Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

(Vừa cập nhật: 11/07/2019 06:18)
Tên khác:

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1243409 Theo dõi: 321 Theo dõi truyện này
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi Xếp hạng: 9/10 - 523 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
11/07/2019
2
04/07/2019
3
04/07/2019
4
27/06/2019
5
20/06/2019
6
20/06/2019
7
13/06/2019
8
13/06/2019
9
01/06/2019
10
01/06/2019
11
01/06/2019
12
02/05/2019
13
02/05/2019
14
02/05/2019
15
02/05/2019
16
02/05/2019
17
02/05/2019
18
02/05/2019
19
02/05/2019
20
02/05/2019
21
01/05/2019
22
30/04/2019
23
27/04/2019
24
24/04/2019
25
21/04/2019
26
09/04/2019
27
04/04/2019
28
03/04/2019
29
03/04/2019
30
03/04/2019
31
26/03/2019
32
23/03/2019
33
21/03/2019
34
15/03/2019
35
13/03/2019
36
05/03/2019
37
05/03/2019
38
03/03/2019
39
25/02/2019
40
24/02/2019
41
06/02/2019
42
04/02/2019
43
28/01/2019
44
26/01/2019
45
23/01/2019
46
21/01/2019
47
15/01/2019
48
13/01/2019
49
07/01/2019
50
04/01/2019
51
02/01/2019
52
31/12/2018
53
24/12/2018
54
22/12/2018
55
16/12/2018
56
15/12/2018
57
08/12/2018
58
07/12/2018
59
02/12/2018
60
01/12/2018
61
24/11/2018
62
22/11/2018
63
19/11/2018
64
17/11/2018
65
10/11/2018
66
08/11/2018
67
03/11/2018
68
02/11/2018
69
28/10/2018
70
26/10/2018
71
21/10/2018
72
19/10/2018
73
13/10/2018
74
11/10/2018
75
11/10/2018
76
09/10/2018
77
29/09/2018
78
26/09/2018
79
23/09/2018
80
20/09/2018
81
14/09/2018
82
13/09/2018
83
12/09/2018
84
07/09/2018
85
31/08/2018
86
30/08/2018
87
24/08/2018
88
22/08/2018
89
17/08/2018
90
15/08/2018
91
10/08/2018
92
07/08/2018
93
05/08/2018
94
01/08/2018
95
31/07/2018
96
25/07/2018
97
23/07/2018
98
19/07/2018
99
15/07/2018
100
09/07/2018
101
05/07/2018
102
01/07/2018
103
29/06/2018
104
24/06/2018
105
20/06/2018
106
15/06/2018
107
11/06/2018
108
09/06/2018
109
08/06/2018
110
07/06/2018
111
06/06/2018
112
05/06/2018
113
03/06/2018
114
02/06/2018
115
01/06/2018
116
30/05/2018
117
28/05/2018
118
26/05/2018
119
24/05/2018
120
22/05/2018
121
20/05/2018
122
17/05/2018
123
12/05/2018
124
05/05/2018
125
03/05/2018
126
21/04/2018
127
15/04/2018
128
13/04/2018
129
11/04/2018
130
04/04/2018
131
23/03/2018
132
18/03/2018
133
14/03/2018
134
06/03/2018
135
05/03/2018
136
28/02/2018
137
27/02/2018
138
23/02/2018
139
10/02/2018
140
04/02/2018
141
03/02/2018
142
01/02/2018
143
24/01/2018
144
22/01/2018
145
20/01/2018
146
17/01/2018
147
12/01/2018
148
11/01/2018
149
06/01/2018
150
04/01/2018
151
29/12/2017
152
27/12/2017
153
23/12/2017
154
22/12/2017
155
21/12/2017
156
11/12/2017
157
04/12/2017
158
02/12/2017
159
29/11/2017
160
28/11/2017
161
26/11/2017
162
16/11/2017
163
10/11/2017
164
02/11/2017
165
25/10/2017
166
19/10/2017
167
14/10/2017
168
10/10/2017
169
07/10/2017
170
01/10/2017
171
30/09/2017
172
28/09/2017
173
22/09/2017
174
19/09/2017
175
17/09/2017
176
14/09/2017
177
10/09/2017
178
06/09/2017
179
02/09/2017
180
24/08/2017
181
19/08/2017
182
18/08/2017
