Thông Linh Phi

(Vừa cập nhật: 23/10/2019 08:48)
Tên khác:

Tác giả:
Nguồn: Lục Dương; Ntruyen.info
Tình trang: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 17241892 Theo dõi: 3707 Theo dõi truyện này
Thông Linh Phi Xếp hạng: 10/10 - 7255 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))... <3, Truyện cùng tác giả nè mọi người Tướng quân xin xuất chinh.
Thông Linh Phi
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
21/10/2019
2
20/10/2019
3
19/10/2019
4
17/10/2019
5
13/10/2019
6
12/10/2019
7
10/10/2019
8
10/10/2019
9
08/10/2019
10
07/10/2019
11
06/10/2019
12
06/10/2019
13
04/10/2019
14
04/10/2019
15
03/10/2019
16
03/10/2019
17
29/09/2019
18
29/09/2019
19
26/09/2019
20
26/09/2019
21
22/09/2019
22
22/09/2019
23
19/09/2019
24
19/09/2019
25
16/09/2019
26
15/09/2019
27
13/09/2019
28
13/09/2019
29
12/09/2019
30
12/09/2019
31
08/09/2019
32
08/09/2019
33
05/09/2019
34
05/09/2019
35
01/09/2019
36
01/09/2019
37
29/08/2019
38
29/08/2019
39
25/08/2019
40
25/08/2019
41
22/08/2019
42
22/08/2019
43
18/08/2019
44
18/08/2019
45
15/08/2019
46
15/08/2019
47
11/08/2019
48
11/08/2019
49
10/08/2019
50
10/08/2019
51
09/08/2019
52
07/08/2019
53
04/08/2019
54
01/08/2019
55
01/08/2019
56
28/07/2019
57
28/07/2019
58
25/07/2019
59
25/07/2019
60
21/07/2019
61
21/07/2019
62
18/07/2019
63
18/07/2019
64
15/07/2019
65
13/07/2019
66
12/07/2019
67
11/07/2019
68
11/07/2019
69
07/07/2019
70
04/07/2019
71
04/07/2019
72
30/06/2019
73
30/06/2019
74
27/06/2019
75
23/06/2019
76
23/06/2019
77
20/06/2019
78
20/06/2019
79
16/06/2019
80
16/06/2019
81
13/06/2019
82
13/06/2019
83
10/06/2019
84
09/06/2019
85
06/06/2019
86
06/06/2019
87
02/06/2019
88
02/06/2019
89
30/05/2019
90
29/05/2019
91
26/05/2019
92
26/05/2019
93
23/05/2019
94
23/05/2019
95
18/05/2019
96
16/05/2019
97
16/05/2019
98
12/05/2019
99
09/05/2019
100
09/05/2019
101
05/05/2019
102
05/05/2019
103
04/05/2019
104
03/05/2019
105
03/05/2019
106
02/05/2019
107
02/05/2019
108
01/05/2019
109
29/04/2019
110
28/04/2019
111
25/04/2019
112
25/04/2019
113
22/04/2019
114
22/04/2019
115
22/04/2019
116
22/04/2019
117
22/04/2019
118
22/04/2019
119
22/04/2019
120
22/04/2019
121
22/04/2019
122
22/04/2019
123
22/04/2019
124
22/04/2019
125
22/04/2019
126
22/04/2019
127
22/04/2019
128
22/04/2019
129
22/04/2019
130
22/04/2019
131
22/04/2019
132
22/04/2019
133
22/04/2019
134
22/04/2019
135
22/04/2019
136
22/04/2019
137
22/04/2019
138
22/04/2019
139
22/04/2019
140
22/04/2019
141
22/04/2019
142
22/04/2019
143
22/04/2019
144
22/04/2019
145
22/04/2019
146
22/04/2019
147
22/04/2019
148
22/04/2019
149
22/04/2019
150
22/04/2019
151
22/04/2019
152
22/04/2019
153
22/04/2019
154
22/04/2019
155
22/04/2019
156
22/04/2019
157
22/04/2019
158
22/04/2019
159
22/04/2019
160
22/04/2019
161
22/04/2019
162
22/04/2019
163
22/04/2019
164
22/04/2019
165
22/04/2019
166
22/04/2019
167
22/04/2019
168
22/04/2019
169
22/04/2019
170
22/04/2019
