Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

(Vừa cập nhật: 16/10/2019 06:08)
Tên khác:

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1257755 Theo dõi: 322 Theo dõi truyện này
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi Xếp hạng: 9/10 - 525 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
16/10/2019
2
10/10/2019
3
06/10/2019
4
02/10/2019
5
28/09/2019
6
23/09/2019
7
20/09/2019
8
16/09/2019
9
09/09/2019
10
04/09/2019
11
26/08/2019
12
21/08/2019
13
21/08/2019
14
13/08/2019
15
06/08/2019
16
06/08/2019
17
06/08/2019
18
26/07/2019
19
26/07/2019
20
18/07/2019
21
18/07/2019
22
11/07/2019
23
20/06/2019
24
20/06/2019
25
20/06/2019
26
20/06/2019
27
20/06/2019
28
20/06/2019
29
20/06/2019
30
01/06/2019
31
01/06/2019
32
01/06/2019
33
01/06/2019
34
02/05/2019
35
02/05/2019
36
02/05/2019
37
02/05/2019
38
02/05/2019
39
02/05/2019
40
02/05/2019
41
02/05/2019
42
02/05/2019
43
01/05/2019
44
30/04/2019
45
27/04/2019
46
24/04/2019
47
21/04/2019
48
09/04/2019
49
04/04/2019
50
03/04/2019
51
03/04/2019
52
03/04/2019
53
26/03/2019
54
23/03/2019
55
21/03/2019
56
15/03/2019
57
13/03/2019
58
05/03/2019
59
05/03/2019
60
03/03/2019
61
25/02/2019
62
24/02/2019
63
06/02/2019
64
04/02/2019
65
28/01/2019
66
26/01/2019
67
23/01/2019
68
21/01/2019
69
15/01/2019
70
13/01/2019
71
07/01/2019
72
04/01/2019
73
02/01/2019
74
31/12/2018
75
24/12/2018
76
22/12/2018
77
16/12/2018
78
15/12/2018
79
08/12/2018
80
07/12/2018
81
02/12/2018
82
01/12/2018
83
24/11/2018
84
22/11/2018
85
19/11/2018
86
17/11/2018
87
10/11/2018
88
08/11/2018
89
03/11/2018
90
02/11/2018
91
28/10/2018
92
26/10/2018
93
21/10/2018
94
19/10/2018
95
13/10/2018
96
11/10/2018
97
11/10/2018
98
09/10/2018
99
29/09/2018
100
26/09/2018
101
23/09/2018
102
20/09/2018
103
14/09/2018
104
13/09/2018
105
12/09/2018
106
07/09/2018
107
31/08/2018
108
30/08/2018
109
24/08/2018
110
22/08/2018
111
17/08/2018
112
15/08/2018
113
10/08/2018
114
07/08/2018
115
05/08/2018
116
01/08/2018
117
31/07/2018
118
25/07/2018
119
23/07/2018
120
19/07/2018
121
15/07/2018
122
09/07/2018
123
05/07/2018
124
01/07/2018
125
29/06/2018
126
24/06/2018
127
20/06/2018
128
15/06/2018
129
11/06/2018
130
09/06/2018
131
08/06/2018
132
07/06/2018
133
06/06/2018
134
05/06/2018
135
03/06/2018
136
02/06/2018
137
01/06/2018
138
30/05/2018
139
28/05/2018
140
26/05/2018
141
24/05/2018
142
22/05/2018
143
20/05/2018
144
17/05/2018
145
12/05/2018
146
05/05/2018
147
03/05/2018
148
21/04/2018
149
15/04/2018
150
13/04/2018
151
11/04/2018
152
04/04/2018
153
23/03/2018
154
18/03/2018
155
14/03/2018
156
06/03/2018
157
05/03/2018
158
28/02/2018
159
27/02/2018
160
23/02/2018
161
10/02/2018
162
04/02/2018
163
03/02/2018
164
01/02/2018
165
24/01/2018
166
22/01/2018
167
20/01/2018
168
17/01/2018
169
12/01/2018
170
11/01/2018
171
06/01/2018
172
04/01/2018
173
29/12/2017
174
27/12/2017
175
23/12/2017
176
22/12/2017
177
21/12/2017
178
11/12/2017
179
04/12/2017
180
02/12/2017
181
29/11/2017
182
28/11/2017
183
26/11/2017
184
16/11/2017
185
10/11/2017
186
02/11/2017
187
25/10/2017
188
19/10/2017
189
14/10/2017
190
10/10/2017
191
07/10/2017
192
01/10/2017
193
30/09/2017
194
28/09/2017
195
22/09/2017
196
19/09/2017
197
17/09/2017
198
14/09/2017
199
10/09/2017
200
06/09/2017
201
02/09/2017
202
24/08/2017
203
19/08/2017
204
18/08/2017
205
12/08/2017
206
11/08/2017
207
04/08/2017
208
03/08/2017
209
01/08/2017
210
25/07/2017
211
22/07/2017
212
20/07/2017
213
13/07/2017
214
11/07/2017
215
07/07/2017
216
05/07/2017
217
01/07/2017
218
27/06/2017
219
23/06/2017
220
20/06/2017
221
18/06/2017
222
16/06/2017
223
11/06/2017
224
04/06/2017
225
03/06/2017
226
