Thông Linh Phi

(Vừa cập nhật: 19/08/2019 04:18)
Tên khác:

Tác giả:
Nguồn: Lục Dương; Ntruyen.info
Tình trang: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 16416612 Theo dõi: 3714 Theo dõi truyện này
Thông Linh Phi Xếp hạng: 10/10 - 7196 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))... <3, Truyện cùng tác giả nè mọi người Tướng quân xin xuất chinh.
Thông Linh Phi
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
18/08/2019
2
18/08/2019
3
15/08/2019
4
15/08/2019
5
11/08/2019
6
11/08/2019
7
10/08/2019
8
10/08/2019
9
09/08/2019
10
07/08/2019
11
04/08/2019
12
01/08/2019
13
01/08/2019
14
28/07/2019
15
28/07/2019
16
25/07/2019
17
25/07/2019
18
21/07/2019
19
21/07/2019
20
18/07/2019
21
18/07/2019
22
15/07/2019
23
13/07/2019
24
12/07/2019
25
11/07/2019
26
11/07/2019
27
07/07/2019
28
04/07/2019
29
04/07/2019
30
30/06/2019
31
30/06/2019
32
27/06/2019
33
23/06/2019
34
23/06/2019
35
20/06/2019
36
20/06/2019
37
16/06/2019
38
16/06/2019
39
13/06/2019
40
13/06/2019
41
10/06/2019
42
09/06/2019
43
06/06/2019
44
06/06/2019
45
02/06/2019
46
02/06/2019
47
30/05/2019
48
29/05/2019
49
26/05/2019
50
26/05/2019
51
23/05/2019
52
23/05/2019
53
18/05/2019
54
16/05/2019
55
16/05/2019
56
12/05/2019
57
09/05/2019
58
09/05/2019
59
05/05/2019
60
05/05/2019
61
04/05/2019
62
03/05/2019
63
03/05/2019
64
02/05/2019
65
02/05/2019
66
01/05/2019
67
29/04/2019
68
28/04/2019
69
25/04/2019
70
25/04/2019
71
22/04/2019
72
22/04/2019
73
22/04/2019
74
22/04/2019
75
22/04/2019
76
22/04/2019
77
22/04/2019
78
22/04/2019
79
22/04/2019
80
22/04/2019
81
22/04/2019
82
22/04/2019
83
22/04/2019
84
22/04/2019
85
22/04/2019
86
22/04/2019
87
22/04/2019
88
22/04/2019
89
22/04/2019
90
22/04/2019
91
22/04/2019
92
22/04/2019
93
22/04/2019
94
22/04/2019
95
22/04/2019
96
22/04/2019
97
22/04/2019
98
22/04/2019
99
22/04/2019
100
22/04/2019
101
22/04/2019
102
22/04/2019
103
22/04/2019
104
22/04/2019
105
22/04/2019
106
22/04/2019
107
22/04/2019
108
22/04/2019
109
22/04/2019
110
22/04/2019
111
22/04/2019
112
22/04/2019
113
22/04/2019
114
22/04/2019
115
22/04/2019
116
22/04/2019
117
22/04/2019
118
22/04/2019
119
22/04/2019
120
22/04/2019
121
22/04/2019
122
22/04/2019
123
22/04/2019
124
22/04/2019
125
22/04/2019
126
22/04/2019
127
22/04/2019
128
22/04/2019
129
22/04/2019
130
22/04/2019
131
22/04/2019
132
22/04/2019
133
22/04/2019
134
22/04/2019
135
22/04/2019
136
22/04/2019
137
22/04/2019
138
22/04/2019
139
22/04/2019
140
22/04/2019
141
22/04/2019
142
22/04/2019
143
22/04/2019
144
22/04/2019
145
22/04/2019
146
22/04/2019
147
22/04/2019
148
22/04/2019
149
22/04/2019
150
22/04/2019
151
22/04/2019
152
22/04/2019
153
22/04/2019
154
22/04/2019
155
22/04/2019
156
22/04/2019