171
22/04/2019
172
22/04/2019
173
22/04/2019
174
22/04/2019
175
22/04/2019
176
22/04/2019
177
22/04/2019
178
22/04/2019
179
22/04/2019
180
22/04/2019
181
22/04/2019
182
22/04/2019
183
22/04/2019
184
22/04/2019
185
22/04/2019
186
22/04/2019
187
22/04/2019
188
22/04/2019
189
22/04/2019
190
22/04/2019
191
22/04/2019
192
22/04/2019
193
22/04/2019
194
22/04/2019
195
22/04/2019
196
22/04/2019
197
22/04/2019
198
22/04/2019
199
22/04/2019
200
22/04/2019
201
22/04/2019
202
22/04/2019
203
22/04/2019
204
22/04/2019
205
22/04/2019
206
22/04/2019
207
22/04/2019
208
22/04/2019
209
22/04/2019
210
22/04/2019
211
22/04/2019
212
22/04/2019
213
22/04/2019
214
22/04/2019
215
22/04/2019
216
22/04/2019
217
22/04/2019
218
22/04/2019
219
22/04/2019
220
22/04/2019
221
22/04/2019
222
01/11/2018
223
01/11/2018
224
31/10/2018
225
30/10/2018
226
29/10/2018
227
28/10/2018
228
25/10/2018
229
25/10/2018
230
22/10/2018
231
21/10/2018
232
19/10/2018
233
18/10/2018
234
15/10/2018
235
14/10/2018
236
12/10/2018
237
11/10/2018
238
09/10/2018
239
08/10/2018
240
06/10/2018
241
05/10/2018
242
04/10/2018
243
04/10/2018
244
01/10/2018
245
30/09/2018
246
28/09/2018
247
27/09/2018
248
26/09/2018
249
25/09/2018
250
24/09/2018
251
23/09/2018
252
23/09/2018
253
21/09/2018
254
20/09/2018
255
17/09/2018
256
16/09/2018
257
14/09/2018
258
13/09/2018
259
10/09/2018
260
09/09/2018
261
07/09/2018
262
06/09/2018
263
01/09/2018
264
01/09/2018
265
30/08/2018
266
30/08/2018
267
26/08/2018
268
26/08/2018
269
23/08/2018
270
23/08/2018
271
22/08/2018
272
21/08/2018
273
20/08/2018
274
19/08/2018
275
16/08/2018
276
16/08/2018
277
13/08/2018
278
13/08/2018
279
09/08/2018
280
09/08/2018
281
05/08/2018
282
05/08/2018
283
02/08/2018
284
02/08/2018
285
30/07/2018
286
29/07/2018
287
29/07/2018
288
28/07/2018
289
27/07/2018
290
27/07/2018
291
26/07/2018
292
26/07/2018
293
22/07/2018
294
22/07/2018
295
19/07/2018
296
19/07/2018
297
15/07/2018
298
15/07/2018
299
12/07/2018
300
12/07/2018
301
09/07/2018
302
08/07/2018
303
05/07/2018
304
05/07/2018
305
02/07/2018
306
01/07/2018
307
28/06/2018
308
28/06/2018
309
24/06/2018
310
24/06/2018
311
21/06/2018
312
21/06/2018
313
19/06/2018
314
18/06/2018
315
17/06/2018
316
17/06/2018
317
14/06/2018
318
14/06/2018
319
10/06/2018
320
10/06/2018
321
07/06/2018
322
07/06/2018
323
04/06/2018
324
04/06/2018
325
03/06/2018
326
03/06/2018
327
31/05/2018
328
31/05/2018
329
27/05/2018
330
27/05/2018
331
24/05/2018
332
24/05/2018
333
20/05/2018
334
20/05/2018
335
17/05/2018
336
17/05/2018
337
14/05/2018
338
13/05/2018
339
10/05/2018
340
10/05/2018
341
04/05/2018
342
04/05/2018
343
03/05/2018
344
03/05/2018
345
02/05/2018
346
02/05/2018
347
01/05/2018
348
01/05/2018
349
26/04/2018
350
26/04/2018
351
19/04/2018
352
19/04/2018
353
12/04/2018
354
12/04/2018
355
05/04/2018
356
05/04/2018
357
29/03/2018
358
29/03/2018
359
22/03/2018
360
22/03/2018
361
15/03/2018
362
