/2017
518
16/06/2017
519
09/06/2017
520
03/06/2017
521
01/06/2017
522
26/05/2017
523
25/05/2017
524
23/05/2017
525
18/05/2017
526
18/05/2017
527
11/05/2017
528
11/05/2017
529
05/05/2017
530
04/05/2017
531
28/04/2017
532
23/04/2017
533
21/04/2017
534
20/04/2017
535
14/04/2017
536
07/04/2017
537
06/04/2017
538
30/03/2017
539
24/03/2017
540
23/03/2017
541
17/03/2017
542
16/03/2017
543
09/03/2017
544
09/03/2017
545
03/03/2017
546
26/02/2017
547
19/02/2017
548
16/02/2017
549
05/02/2017
550
28/01/2017
551
26/01/2017
552
26/01/2017
553
19/01/2017
554
19/01/2017
555
12/01/2017
556
05/01/2017
557
02/01/2017
558
26/12/2016
559
22/12/2016
560
15/12/2016
561
03/12/2016
562
01/12/2016
563
24/11/2016
564
17/11/2016
565
06/11/2016
566
03/11/2016
567
27/10/2016
568
20/10/2016
569
20/10/2016
570
13/10/2016
571
13/10/2016
572
06/10/2016
573
29/09/2016
574
23/09/2016
575
22/09/2016
576
15/09/2016
577
08/09/2016
578
01/09/2016
579
25/08/2016
580
18/08/2016
581
11/08/2016
582
04/08/2016
583
28/07/2016
584
22/07/2016
585
14/07/2016
586
14/07/2016
587
07/07/2016
588
07/07/2016
589
01/07/2016
590
24/06/2016
591
18/06/2016
592
11/06/2016
593
04/06/2016
594
27/05/2016
595
19/05/2016
596
12/05/2016
597
10/05/2016
598
09/05/2016
599
08/05/2016
600
08/05/2016
601
07/05/2016
602
06/05/2016
603
05/05/2016
604
05/05/2016
605
04/05/2016
606
04/05/2016
607
03/05/2016
608
03/05/2016
609
03/05/2016
610
03/05/2016
1
Bình luận
anh nhi
Box
anh nhi Gửi vào: 29/10/2019 17:49
sao truyện dài thế nhỉ?
nhưng càng đọc càng hay!
anh nhi
Box
anh nhi Gửi vào: 29/10/2019 17:47
hóng!
WrathFish
Box
WrathFish Gửi vào: 03/03/2019 9:30
vãi 2 má cãi nhau.
Diệu Mòe
Box
Diệu Mòe Gửi vào: 02/03/2019 13:37
- vãi full :)
hue hue
Box
hue hue Gửi vào: 02/03/2019 12:45
Cái j full hả... sau j ki za
siscon
Box
siscon Gửi vào: 26/02/2019 22:32
mệt với 2 anh chị này
mê manhua
Box
mê manhua Gửi vào: 11/01/2019 8:45
lại h rồi
Box
Huyentrang
Box
Huyentrang Gửi vào: 31/01/2019 14:51
hello friends
love truyện tranh
Box
love truyện tranh Gửi vào: 10/01/2019 20:33
bao giờ mới có chap mới
Ẩn danh
Box
Ẩn danh Gửi vào: 04/01/2019 0:02
Ai muốn xem phim thông linh phi
Thì lên Zinng TV nhé,chỉ cần gõ thông
Linh phi là nó sẽ ra đấy👍
Box
mê manhua
Box
mê manhua Gửi vào: 11/01/2019 8:44
Zingtv bây giờ mơi c tập 5 thôi bạn ạ
Yukino1412
Box
Yukino1412 Gửi vào: 31/12/2018 15:05
truyện hay
1 2 3 4
Truyện cùng loại
Công Chúa Nữ Vương Mệnh
23/01/2020 07:54
Tổng quát: Thiếu nữ bá đạo chết rồi trọng sinh? Tính cách đột nhiên biến đổi? Gặp lại người yêu lúc trước, vậy cậu thích bề ngoài xinh đẹp của cô ấy, hay là tôi trong cơ thể này…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 391582
Comment: 23
Thần Y Yêu Hậu
22/01/2020 06:28
Tổng quát: Nàng là bất tử thân, có được y thuật mạnh nhất của gia tộc, xuyên việt trở thành một tiểu thư nghèo khổ, là tiểu thư soái phủ nhưng lại bị bị người khác ức hiếp ? muội muội ngây ngốc, mẫu thân ốm yếu, gia nô tàn nhẫn . . . Nàng nhất định phải thay đổi tất cả. Nhưng mà trong vận mệnh của nàng lại nhiều thêm một một yêu hoàng bị nàng vô tình thả ra từ quỷ vực. Hắn tàn nhẫn máu lạnh nhưng lại chung tình đối với nàng...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 63146
Comment: 2
Tình Chị Em
[]
18/01/2020 11:02
Tổng quát:
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 216
Comment: 0
Đầu Gấu Biết Yêu
20/01/2020 10:38
Tổng quát: Đoc tên nhìn hình là biết rồi ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 358255
Comment: 22
Thiểm Hôn Kiều Thê
23/01/2020 09:48
Tổng quát: Đọc rồi biết ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2600647
Comment: 42
Thế Giới Hoàn Mỹ
19/01/2020 09:28
Tổng quát: Một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao, trong nháy mắt ở giữa long trời lỡ đất. Quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, chư thánh tranh bá, loạn khắp đất trời. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm? Một thiếu niên theo trong đất hoang đi ra , tất cả bắt đầu từ nơi này..