157
22/04/2019
158
22/04/2019
159
22/04/2019
160
22/04/2019
161
22/04/2019
162
22/04/2019
163
22/04/2019
164
22/04/2019
165
22/04/2019
166
22/04/2019
167
22/04/2019
168
22/04/2019
169
22/04/2019
170
22/04/2019
171
22/04/2019
172
22/04/2019
173
22/04/2019
174
22/04/2019
175
22/04/2019
176
22/04/2019
177
22/04/2019
178
22/04/2019
179
22/04/2019
180
01/11/2018
181
01/11/2018
182
31/10/2018
183
30/10/2018
184
29/10/2018
185
28/10/2018
186
25/10/2018
187
25/10/2018
188
22/10/2018
189
21/10/2018
190
19/10/2018
191
18/10/2018
192
15/10/2018
193
14/10/2018
194
12/10/2018
195
11/10/2018
196
09/10/2018
197
08/10/2018
198
06/10/2018
199
05/10/2018
200
04/10/2018
201
04/10/2018
202
01/10/2018
203
30/09/2018
204
28/09/2018
205
27/09/2018
206
26/09/2018
207
25/09/2018
208
24/09/2018
209
23/09/2018
210
23/09/2018
211
21/09/2018
212
20/09/2018
213
17/09/2018
214
16/09/2018
215
14/09/2018
216
13/09/2018
217
10/09/2018
218
09/09/2018
219
07/09/2018
220
06/09/2018
221
01/09/2018
222
01/09/2018
223
30/08/2018
224
30/08/2018
225
26/08/2018
226
26/08/2018
227
23/08/2018
228
23/08/2018
229
22/08/2018
230
21/08/2018
231
20/08/2018
232
19/08/2018
233
16/08/2018
234
16/08/2018
235
13/08/2018
236
13/08/2018
237
09/08/2018
238
09/08/2018
239
05/08/2018
240
05/08/2018
241
02/08/2018
242
02/08/2018
243
30/07/2018
244
29/07/2018
245
29/07/2018
246
28/07/2018
247
27/07/2018
248
27/07/2018
249
26/07/2018
250
26/07/2018
251
22/07/2018
252
22/07/2018
253
19/07/2018
254
19/07/2018
255
15/07/2018
256
15/07/2018
257
12/07/2018
258
12/07/2018
259
09/07/2018
260
08/07/2018
261
05/07/2018
262
05/07/2018
263
02/07/2018
264
01/07/2018
265
28/06/2018
266
28/06/2018
267
24/06/2018
268
24/06/2018
269
21/06/2018
270
21/06/2018
271
19/06/2018
272
18/06/2018
273
17/06/2018
274
17/06/2018
275
14/06/2018
276
14/06/2018
277
10/06/2018
278
10/06/2018
279
07/06/2018
280
07/06/2018
281
04/06/2018
282
04/06/2018
283
03/06/2018
284
03/06/2018
285
31/05/2018
286
31/05/2018
287
27/05/2018
288
27/05/2018
289
24/05/2018
290
24/05/2018
291
20/05/2018
292
20/05/2018
293
17/05/2018
294
17/05/2018
295
14/05/2018
296
13/05/2018
297
10/05/2018
298
10/05/2018
299
04/05/2018
300
04/05/2018
301
03/05/2018
302
03/05/2018
303
02/05/2018
304
02/05/2018
305
01/05/2018
306
01/05/2018
307
26/04/2018
308
26/04/2018
309
19/04/2018
310
19/04/2018
311
12/04/2018
312
12/04/2018
313
05/04/2018
314
05/04/2018
315
29/03/2018
316
29/03/2018
317
22/03/2018
318
22/03/2018
319
15/03/2018
320
15/03/2018
321
08/03/2018
322
08/03/2018
323
03/03/2018
324
02/03/2018
325
01/03/2018
326
01/03/2018
327
22/02/2018
328
22/02/2018
329
15/02/2018
330
15/02/2018
331
15/02/2018
332
15/02/2018
333
08/02/2018
334