183
12/08/2017
184
11/08/2017
185
04/08/2017
186
03/08/2017
187
01/08/2017
188
25/07/2017
189
22/07/2017
190
20/07/2017
191
13/07/2017
192
11/07/2017
193
07/07/2017
194
05/07/2017
195
01/07/2017
196
27/06/2017
197
23/06/2017
198
20/06/2017
199
18/06/2017
200
16/06/2017
201
11/06/2017
202
04/06/2017
203
03/06/2017
204
31/05/2017
205
26/05/2017
206
21/05/2017
207
20/05/2017
208
19/05/2017
209
14/05/2017
210
09/05/2017
211
08/05/2017
212
06/05/2017
213
28/04/2017
214
25/04/2017
215
23/04/2017
216
21/04/2017
217
18/04/2017
218
15/04/2017
219
09/04/2017
220
06/04/2017
221
04/04/2017
222
31/03/2017
223
27/03/2017
224
22/03/2017
225
20/03/2017
226
14/03/2017
227
12/03/2017
228
09/03/2017
229
03/03/2017
230
02/03/2017
231
22/02/2017
232
18/02/2017
233
15/02/2017
234
14/02/2017
235
13/02/2017
236
08/02/2017
237
07/02/2017
238
22/01/2017
239
19/01/2017
240
16/01/2017
241
14/01/2017
242
08/01/2017
243
04/01/2017
244
29/12/2016
245
25/12/2016
246
22/12/2016
247
19/12/2016
248
17/12/2016
249
14/12/2016
250
10/12/2016
251
05/12/2016
252
01/12/2016
253
28/11/2016
254
26/11/2016
255
23/11/2016
256
18/11/2016
257
15/11/2016
258
11/11/2016
259
05/11/2016
260
02/11/2016
261
30/10/2016
262
26/10/2016
263
20/10/2016
264
16/10/2016
265
13/10/2016
266
08/10/2016
267
05/10/2016
268
01/10/2016
269
30/09/2016
270
26/09/2016
271
24/09/2016
272
17/09/2016
273
15/09/2016
274
10/09/2016
275
07/09/2016
276
06/09/2016
277
01/09/2016
278
27/08/2016
279
24/08/2016
280
20/08/2016
281
17/08/2016
282
14/08/2016
283
10/08/2016
284
07/08/2016
285
04/08/2016
286
30/07/2016
287
29/07/2016
288
25/07/2016
289
22/07/2016
290
19/07/2016
291
14/07/2016
292
12/07/2016
293
10/07/2016
294
02/07/2016
295
28/06/2016
296
24/06/2016
297
21/06/2016
298
20/06/2016
299
11/06/2016
300
10/06/2016
301
08/06/2016
302
02/06/2016
303
29/05/2016
304
25/05/2016
305
25/05/2016
306
21/05/2016
307
18/05/2016
308
14/05/2016
309
11/05/2016
310
07/05/2016
311
03/05/2016
312
01/05/2016
313
27/04/2016
314
25/04/2016
315
22/04/2016
316
21/04/2016
317
21/04/2016
318
20/04/2016
319
20/04/2016
320
19/04/2016
321
19/04/2016
322
18/04/2016
323
18/04/2016
324
17/04/2016
325
17/04/2016
326
16/04/2016
327
16/04/2016
328
15/04/2016
329
14/04/2016
330
13/04/2016
331
12/04/2016
332
11/04/2016
333
10/04/2016
334
10/04/2016
335
09/04/2016
336
08/04/2016
337
07/04/2016
338
07/04/2016
339
06/04/2016
340
05/04/2016
341
04/04/2016
342
04/04/2016
343
02/04/2016
344
02/04/2016
345
01/04/2016
346
31/03/2016
347
31/03/2016
348
29/03/2016
349
29/03/2016
350
28/03/2016
351
27/03/2016
352
27/03/2016
353
27/03/2016
354
27/03/2016
355
26/03/2016
356
25/03/2016
357
25/03/2016
358
24/03/2016
359
23/03/2016
360
23/03/2016
361
22/03/2016
362
21/03/2016
363
21/03/2016
364
20/03/2016
365
20/03/2016
366
20/03/2016
367
19/03/2016
368
18/03/2016
369
17/03/2016
370
16/03/2016
371
16/03/2016
372
16/03/2016
373
15/03/2016
374
15/03/2016
375
13/03/2016
376
13/03/2016
377
13/03/2016
378
13/03/2016