15/03/2018
363
08/03/2018
364
08/03/2018
365
03/03/2018
366
02/03/2018
367
01/03/2018
368
01/03/2018
369
22/02/2018
370
22/02/2018
371
15/02/2018
372
15/02/2018
373
15/02/2018
374
15/02/2018
375
08/02/2018
376
08/02/2018
377
04/02/2018
378
04/02/2018
379
03/02/2018
380
03/02/2018
381
02/02/2018
382
01/02/2018
383
01/02/2018
384
25/01/2018
385
25/01/2018
386
18/01/2018
387
18/01/2018
388
11/01/2018
389
11/01/2018
390
04/01/2018
391
04/01/2018
392
03/01/2018
393
02/01/2018
394
02/01/2018
395
28/12/2017
396
28/12/2017
397
27/12/2017
398
24/12/2017
399
21/12/2017
400
21/12/2017
401
14/12/2017
402
14/12/2017
403
07/12/2017
404
07/12/2017
405
30/11/2017
406
30/11/2017
407
23/11/2017
408
23/11/2017
409
16/11/2017
410
16/11/2017
411
11/11/2017
412
09/11/2017
413
09/11/2017
414
02/11/2017
415
02/11/2017
416
01/11/2017
417
31/10/2017
418
26/10/2017
419
26/10/2017
420
19/10/2017
421
19/10/2017
422
12/10/2017
423
12/10/2017
424
08/10/2017
425
07/10/2017
426
06/10/2017
427
06/10/2017
428
05/10/2017
429
29/09/2017
430
28/09/2017
431
21/09/2017
432
21/09/2017
433
14/09/2017
434
14/09/2017
435
07/09/2017
436
07/09/2017
437
01/09/2017
438
31/08/2017
439
24/08/2017
440
24/08/2017
441
17/08/2017
442
17/08/2017
443
10/08/2017
444
10/08/2017
445
04/08/2017
446
27/07/2017
447
27/07/2017
448
22/07/2017
449
21/07/2017
450
14/07/2017
451
06/07/2017
452
30/06/2017
453
29/06/2017
454
23/06/2017
455
22/06/2017
456
16/06/2017
457
09/06/2017
458
03/06/2017
459
01/06/2017
460
26/05/2017
461
25/05/2017
462
23/05/2017
463
18/05/2017
464
18/05/2017
465
11/05/2017
466
11/05/2017
467
05/05/2017
468
04/05/2017
469
28/04/2017
470
23/04/2017
471
21/04/2017
472
20/04/2017
473
14/04/2017
474
07/04/2017
475
06/04/2017
476
30/03/2017
477
24/03/2017
478
23/03/2017
479
17/03/2017
480
16/03/2017
481
09/03/2017
482
09/03/2017
483
03/03/2017
484
26/02/2017
485
19/02/2017
486
16/02/2017
487
05/02/2017
488
28/01/2017
489
26/01/2017
490
26/01/2017
491
19/01/2017
492
19/01/2017
493
12/01/2017
494
05/01/2017
495
02/01/2017
496
26/12/2016
497
22/12/2016
498
15/12/2016
499
03/12/2016
500
01/12/2016
501
24/11/2016
502
17/11/2016
503
06/11/2016
504
03/11/2016
505
27/10/2016
506
20/10/2016
507
20/10/2016
508
13/10/2016
509
13/10/2016
510
06/10/2016
511
29/09/2016
512
23/09/2016
513
22/09/2016
514
15/09/2016
515
08/09/2016
516
01/09/2016
517
25/08/2016
518
18/08/2016
519
11/08/2016
520
04/08/2016
521
28/07/2016
522
22/07/2016
523
14/07/2016
524
14/07/2016
525
07/07/2016
526
07/07/2016
527
01/07/2016
528
24/06/2016
529
18/06/2016
530
11/06/2016
531
04/06/2016
532
27/05/2016
533
19/05/2016
534
12/05/2016
535
10/05/2016
536
09/05/2016
537
08/05/2016
538
08/05/2016
539
07/05/2016
540
06/05/2016
541
05/05/2016
542
05/05/2016
543
04/05/2016
544
04/05/2016
545
03/05/2016
546
03/05/2016
547
03/05/2016
548
03/05/2016
1
Bình luận
WrathFish
Box
WrathFish Gửi vào: 03/03/2019 9:30
vãi 2 má cãi nhau.
