Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

(Vừa cập nhật: 16/05/2019 03:18)
Tên khác:

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1229737 Theo dõi: 320 Theo dõi truyện này
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi Xếp hạng: 9/10 - 520 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
16/05/2019
2
14/05/2019
3
09/05/2019
4
04/05/2019
5
04/05/2019
6
03/05/2019
7
02/05/2019
8
01/05/2019
9
30/04/2019
10
27/04/2019
11
24/04/2019
12
21/04/2019
13
09/04/2019
14
04/04/2019
15
03/04/2019
16
03/04/2019
17
03/04/2019
18
26/03/2019
19
23/03/2019
20
21/03/2019
21
15/03/2019
22
13/03/2019
23
05/03/2019
24
05/03/2019
25
03/03/2019
26
25/02/2019
27
24/02/2019
28
06/02/2019
29
04/02/2019
30
28/01/2019
31
26/01/2019
32
23/01/2019
33
21/01/2019
34
15/01/2019
35
13/01/2019
36
07/01/2019
37
04/01/2019
38
02/01/2019
39
31/12/2018
40
24/12/2018
41
22/12/2018
42
16/12/2018
43
15/12/2018
44
08/12/2018
45
07/12/2018
46
02/12/2018
47
01/12/2018
48
24/11/2018
49
22/11/2018
50
19/11/2018
51
17/11/2018
52
10/11/2018
53
08/11/2018
54
03/11/2018
55
02/11/2018
56
28/10/2018
57
26/10/2018
58
21/10/2018
59
19/10/2018
60
13/10/2018
61
11/10/2018
62
11/10/2018
63
09/10/2018
64
29/09/2018
65
26/09/2018
66
23/09/2018
67
20/09/2018
68
14/09/2018
69
13/09/2018
70
12/09/2018
71
07/09/2018
72
31/08/2018
73
30/08/2018
74
24/08/2018
75
22/08/2018
76
17/08/2018
77
15/08/2018
78
10/08/2018
79
07/08/2018
80
05/08/2018
81
01/08/2018
82
31/07/2018
83
25/07/2018
84
23/07/2018
85
19/07/2018
86
15/07/2018
87
09/07/2018
88
05/07/2018
89
01/07/2018
90
29/06/2018
91
24/06/2018
92
20/06/2018
93
15/06/2018
94
11/06/2018
95
09/06/2018
96
08/06/2018
97
07/06/2018
98
06/06/2018
99
05/06/2018
100
03/06/2018
101
02/06/2018
102
01/06/2018
103
30/05/2018
104
28/05/2018
105
26/05/2018
106
24/05/2018
107
22/05/2018
108
20/05/2018
109
17/05/2018
110
12/05/2018
111
05/05/2018
112
03/05/2018
113
21/04/2018
114
15/04/2018
115
13/04/2018
116
11/04/2018
117
04/04/2018
118
23/03/2018
119
18/03/2018
120
14/03/2018
121
06/03/2018
122
05/03/2018
123
28/02/2018
124
27/02/2018
125
23/02/2018
126
10/02/2018
127
04/02/2018
128
03/02/2018
129
01/02/2018
130
24/01/2018
131
22/01/2018
132
20/01/2018
133
17/01/2018
134
12/01/2018
135
11/01/2018
136
06/01/2018
137
04/01/2018
138
29/12/2017
139
27/12/2017
140
23/12/2017
141
22/12/2017
142
21/12/2017
143
11/12/2017
144
04/12/2017
145
02/12/2017
146
29/11/2017
147
28/11/2017
148
26/11/2017
149
16/11/2017
150
10/11/2017
151
02/11/2017
152
25/10/2017
153
19/10/2017
154
14/10/2017
155
10/10/2017
156
07/10/2017
157
01/10/2017
158
30/09/2017
159
28/09/2017
160
22/09/2017
161
19/09/2017
162
17/09/2017
163
14/09/2017
164
10/09/2017
165
06/09/2017
166
02/09/2017
167
24/08/2017
168
19/08/2017
169
18/08/2017
170
12/08/2017
171
11/08/2017
172
04/08/2017
173
03/08/2017
174
01/08/2017
175
25/07/2017
176
22/07/2017
177
20/07/2017
178
13/07/2017
179
11/07/2017
180
07/07/2017
181
05/07/2017
182
01/07/2017
183
27/06/2017
184
23/06/2017
185
20/06/2017
186
18/06/2017
187
16/06/2017
188
11/06/2017
189
04/06/2017
190
03/06/2017
191
31/05/2017
192
26/05/2017
193
21/05/2017
194
20/05/2017
195
19/05/2017
196
14/05/2017
197
09/05/2017
198
08/05/2017
199
06/05/2017
200
28/04/2017
201
25/04/2017
202
23/04/2017
203
21/04/2017
204
18/04/2017
205
15/04/2017
206
09/04/2017
207
06/04/2017
208
04/04/2017
209
31/03/2017
210
27/03/2017
211
22/03/2017
212
20/03/2017
213
14/03/2017
214
12/03/2017
215
09/03/2017
216
03/03/2017
217
02/03/2017
218
22/02/2017
219
18/02/2017
220
15/02/2017
221
14/02/2017
222
13/02/2017
223
08/02/2017
224
07/02/2017
225
22/01/2017
226
19/01/2017
227