379
13/03/2016
380
12/03/2016
381
12/03/2016
382
12/03/2016
383
11/03/2016
384
11/03/2016
385
11/03/2016
386
10/03/2016
387
10/03/2016
388
10/03/2016
389
04/03/2016
390
03/03/2016
391
29/02/2016
392
29/02/2016
393
29/02/2016
394
26/02/2016
395
26/02/2016
396
19/02/2016
397
18/02/2016
398
18/02/2016
399
18/02/2016
400
18/02/2016
401
17/02/2016
402
17/02/2016
403
17/02/2016
404
16/02/2016
405
16/02/2016
406
16/02/2016
407
15/02/2016
408
15/02/2016
409
15/02/2016
410
14/02/2016
411
13/02/2016
412
13/02/2016
413
13/02/2016
414
08/02/2016
415
08/02/2016
416
05/02/2016
417
04/02/2016
418
04/02/2016
419
04/02/2016
420
04/02/2016
421
04/02/2016
422
03/02/2016
423
03/02/2016
424
03/02/2016
425
03/02/2016
426
03/02/2016
427
02/02/2016
428
01/02/2016
429
01/02/2016
430
31/01/2016
431
31/01/2016
432
29/01/2016
433
29/01/2016
434
29/01/2016
435
28/01/2016
436
27/01/2016
437
27/01/2016
438
27/01/2016
439
26/01/2016
440
26/01/2016
441
26/01/2016
442
23/01/2016
443
23/01/2016
444
23/01/2016
445
22/01/2016
446
22/01/2016
447
22/01/2016
448
21/01/2016
449
20/01/2016
450
19/01/2016
451
19/01/2016
1
Bình luận
taodeptrai
Box
taodeptrai Gửi vào: 07/11/2018 2:13
chac toi chap may tram luon do
taodeptrai
Box
taodeptrai Gửi vào: 03/11/2018 0:19
mau ra chap moi hong qua haaaaaaaaaaaaa
taodeptrai
Box
taodeptrai Gửi vào: 24/10/2018 0:24
mau ra chap moi di AD oiiiiiiiii
taodeptrai
Box
taodeptrai Gửi vào: 04/10/2018 21:54
Lau vay roi ma sao chua ra chap moi nua vay
lethiphan0606
Box
lethiphan0606 Gửi vào: 23/09/2018 9:37
à men ....
Sirius
Box
Sirius Gửi vào: 19/09/2018 9:37
Het anime chuong may vay ban
Vaicakhua
Box
Vaicakhua Gửi vào: 09/09/2018 2:09
Sao lay vay chua ra chao nua vay ad
Vaicakhua
Box
Vaicakhua Gửi vào: 15/08/2018 0:37
Chuyen nay hay cuc ky luon
Vaicakhua
Box
Vaicakhua Gửi vào: 14/08/2018 9:57
Khi nao moi co tap moi vay

Ad em Muon co nhieu tap moi hon plzzzzzzzz
chiten
Box
chiten Gửi vào: 07/06/2016 22:18
hóng
1 2
Truyện cùng loại
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
08/07/2019 03:38
Tổng quát: Trước khi xuyên không, tôi là một nữ cảnh sát chính trực, kiên cường, không thích trang điểm, không giả tạo, õng ẹo. Tôi rất am hiểu tâm lý tội phạm, cưỡi ngựa, bắn tên đều thông thạo. Nhưng, nhưng, nhưng, một ngày nọ tỉnh dậy, không hiểu sao đang từ ngực cỡ A, ngực tôi lại thành cỡ C, thì ra, tôi xuyên không rồi! mặc dù tôi có nhan sắc tuyệt trần nhưng.......nhưng đây là con dao hai lưỡi trong hậu đấy! một girl thẳng thắn như tôi, sống một ngày là đã khó khăn lắm rồi! nhưng mà không sao, dù gì tôi cũng là một nữ cảnh sát thời hiện đại, tính tình thận trọng, người lại khỏe như trâu. Cứ đợi đấy mà xem tôi từ phi thành hậu!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 435804
Comment: 13
Thế Giới Game Thủ
08/07/2019 10:48
Tổng quát: Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới của bạn đột nhiên biến thành một trò chơi?
Nếu bạn có thể lên cấp và nâng cao số liệu thống kê của bạn?