Diệu Mòe
Box
Diệu Mòe Gửi vào: 02/03/2019 13:37
- vãi full :)
hue hue
Box
hue hue Gửi vào: 02/03/2019 12:45
Cái j full hả... sau j ki za
siscon
Box
siscon Gửi vào: 26/02/2019 22:32
mệt với 2 anh chị này
mê manhua
Box
mê manhua Gửi vào: 11/01/2019 8:45
lại h rồi
Box
Huyentrang
Box
Huyentrang Gửi vào: 31/01/2019 14:51
hello friends
love truyện tranh
Box
love truyện tranh Gửi vào: 10/01/2019 20:33
bao giờ mới có chap mới
Ẩn danh
Box
Ẩn danh Gửi vào: 04/01/2019 0:02
Ai muốn xem phim thông linh phi
Thì lên Zinng TV nhé,chỉ cần gõ thông
Linh phi là nó sẽ ra đấy👍
Box
mê manhua
Box
mê manhua Gửi vào: 11/01/2019 8:44
Zingtv bây giờ mơi c tập 5 thôi bạn ạ
Yukino1412
Box
Yukino1412 Gửi vào: 31/12/2018 15:05
truyện hay
loveanime
Box
loveanime Gửi vào: 31/12/2018 9:44
Mỗi đang tìm truyện này nên: nữ 9 là đạo chích, có tóc màu cam, nam9 là thanh tra có tóc màu xanh lá cây
Box
P1gbaby
Box
P1gbaby Gửi vào: 04/01/2019 17:42
Truyện Kaitou Saint Tail nhé
P1gbaby
Box
P1gbaby Gửi vào: 04/01/2019 17:44
Vs lại na9 là bạn học of nữ9
Ẩn danh
Box
Ẩn danh Gửi vào: 30/12/2018 23:35
Bây giờ thông linh phi nổi tiếng quá rồi đc chuyển thể thành phim rồi 💖💖💖💓💓💓😭😭😘😘😘
Box
Trà trà
Box
Trà trà Gửi vào: 31/12/2018 16:58
Thật hả.. phim gì vậy bạn
khanhminh0109
Box
khanhminh0109 Gửi vào: 03/01/2019 12:29
có phim hoạt hình nữa ở zingtv
1 2 3 4
Truyện cùng loại
Black Haze
18/10/2019 09:18
Tổng quát: Black Haze lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng, nơi con người và quỷ dữ tồn tại. Tại thế giới của Black Haze, có những người mang năng lực siêu nhiên đủ sức để chiến đấu chống lại loài quỷ. Con người vốn tưởng rằng năng lực của họ do thượng đế ban cho để cứu rỗi mình, đâu ngờ rằng kẻ đáp lại lời thỉnh cầu của họ lại là quỷ vương. Nhân vật chính của bộ truyên, Rood, bề ngoài là một cậu bé tuổi bình thường, nhưng cậu còn một thân phận bí mật ít người biết, đó là một trong những pháp sư nổi danh nhất thế giới, bá đạo nhất thế giới, và vô cùng được trọng vọng ngưỡng mộ – hắc pháp sư Blow. Tuy nhiên, tài năng là vậy nhưng cậu suốt ngày bị giao cho đủ thứ việc chạy vặt. Và một trong số đó, một công việc tưởng như tầm thường – đi trông trẻ ở một trường pháp thuật nổi tiếng nhất – đã khiến cuộc sống của cậu đảo lộn hoàn toàn. Rốt cuộc Rood là ai mà ngay đến xuất sứ của cậu cũng rất bí hiểm? Điều gì đang chờ đợi cậu ở học viện phép thuật kia, nơi loài quỷ dữ đang sắp đặt một âm mưu to lớn? Và cậu sẽ phải làm gì khi bị buộc vào học trong vai trò một cậu bé lơ ngơ chứ không được dùng đến năng lực bá đạo mình có?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 529544
Comment: 57
Nữ Hoàng Giá Đáo
23/10/2019 04:48
Tổng quát: Nữ hoàng ở tương lai xuyên việt về hiện đại gặp kiêu ngạo tổng tài...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 222233
Comment: 7
Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
23/10/2019 09:08
Tổng quát: kiếp trước nàng bị người khác khinh hại, cuối cùng tang tử thân chết. Hiện giờ trọng sinh trở về, xem nàng xé đôi cẩu nam nữ thế nào. Còn tìm được Vương gia phương tâm ám hứa
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 731060
Comment: 13
Hậu Cung Của Nữ Đế
22/10/2019 07:38
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 132594
Comment: 10
Bí Mật Của Thiên Kim
24/10/2019 11:48