16/01/2017
228
14/01/2017
229
08/01/2017
230
04/01/2017
231
29/12/2016
232
25/12/2016
233
22/12/2016
234
19/12/2016
235
17/12/2016
236
14/12/2016
237
10/12/2016
238
05/12/2016
239
01/12/2016
240
28/11/2016
241
26/11/2016
242
23/11/2016
243
18/11/2016
244
15/11/2016
245
11/11/2016
246
05/11/2016
247
02/11/2016
248
30/10/2016
249
26/10/2016
250
20/10/2016
251
16/10/2016
252
13/10/2016
253
08/10/2016
254
05/10/2016
255
01/10/2016
256
30/09/2016
257
26/09/2016
258
24/09/2016
259
17/09/2016
260
15/09/2016
261
10/09/2016
262
07/09/2016
263
06/09/2016
264
01/09/2016
265
27/08/2016
266
24/08/2016
267
20/08/2016
268
17/08/2016
269
14/08/2016
270
10/08/2016
271
07/08/2016
272
04/08/2016
273
30/07/2016
274
29/07/2016
275
25/07/2016
276
22/07/2016
277
19/07/2016
278
14/07/2016
279
12/07/2016
280
10/07/2016
281
02/07/2016
282
28/06/2016
283
24/06/2016
284
21/06/2016
285
20/06/2016
286
11/06/2016
287
10/06/2016
288
08/06/2016
289
02/06/2016
290
29/05/2016
291
25/05/2016
292
25/05/2016
293
21/05/2016
294
18/05/2016
295
14/05/2016
296
11/05/2016
297
07/05/2016
298
03/05/2016
299
01/05/2016
300
27/04/2016
301
25/04/2016
302
22/04/2016
303
21/04/2016
304
21/04/2016
305
20/04/2016
306
20/04/2016
307
19/04/2016
308
19/04/2016
309
18/04/2016
310
18/04/2016
311
17/04/2016
312
17/04/2016
313
16/04/2016
314
16/04/2016
315
15/04/2016
316
14/04/2016
317
13/04/2016
318
12/04/2016
319
11/04/2016
320
10/04/2016
321
10/04/2016
322
09/04/2016
323
08/04/2016
324
07/04/2016
325
07/04/2016
326
06/04/2016
327
05/04/2016
328
04/04/2016
329
04/04/2016
330
02/04/2016
331
02/04/2016
332
01/04/2016
333
31/03/2016
334
31/03/2016
335
29/03/2016
336
29/03/2016
337
28/03/2016
338
27/03/2016
339
27/03/2016
340
27/03/2016
341
27/03/2016
342
26/03/2016
343
25/03/2016
344
25/03/2016
345
24/03/2016
346
23/03/2016
347
23/03/2016
348
22/03/2016
349
21/03/2016
350
21/03/2016
351
20/03/2016
352
20/03/2016
353
20/03/2016
354
19/03/2016
355
18/03/2016
356
17/03/2016
357
16/03/2016
358
16/03/2016
359
16/03/2016
360
15/03/2016
361
15/03/2016
362
13/03/2016
363
13/03/2016
364
13/03/2016
365
13/03/2016
366
13/03/2016
367
12/03/2016
368
12/03/2016
369
12/03/2016
370
11/03/2016
371
11/03/2016
372
11/03/2016
373
10/03/2016
374
10/03/2016
375
10/03/2016
376
04/03/2016
377
03/03/2016
378
29/02/2016
379
29/02/2016
380
29/02/2016
381
26/02/2016
382
26/02/2016
383
19/02/2016
384
18/02/2016
385
18/02/2016
386
18/02/2016
387
18/02/2016
388
17/02/2016
389
17/02/2016
390
17/02/2016
391
16/02/2016
392
16/02/2016
393
16/02/2016
394
15/02/2016
395
15/02/2016
396
15/02/2016
397
14/02/2016
398
13/02/2016
399
13/02/2016
400
13/02/2016
401
08/02/2016
402
08/02/2016
403
05/02/2016
404
04/02/2016
405
04/02/2016
406
04/02/2016
407
04/02/2016
408
04/02/2016
409
03/02/2016
410
03/02/2016
411
03/02/2016
412
03/02/2016
413
03/02/2016
414
02/02/2016
415
01/02/2016
416
01/02/2016
417
31/01/2016
418
31/01/2016
419
29/01/2016
420
29/01/2016
421
29/01/2016
422
28/01/2016
423
27/01/2016
424
27/01/2016
425
27/01/2016
426
26/01/2016
427
26/01/2016
428
26/01/2016
429
23/01/2016
430
23/01/2016
431
23/01/2016
432
22/01/2016
433
22/01/2016
434
22/01/2016
435
21/01/2016
436
20/01/2016
437
19/01/2016
438
19/01/2016
1
Bình luận
taodeptrai
Box
taodeptrai Gửi vào: 07/11/2018 2:13
chac toi chap may tram luon do
taodeptrai
Box
taodeptrai Gửi vào: 03/11/2018 0:19
mau ra chap moi hong qua haaaaaaaaaaaaa
taodeptrai
Box
taodeptrai Gửi vào: 24/10/2018 0:24
mau ra chap moi di AD oiiiiiiiii
taodeptrai
Box
taodeptrai Gửi vào: 04/10/2018 21:54
Lau vay roi ma sao chua ra chap moi nua vay
lethiphan0606
Box
lethiphan0606 Gửi vào: 23/09/2018 9:37
à men ....