Một cuộc phiêu lưu của một trò-chơi-cuộc-sống
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 786092
Comment: 22
Hogosha Shikkaku. Issen Wo Koe Ta Yoru
08/07/2019 05:28
Tổng quát: Anh main nhận nuôi em main từ nhỏ, nhưng trong một đêm anh ... thịt luôn
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 419696
Comment: 1
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
10/07/2019 11:58
Tổng quát: Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 24675
Comment: 6
Thông Linh Phi
12/07/2019 10:28
Tổng quát: Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))... <3, Truyện cùng tác giả nè mọi người Tướng quân xin xuất chinh.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 15905170
Comment: 253
Lục Tiên Sinh Đừng Chọc Vào Tôi
05/07/2019 01:39
Tổng quát:
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 14441
Comment: 3
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
10/07/2019 03:48
Tổng quát: Tình cờ gặp phải nam thần bá đạo, cư nhiên trong một đêm từ bản vẽ của mình hóa thành thực thể!? Quả thật là trời ban cho một bạn trai hoàn mỹ! Nhưng mà nam thần cần phải dựa vào nụ hôn để duy trì sinh mệnh, trạch nữ La Chân Chân liệu sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nam thần không. Bí ẩn thân thế của nam thần khiến anh ta vô cùng khó hiểu…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 5279073
Comment: 89
Ác nữ hoàng hậu
08/07/2019 01:31
Tổng quát: Trong hoàng thất Ngân quốc lưu truyền một câu nói: " trong cung nếu như thấy Hiền phi, nhất định phải tránh xa!"
Vị Hiền Phi này mặc dù vẻ ngoài khuynh thành nhưng lại đố kỵ độc ác, số người bị nàng hành hạ đếm không hết, tiếng xấu đồn xa. Nhưng Hiền phi không chút kiêng kỵ làm điều ác, mục tiêu chỉ có một, lấy được câu nói yêu thích của hoàng đế, trở thành hoàng hậu! Đối mặt với nữ nhân như vậy, hoàng đế rốt cuộc phải chống đỡ như thế nào đây?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 597803
Comment: 112
Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
05/07/2019 09:38
Tổng quát: Trên giường của hắn có một nữ nhân đang nằm. "Tôi không phải người mà anh có thể tùy tiện đụng tới". Hắn cười đến ma mị, "Không ai dám nói với tôi những lời như vậy đâu, cô gái. Hãy qua đây làm cho tôi vui vẻ". Bị thất thân ngay sau đó, bất ngờ mang thai ngoài ý muốn, sinh ra một bé trai. Lại đột nhiên phát hiện ra mình có một người anh em sinh đôi. Lần nữa gặp lại, hắn lấy một tay đẩy cô vào tường "Ngủ với tôi xong rồi chạy trốn, không dễ dàng như vậy đâu". Từ đó trở đi, cô biết rõ để thỏa mãn ham muốn của người đàn ông này sẽ khủng khiếp như thế nào!!! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2939724
Comment: 5
Phượng Nghịch Thiên Hạ
08/07/2019 12:48
Tổng quát: Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất thế kỷ 21 Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn Khi ma ốm tiểu thư bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ . . . Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình . . . Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 9250512
Comment: 62
Tình Yêu Mù Quáng
[]
07/07/2019 10:46
Tổng quát: Cặp đôi yandere
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 0
Comment: 0
Solo Đi Vương Gia
11/07/2019 11:48
Tổng quát: "Đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua, 200 lượng bạn không mua được lừa đảo, 200 lượng mua không được tổn thất. Chỉ cần 200 lượng là có thể đưa vương gia lên giường của bạn. Cơ hội hiếm có, cơ hội hiếm có đây" Cái gì ! vương phi đang đấu giá đêm đầu tiên của vương gia ? Giá khởi điểm 200 lượng, bất kỳ ai đều có thể đấu giá ?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 165354
Comment: 8
Vết Cắn Ngọt Ngào 3
08/07/2019 08:48
Tổng quát: Phần 3 của Vết Cắn Ngọt Ngào. Xem lại phần 1phần 2
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 199899
Comment: 8
Cạm Bẫy Lửa Tình
08/07/2019 12:18
Tổng quát: Nghiêu Cẩm Khê, cô gái yếu đuối bị lăng mạ, được gả cho tổng tài Tần thị Tần Dập, nhưng anh ta không thèm liếc nhìn cô một cái, cuối cùng cô chết thảm do chính tay em gái Nghiêu Tình Tình. Quen nhượng bộ và lùi bước ngược lại cái gì cũng không thể bảo vệ? Trọng sinh trở về thời điểm 3 năm trước cô với Tần Dập gặp gỡ. Lần này cô sẽ không giống như trước nữa, sống theo ý mình thích, không cần nhìn mặt anh ta mà sống, không muốn nỗ lực đốt lên ngọn lửa tình nơi anh, “Tôi giúp em loại trừ vạn sự gian nan, ngược lại, em, chỉ cần gả cho tôi”.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 116205
Comment: 3
Lưỡng bất nghi
09/07/2019 07:28
Tổng quát: Tai nạn nhỏ, hoàng thượng biến thành hoàng hậu, hoàng hậu biến thành hoàng thượng. Sau tai nạn đó vô số chuyện hài hước xảy ra... :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2245415
Comment: 49
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com