08/02/2018
335
04/02/2018
336
04/02/2018
337
03/02/2018
338
03/02/2018
339
02/02/2018
340
01/02/2018
341
01/02/2018
342
25/01/2018
343
25/01/2018
344
18/01/2018
345
18/01/2018
346
11/01/2018
347
11/01/2018
348
04/01/2018
349
04/01/2018
350
03/01/2018
351
02/01/2018
352
02/01/2018
353
28/12/2017
354
28/12/2017
355
27/12/2017
356
24/12/2017
357
21/12/2017
358
21/12/2017
359
14/12/2017
360
14/12/2017
361
07/12/2017
362
07/12/2017
363
30/11/2017
364
30/11/2017
365
23/11/2017
366
23/11/2017
367
16/11/2017
368
16/11/2017
369
11/11/2017
370
09/11/2017
371
09/11/2017
372
02/11/2017
373
02/11/2017
374
01/11/2017
375
31/10/2017
376
26/10/2017
377
26/10/2017
378
19/10/2017
379
19/10/2017
380
12/10/2017
381
12/10/2017
382
08/10/2017
383
07/10/2017
384
06/10/2017
385
06/10/2017
386
05/10/2017
387
29/09/2017
388
28/09/2017
389
21/09/2017
390
21/09/2017
391
14/09/2017
392
14/09/2017
393
07/09/2017
394
07/09/2017
395
01/09/2017
396
31/08/2017
397
24/08/2017
398
24/08/2017
399
17/08/2017
400
17/08/2017
401
10/08/2017
402
10/08/2017
403
04/08/2017
404
27/07/2017
405
27/07/2017
406
22/07/2017
407
21/07/2017
408
14/07/2017
409
06/07/2017
410
30/06/2017
411
29/06/2017
412
23/06/2017
413
22/06/2017
414
16/06/2017
415
09/06/2017
416
03/06/2017
417
01/06/2017
418
26/05/2017
419
25/05/2017
420
23/05/2017
421
18/05/2017
422
18/05/2017
423
11/05/2017
424
11/05/2017
425
05/05/2017
426
04/05/2017
427
28/04/2017
428
23/04/2017
429
21/04/2017
430
20/04/2017
431
14/04/2017
432
07/04/2017
433
06/04/2017
434
30/03/2017
435
24/03/2017
436
23/03/2017
437
17/03/2017
438
16/03/2017
439
09/03/2017
440
09/03/2017
441
03/03/2017
442
26/02/2017
443
19/02/2017
444
16/02/2017
445
05/02/2017
446
28/01/2017
447
26/01/2017
448
26/01/2017
449
19/01/2017
450
19/01/2017
451
12/01/2017
452
05/01/2017
453
02/01/2017
454
26/12/2016
455
22/12/2016
456
15/12/2016
457
03/12/2016
458
01/12/2016
459
24/11/2016
460
17/11/2016
461
06/11/2016
462
03/11/2016
463
27/10/2016
464
20/10/2016
465
20/10/2016
466
13/10/2016
467
13/10/2016
468
06/10/2016
469
29/09/2016
470
23/09/2016
471
22/09/2016
472
15/09/2016
473
08/09/2016
474
01/09/2016
475
25/08/2016
476
18/08/2016
477
11/08/2016
478
04/08/2016
479
28/07/2016
480
22/07/2016
481
14/07/2016
482
14/07/2016
483
07/07/2016
484
07/07/2016
485
01/07/2016
486
24/06/2016
487
18/06/2016
488
11/06/2016
489
04/06/2016
490
27/05/2016
491
19/05/2016
492
12/05/2016
493
10/05/2016
494
09/05/2016
495
08/05/2016
496
08/05/2016
497
07/05/2016
498
06/05/2016
499
05/05/2016
500
05/05/2016
501
04/05/2016
502
04/05/2016
503
03/05/2016
504
03/05/2016
505
03/05/2016
506
03/05/2016
1
Bình luận
WrathFish
Box
WrathFish Gửi vào: 03/03/2019 9:30
vãi 2 má cãi nhau.