Sirius
Box
Sirius Gửi vào: 19/09/2018 9:37
Het anime chuong may vay ban
Vaicakhua
Box
Vaicakhua Gửi vào: 09/09/2018 2:09
Sao lay vay chua ra chao nua vay ad
Vaicakhua
Box
Vaicakhua Gửi vào: 15/08/2018 0:37
Chuyen nay hay cuc ky luon
Vaicakhua
Box
Vaicakhua Gửi vào: 14/08/2018 9:57
Khi nao moi co tap moi vay

Ad em Muon co nhieu tap moi hon plzzzzzzzz
chiten
Box
chiten Gửi vào: 07/06/2016 22:18
hóng
1 2
Truyện cùng loại
Điện thoại của ta thông tam giới
11/05/2019 08:28
Tổng quát: Sinh viên đại học phổ thông- Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi cho không ký sổ!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 212772
Comment: 6
Một Tuần Làm Tình Nhân
16/05/2019 05:18
Tổng quát: Cực Hay ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 449053
Comment: 2
Thế Giới Game Thủ
13/05/2019 12:28
Tổng quát: Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới của bạn đột nhiên biến thành một trò chơi?
Nếu bạn có thể lên cấp và nâng cao số liệu thống kê của bạn?
Một cuộc phiêu lưu của một trò-chơi-cuộc-sống
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 775097
Comment: 21
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
15/05/2019 07:38
Tổng quát: Bị người bạn thân nhất gài bẫy, lần đầu tiên của cô bị tổng giám đốc lạnh lùng, tà ác cướp mất, mối tình ngọt ngào của cô bị chôn vùi cũng vì thế. Tác giả ngược tâm quá. Anh ta còn ngang nhiên ném cho cô bản hợp đồng hôn nhân, không thèm để ý sự kháng cự của cô, tuyên bố với tất cả mọi người cô là của riêng anh.
- Doãn Tư Thần, anh là tính làm gì đấy?
Doãn Tư Thần cười một cách dụ hoặc:
- Vợ à, mình cũng nên đẻ thêm đứa thứ 2 đi!
Cuộc sống của họ sẽ như thế nào, cùng Lạc Thiên theo câu chuyện lâm li bi đát đầy máu chó này nhé...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2456518
Comment: 21
Giữ chặt tiểu bạch long
13/05/2019 09:51
Tổng quát: huynh đã từng nói đời này nguyện nắm chặt tay ta mãi mãi, ta cũng vậy,chỉ cần được nắm chặt tay huynh ấy mãi mãi là điều ước duy nhất của ta... thế nhưng... vì sao...huynh...lại muốn giết ta!!?...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 180845
Comment: 1
Tháng Sáu Kì Diệu
15/05/2019 11:48
Tổng quát: Cô nàng tác giả chuyện về đam mỹ nổi tiếng chuyển đến bên cạnh nhà minh tinh đẹp trai nổi tiếng, chàng trai này trầm tính, tác giả xinh đẹp truyện tranh này vẫn chưa phát hiện chàng trai này là người mà mình thích hồi trung học!... Công việc của hai người, cuộc sống cùng với hồi ức mở ra nụ cười tỏa sáng, ngọt ngào, thay đổi toàn bộ chuyện cũ!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 221706
Comment: 9
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
14/05/2019 08:48
Tổng quát: Chị gái cùng cha khác mẹ vậy mà lại cùng với vị hôn phu có bí mật không thể mô tả! Thì ra 5 năm nay, bọn họ đều đang lợi dụng mình! Không, mình sẽ không tha cho bọn họ! Nhưng mà, tại sao đại boss người bị mình cự tuyệt 5 năm trước lại không ngừng xuất hiện trước mặt mình chứ? Kì lạ là mình lại trở thành mẹ kế của con trai anh ta? 5 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 291248
Comment: 8
Tình Yêu Không Thể Bù Đắp
15/05/2019 02:18
Tổng quát: Đọc rồi biết ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1176122
Comment: 25
Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra
16/05/2019 12:38
Tổng quát: Con gái lớn của Cố Thị - Cố Nhược Bạch bị em gái tính kế hãm hại, nhưng may mắn lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông và biến thành ân nhân cứu mạng của cô. Lệ Tư Tước, người nổi tiếng trong giới kinh doanh, có một người ông luôn khiến cho người khác phải đau đầu vì luôn tặng nữ nhân cho anh; dần dần hai người không một chút quan hệ gì lại ở cùng nhau. Cố Tư Tước phát hiện, không biết từ lúc nào, bản thân lại ngày càng lún sâu... Cố Nhược Bạch :” Đợi đã, anh không phải là ân nhân cứu mạng! Mà là biến thái!” Lệ Tư Tước :” Sao vậy? Rơi vào tay tôi rồi, em còn muốn chạy?”