Tổng quát: Trọng sinh lại 8 năm trước để báo thù . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 547005
Comment: 5
Nam Thần Luôn Muốn Chọc Ghẹo Ta
21/10/2019 04:28
Tổng quát: Trình giai giai vào một ngày dậy trễ, vi phạm quy định của trường đi xe đạp điện đi học môn tự chọn, lại đụng phải một chiếc xe thể thao BMW, bởi vì người đi xe BMW là một người thích gây sự, vì vậy trình giai giai phô trương muốn bồi thường, để lại cách thức liên lạc, kết quả phát hiện người con trai đi xe BMW chính là thầy giáo dạy thay lớp tâm lý mới đến, cũng sư huynh truyền ky của trường B, châu mộ phàm.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 211468
Comment: 3
Nhân Chất Tình Nhân
24/10/2019 09:52
Tổng quát: Cập nhật sau…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 511464
Comment: 4
Đại Giá Thừa Tướng
24/10/2019 04:48
Tổng quát: Một tài tử phong lưu thay muội muội tiến cung để tranh giành tình cảm với phi tần khác, hắn giả gái trong hậu cung liệu sẽ đem muội muội được ân sủng lần nữa hay không ? lại vừa cùng hoàng thượng, thừa tướng phát sinh những chuyện không biết nên khóc hay nên cười ? Tác giả: Vạn tượng công tác thất
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 733068
Comment: 25
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
18/10/2019 08:28
Tổng quát: Đặc công số 1 của vương triều vừa xuyên không liền bị ép gả đi , nghe nói phu quân tương lai có số khắc thê. Trong phủ ngoài phủ còn có cả đám tiện nhân ! người đâu ! giải đám tiện nhân đó cho bổn cung hãy xem bổn cung trừng trị các người ra sao .... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1063056
Comment: 17
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
21/10/2019 12:38
Tổng quát: Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 9884670
Comment: 420
Điện thoại của ta thông tam giới
17/10/2019 05:38
Tổng quát: Sinh viên đại học phổ thông- Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi cho không ký sổ!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 259675
Comment: 3
Bạo Lực Tiếu Thôn Cô
24/10/2019 04:28
Tổng quát: Nữ chính chết rồi trọng sinh trở lại, bắt đầu bước lên con đường báo thù . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 162272
Comment: 5
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
24/10/2019 08:28
Tổng quát: Chị gái cùng cha khác mẹ vậy mà lại cùng với vị hôn phu có bí mật không thể mô tả! Thì ra 5 năm nay, bọn họ đều đang lợi dụng mình! Không, mình sẽ không tha cho bọn họ! Nhưng mà, tại sao đại boss người bị mình cự tuyệt 5 năm trước lại không ngừng xuất hiện trước mặt mình chứ? Kì lạ là mình lại trở thành mẹ kế của con trai anh ta? 5 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 958723
Comment: 15
Tinh Võ Thần Quyết
21/10/2019 06:08
Tổng quát: Quyền toái nhật nguyệt, chưởng thôn sơn hàĐạp nghịch thiên cường giả lộ, mỹ nhân làm bạn, tu luyện tinh võ truyền thừa, chấp chưởng quyền hành bát phương, thành tựu thần vương tối caoTừ thiếu nữ thiên tài ôn nhu, đáng yêu, quận chúa thân hình nóng bỏng tràn trề đến yêu tộc mỹ nữ thần bí, cao hơn nữa là nữ võ thần trong truyền thuyết tối cao...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 797377
Comment: 9
Nông Nữ Thù Sắc
24/10/2019 11:18
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 187549
Comment: 6
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com