Diệu Mòe
Box
Diệu Mòe Gửi vào: 02/03/2019 13:37
- vãi full :)
hue hue
Box
hue hue Gửi vào: 02/03/2019 12:45
Cái j full hả... sau j ki za
siscon
Box
siscon Gửi vào: 26/02/2019 22:32
mệt với 2 anh chị này
mê manhua
Box
mê manhua Gửi vào: 11/01/2019 8:45
lại h rồi
Box
Huyentrang
Box
Huyentrang Gửi vào: 31/01/2019 14:51
hello friends
love truyện tranh
Box
love truyện tranh Gửi vào: 10/01/2019 20:33
bao giờ mới có chap mới
Ẩn danh
Box
Ẩn danh Gửi vào: 04/01/2019 0:02
Ai muốn xem phim thông linh phi
Thì lên Zinng TV nhé,chỉ cần gõ thông
Linh phi là nó sẽ ra đấy👍
Box
mê manhua
Box
mê manhua Gửi vào: 11/01/2019 8:44
Zingtv bây giờ mơi c tập 5 thôi bạn ạ
Yukino1412
Box
Yukino1412 Gửi vào: 31/12/2018 15:05
truyện hay
loveanime
Box
loveanime Gửi vào: 31/12/2018 9:44
Mỗi đang tìm truyện này nên: nữ 9 là đạo chích, có tóc màu cam, nam9 là thanh tra có tóc màu xanh lá cây
Box
P1gbaby
Box
P1gbaby Gửi vào: 04/01/2019 17:42
Truyện Kaitou Saint Tail nhé
P1gbaby
Box
P1gbaby Gửi vào: 04/01/2019 17:44
Vs lại na9 là bạn học of nữ9
Ẩn danh
Box
Ẩn danh Gửi vào: 30/12/2018 23:35
Bây giờ thông linh phi nổi tiếng quá rồi đc chuyển thể thành phim rồi 💖💖💖💓💓💓😭😭😘😘😘
Box
Trà trà
Box
Trà trà Gửi vào: 31/12/2018 16:58
Thật hả.. phim gì vậy bạn
khanhminh0109
Box
khanhminh0109 Gửi vào: 03/01/2019 12:29
có phim hoạt hình nữa ở zingtv
1 2 3 4
Truyện cùng loại
She Was A Little Older Than He
[]
16/08/2019 04:36
Tổng quát: Chuyện kể về 1 nam sinh trung học đi tàu điện và cứu được 1 nữ sinh đang bị sàm sỡ. Đó là tình yêu sét đánh tuy nhiên cô nữ sinh này có 1 bí mật đó là thật ra đây là 1 chị làm ở văn phòng :)). Một mối tình lãng mạn tuổi tác ngọt ngào giữa một học sinh trung học và một nữ văn phòng. Cảm thấy quả manga sai quá sai đi thi bằng lái máy bay thôi mọi người :))
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 0
Comment: 0
Cuồng duệ tiểu thê
19/08/2019 09:28
Tổng quát: được cải biến và dựa theo tiểu thuyết cuồng túm tiểu thê: tổng tài đại thúc ôm một cái
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 200161
Comment: 6
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
17/08/2019 02:40
Tổng quát: Tình cờ gặp phải nam thần bá đạo, cư nhiên trong một đêm từ bản vẽ của mình hóa thành thực thể!? Quả thật là trời ban cho một bạn trai hoàn mỹ! Nhưng mà nam thần cần phải dựa vào nụ hôn để duy trì sinh mệnh, trạch nữ La Chân Chân liệu sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nam thần không. Bí ẩn thân thế của nam thần khiến anh ta vô cùng khó hiểu…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 5398209
Comment: 89
Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!
16/08/2019 02:20
Tổng quát: Vừa tỉnh lại, thân là truyền nhân của trung y thế gia- Hàn Phỉ phát hiện mình xoay người cúi đầu không thấy được mũi chân đâu! sau mới biết nàng biến thành bà mập nổi danh gần xa của Hàn Phủ thừa tướng, đại tiểu thư con vợ cả!.....