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 137879
Comment: 6
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
13/05/2019 06:39
Tổng quát: Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 8819378
Comment: 416
Thủ Đoạn Nham Hiểm Của Cô Gái Mặt Nạ
[]
09/05/2019 02:52
Tổng quát:

Nội Dung Thủ Đoạn Nham Hiểm Của Cô Gái Mặt Nạ:

Aichi ban đầu là một trường trung học dành cho nữ , khi nó trở thành nam nữ học chung, các cô gái, vì sợ hãi, đã yêu cầu được phép mang vũ khí đến trường. Khi điều đó được chấp thuận, một nhóm gồm năm thành viên được gọi là “ngũ kiếm TENKA GOKEN” đã được thành lập
Sau nhiều thế hệ, saunhững thành tích đạt được, họ thu thập “trẩu” ở các trường khác về cải tạo lại.
Nomura Fudou đã được gửi đến sau khi tham gia một cuộc ẩu đả lớn, có 2 lựa chọn là làm gay hoặc
nghỉ học vĩnh viễn, main không chấp nhận, chống lại ngũ kiếm và thế là harem

TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 144
Comment: 0
Sủng Hôn Lai Tập
15/05/2019 02:32
Tổng quát: Phải kết hôn, cô cảm thấy rất mơ hồ, hơn nữa chính anh cũng không muốn cưới cô! Anh ép cô chủ động hủy hôn, nói rất nặng lời, nhưng lại xoa đầu an ủi cô, khiến cô chìm đắm trong mật ngọt mà sinh ra ảo giác. Lúc cô muốn rút lui vì cảm thấy quá mệt mỏi vì tình yêu thì anh lại dùng một câu “Em phải chịu trách nhiệm” mà kéo cô trở lại...Rốt cuộc anh muốn em phải thế nào đây?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 68445
Comment: 4
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
15/05/2019 11:18
Tổng quát: Xuyên việt về cổ đại, người ta gả cho hoàng đế, gả cho vương gia, tướng quân, kém nhất cũng là tú tài, nhưng nữ chính lại phải gả cho một tên thái giám.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 250937
Comment: 12
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia
13/05/2019 12:38
Tổng quát: Tiểu bạch long ẩn nấu chốn nhân gian, không nghĩ rằng mình sẽ gặp được thiếu nữ học y sắc bén như vậy! Không chỉ ra lệnh mình hô hấp nhân tạo, còn dùng kim châm ngộ thương mình? Cô bé vô cùng dễ thương này lại là người vô cùng độc miệng, là do loài người phái đến để thử thách mình sao? Cùng Lạc Thiên nhóm theo dõi những tình tiết dở khóc dở cuồi của 2 nhân vật chính nào...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 107339
Comment: 7
Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương
15/05/2019 10:28
Tổng quát: Quàng Thượng nhớ lại năm đó tống Hoàng Hậu vào lãnh cung, hối hận không kịp, bây giờ y thủ thân như ngọc, vì nàng ấy mà tự tay hầm canh, lại chỉ đổi lại một tờ hưu thư.Hừ! Lật bàn ! Trẫm đường đường là Quàng Thượng sao có thể dung thứ cho sự hỗn xược của nàng! Người đâu! Đem Hoàng Hậu trói lại quăng lên long sàng rộng 5 vạn mét vuông cho Trẫm, Trẫm muốn tạo thái tử! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 175497
Comment: 10
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com