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 404039
Comment: 2
Đọa Nhân
18/01/2020 12:49
Tổng quát: Shintarou Jagasaki, một cảnh sát tuần tra khu vực, đang sống cùng bạn gái. Anh ta rất không hài lòng với công việc hiện tại của mình. Dường như anh ta sẽ sớm kết hôn và sống 1 cuộc sống nhàm chán với 1 gia đình cơ bản - đó là 1 tương lai đáng sợ đối với 1 người nhiều mơ ước như anh ta. Một ngày nọ, 1 con quái vật bí ẩn xuất hiện trên tàu và đột nhiên anh ta phát hiện mình có thể bắn năng lượng bằng tay phải, giống như Master Buppanatsu, linh vật cà tím của thành phố!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 31155
Comment: 0
Kiêu Sủng Y Phi
21/01/2020 10:48
Tổng quát: Lần đầu tiên làm nhiệm vụ gặp phải sự cố, ai ngờ lại xuyên vào người công chúa đã chết đuối kia… Để có thể thay thế cô công chúa ngốc nghếch, nhu nhược và tiếp tục sinh tồn ở thế giới này, tôi phải làm thế nào đây? :D
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 725155
Comment: 15
Phúc Hắc Tổng Tài Đừng Tới Đây
19/01/2020 12:49
Tổng quát: Bỉ ồi! Người đàn ông này làm cô mệt quá, lúc nào cũng chỉ muốn làm “một lần” để có thể buộc cô ở bên anh ta. “Một lần” ở đây chính là một lần làm cho cô mang thai. Liệu anh ta có thể có chút phong thái của một ông chủ không? Một sát thủ như cô lẽ nào lại cứ để anh ta trói buộc như thế sao? Omg --- dưới sự ép buộc của người đàn ông đó, cô đã vinh dự mang thai. Nhưng anh ta tưởng là mang thai rồi thì cô sẽ không chạy được sao? Ha ha, không có cửa đâu…
TT: Full Bộ
Lượt xem: 530571
Comment: 5
Vì Yêu Mà Khắc Cốt Ghi Tâm
20/01/2020 07:28
Tổng quát: Tác giả: 菲菲工作室 Trans: Ái Như Edit: Nhóm Minh Nguyệt Lầu "Một triệu, anh quá lắm rồi đó!". "Tôi biết rằng tôi rất đẹp trai, nhưng cô không cần phải nhìn tôi như thế này. Tôi sẽ rất ngại." "Một khi mang nó rồi, em sẽ không bao giờ tháo xuống được nữa." Anh cho cô trải nghiệm sự sủng ái, nhưng nó cũng chính là cuộc sống đầy nỗi đau của một tù nhân, cuộc sống rối bời này, tìm đúng người thật là...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 211015
Comment: 7
Vị Hôn Thê Tổng Tài Tuyệt Sắc Của Tôi
17/01/2020 10:58
Tổng quát: Hay lém ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 180097
Comment: 1
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
23/01/2020 02:18
Tổng quát: Trên giường của hắn có một nữ nhân đang nằm. "Tôi không phải người mà anh có thể tùy tiện đụng tới". Hắn cười đến ma mị, "Không ai dám nói với tôi những lời như vậy đâu, cô gái. Hãy qua đây làm cho tôi vui vẻ". Bị thất thân ngay sau đó, bất ngờ mang thai ngoài ý muốn, sinh ra một bé trai. Lại đột nhiên phát hiện ra mình có một người anh em sinh đôi. Lần nữa gặp lại, hắn lấy một tay đẩy cô vào tường "Ngủ với tôi xong rồi chạy trốn, không dễ dàng như vậy đâu". Từ đó trở đi, cô biết rõ để thỏa mãn ham muốn của người đàn ông này sẽ khủng khiếp như thế nào!!! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3889358
Comment: 65
Thú cưng độc quyền của boss
24/01/2020 08:48
Tổng quát: Hác Giai Mĩ không thể nào tưởng tượng được sau khi uống rượu, cô cùng boss cư nhiên lại làm những việc đó! Nhưng, hành động của boss sau đó còn đáng kinh ngạc hơn! Lúc cô đói, boss đưa cô đi ăn. -Cái đó...có phải boss anh đang theo đuổi tôi? -Bảo bối à, phản ứng của em quá chậm!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 474442
Comment: 7
Cấm tình điềm mật: Đế thiếu hào môn trêu tận cửa
23/01/2020 12:38
Tổng quát: Lý Tiểu Nhu bắt gặp bạn trai cũ ngoại tình với em kế, lúc đến quán bar uống rượu giải sầu thì bị người ta hạ mị dược, cũng may gặp được bạn học thời cao trung du học về nước Tống Thừa Bang mới tránh được bất hạnh. Thân là người thừa kế của nhà giàu số một Tống Thừa Bang từ lúc đi học đã luôn muốn về nước tìm và chăm lo Lý Tiểu Nhu một đời, sau khi gặp được Lý Tiểu Nhu đã viết nên một đoạn theo đuổi vừa ngọt vừa ngược, và giúp đỡ Tiểu Nhu đánh bại mẹ và em kế trong cuộc chiến thương nghiệp của gia tộc Lý thị...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 209174
Comment: 3
Phong Khởi Thương Lam
25/01/2020 08:28
Tổng quát: Tình hình là nàng ghiền game. Mà chàng hình như là nhân vật trong game. Nhưng mà không bít có thiệt ngoài đời không nữa. Một câu chuyện vừa hài hước vừa lãng mạn. Chỉ biết nhiêu đó thôi.... <3 Chỉ biết nhiêu đó thôi. Xem típ thì biết nhé!!! -> Ngoại truyện xem ở đây
TT: Full Bộ
Lượt xem: 12484608
Comment: 568
Copyright © 2013 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com