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 142324
Comment: 9
Nhất Đại Linh Hậu
18/08/2019 04:48
Tổng quát: Đọ rồi biết ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 492651
Comment: 27
Domestic na Kanojo
18/08/2019 07:14
Tổng quát: Natsuo có một tình yêu thầm kín với cô giáo của mình. Rồi một ngày nọ, cậu chấp nhận lời đề nghị "làm thử" của một cô gái mới quen lần đầu. Sau đó, cậu phát hiện ra cô gái ấy và tình yêu thầm lặng của mình - cô giáo, đến sống chung nhà với tư cách là con của người mẹ kế...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 232976
Comment: 2
Danh Môn Thiên Hậu
19/08/2019 09:52
Tổng quát: Ban ngày, cô là minh tinh thần tượng xinh đẹp lóa mắt gặp phải tổng tài cầm thú. Ban đêm, cô trở lại là cô bé với dáng dấp bình thường còn anh ta lại biến thành chú của cô??? OMG!!! Chuyện quỷ gì vậy nè?!!! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1814762
Comment: 20
Vết Cắn Ngọt Ngào 3
13/08/2019 02:18
Tổng quát: Phần 3 của Vết Cắn Ngọt Ngào. Xem lại phần 1phần 2
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 224754
Comment: 8
Thượng Quốc Phú Chi Thiên Đống Tuyết
17/08/2019 03:35
Tổng quát: Ta gắng hết sức tiến vào Thảo Uyển, cố gắng sinh tồn trong sự sỉ nhục, chính là vì những gì mẫu thân nói.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 115581
Comment: 3
Sakurairo Kissholic
18/08/2019 08:48
Tổng quát: Shimizu Sakurako từ nhỏ đã có vóc dáng và sức lực vượt trội nên bị bạn bè đặt biệt danh là King Gorilla. Cô đem lòng thầm mến người anh họ Daisuke và dành trọn 25 năm thanh xuân để thích anh ta nhưng... Thật tiếc, anh ta chỉ xem cô như 1 đứa em gái. Đang rầu rĩ thì cô gặp Kai - 1 người lang thang đang nằm trước cửa nhà và Kai đã đòi "ăn" cô...!?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 202702
Comment: 4
Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
18/08/2019 02:48
Tổng quát: Xúi quẩy thật! Trước tiên là bị ba đuổi ra khỏi nhà. Sau đó vì báo thù cho chị họ, liền chạy đến quán bar tìm tên công tử ăn chơi đã vứt bỏ chị họ, rồi đề nghị yêu nhau với hắn. Lúc cả hai sắp hôn môi nhau, tôi đã tặng hắn một cái tát "Chị đây chơi chán rồi, giờ muốn vứt bỏ cưng", nói xong liền chuồn thẳng. Ai biết tên công tử ăn chơi đó lại là cháu ngoại của xã hội đen chứ? Được rồi, tôi chạy trốn không giỡn nữa thì ổn chứ gì? Đến trường học quý tộc xin làm nữ giúp việc gì đó cho Tứ Đại Vương Tử trong trường, phỏng vấn xong rồi thì mới biết là Tứ Đại Ác Ma thì có ấy...
Sơn cute muốn nói nhớ ủng hộ truyện nha
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 783597
Comment: 25
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
19/08/2019 06:28
Tổng quát: Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử...Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1585137
Comment: 27
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
17/08/2019 01:38
Tổng quát: EXcuse me?Idol đang hot biến thành bà béo?? Về sau thế nhưng lại rơi vào ổ của antifan - tổng tài bá đạo ! ! ! Vì để trả nợ mà không thể không làm bảo mẫu kiêm chức "chị gái tâm sự tình cảm" cho anh ta? Cái tình tiết của truyện này đúng là có chút hấp dẫn
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 903946
Comment: 41
Hải Yêu
19/08/2019 09:48
Tổng quát: Rất nhiều, rất nhiều năm về sau, ở địa trung hải lưu truyền truyền thuyết về hắn, một thiếu niên da trắng từ nơi biển sâu xuất hiện dùng vũ điệu của thần chết thu gặt sinh mạng, đôi mắt đen tựa như màn trời đêm không sao...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 630973
Comment: 55
Đại Giá Thừa Tướng
15/08/2019 07:40
Tổng quát: Một tài tử phong lưu thay muội muội tiến cung để tranh giành tình cảm với phi tần khác, hắn giả gái trong hậu cung liệu sẽ đem muội muội được ân sủng lần nữa hay không ? lại vừa cùng hoàng thượng, thừa tướng phát sinh những chuyện không biết nên khóc hay nên cười ? Tác giả: Vạn tượng công tác thất
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 717959
Comment: 25
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com