31/05/2017
227
26/05/2017
228
21/05/2017
229
20/05/2017
230
19/05/2017
231
14/05/2017
232
09/05/2017
233
08/05/2017
234
06/05/2017
235
28/04/2017
236
25/04/2017
237
23/04/2017
238
21/04/2017
239
18/04/2017
240
15/04/2017
241
09/04/2017
242
06/04/2017
243
04/04/2017
244
31/03/2017
245
27/03/2017
246
22/03/2017
247
20/03/2017
248
14/03/2017
249
12/03/2017
250
09/03/2017
251
03/03/2017
252
02/03/2017
253
22/02/2017
254
18/02/2017
255
15/02/2017
256
14/02/2017
257
13/02/2017
258
08/02/2017
259
07/02/2017
260
22/01/2017
261
19/01/2017
262
16/01/2017
263
14/01/2017
264
08/01/2017
265
04/01/2017
266
29/12/2016
267
25/12/2016
268
22/12/2016
269
19/12/2016
270
17/12/2016
271
14/12/2016
272
10/12/2016
273
05/12/2016
274
01/12/2016
275
28/11/2016
276
26/11/2016
277
23/11/2016
278
18/11/2016
279
15/11/2016
280
11/11/2016
281
05/11/2016
282
02/11/2016
283
30/10/2016
284
26/10/2016
285
20/10/2016
286
16/10/2016
287
13/10/2016
288
08/10/2016
289
05/10/2016
290
01/10/2016
291
30/09/2016
292
26/09/2016
293
24/09/2016
294
17/09/2016
295
15/09/2016
296
10/09/2016
297
07/09/2016
298
06/09/2016
299
01/09/2016
300
27/08/2016
301
24/08/2016
302
20/08/2016
303
17/08/2016
304
14/08/2016
305
10/08/2016
306
07/08/2016
307
04/08/2016
308
30/07/2016
309
29/07/2016
310
25/07/2016
311
22/07/2016
312
19/07/2016
313
14/07/2016
314
12/07/2016
315
10/07/2016
316
02/07/2016
317
28/06/2016
318
24/06/2016
319
21/06/2016
320
20/06/2016
321
11/06/2016
322
10/06/2016
323
08/06/2016
324
02/06/2016
325
29/05/2016
326
25/05/2016
327
25/05/2016
328
21/05/2016
329
18/05/2016
330
14/05/2016
331
11/05/2016
332
07/05/2016
333
03/05/2016
334
01/05/2016
335
27/04/2016
336
25/04/2016
337
22/04/2016
338
21/04/2016
339
21/04/2016
340
20/04/2016
341
20/04/2016
342
19/04/2016
343
19/04/2016
344
18/04/2016
345
18/04/2016
346
17/04/2016
347
17/04/2016
348
16/04/2016
349
16/04/2016
350
15/04/2016
351
14/04/2016
352
13/04/2016
353
12/04/2016
354
11/04/2016
355
10/04/2016
356
10/04/2016
357
09/04/2016
358
08/04/2016
359
07/04/2016
360
07/04/2016
361
06/04/2016
362
05/04/2016
363
04/04/2016
364
04/04/2016
365
02/04/2016
366
02/04/2016
367
01/04/2016
368
31/03/2016
369
31/03/2016
370
29/03/2016
371
29/03/2016
372
28/03/2016
373
27/03/2016
374
27/03/2016
375
27/03/2016
376
27/03/2016
377
26/03/2016
378
25/03/2016
379
25/03/2016
380
24/03/2016
381
23/03/2016
382
23/03/2016
383
22/03/2016
384
21/03/2016
385
21/03/2016
386
20/03/2016
387
20/03/2016
388
20/03/2016
389
19/03/2016
390
18/03/2016
391
17/03/2016
392
16/03/2016
393
16/03/2016
394
16/03/2016
395
15/03/2016
396
15/03/2016
397
13/03/2016
398
13/03/2016
399
13/03/2016
400
13/03/2016
401
13/03/2016
402
12/03/2016
403
12/03/2016
404
12/03/2016
405
11/03/2016
406
11/03/2016
407
11/03/2016
408
10/03/2016
409
10/03/2016
410
10/03/2016
411
04/03/2016
412
03/03/2016
413
29/02/2016
414
29/02/2016
415
29/02/2016
416
26/02/2016
417
26/02/2016
418
19/02/2016
419
18/02/2016
420
18/02/2016
421
18/02/2016
422
18/02/2016
423
17/02/2016
424
17/02/2016
425
17/02/2016
426
16/02/2016
427
16/02/2016
428
16/02/2016
429
15/02/2016
430
15/02/2016
431
15/02/2016
432
14/02/2016
433
13/02/2016
434
13/02/2016
435
13/02/2016
436
08/02/2016
437
08/02/2016
438
05/02/2016
439
04/02/2016
440
04/02/2016
441
04/02/2016
442
04/02/2016
443
04/02/2016
444
03/02/2016
445
03/02/2016
446
03/02/2016
447
03/02/2016
448
03/02/2016
449
02/02/2016
450
01/02/2016
451
01/02/2016
452
31/01/2016
453
31/01/2016
454
29/01/2016
455
29/01/2016
456
29/01/2016
457
28/01/2016
458
27/01/2016
459
27/01/2016
460
27/01/2016
461
26/01/2016
462
26/01/2016
463
26/01/2016
464
23/01/2016
465
23/01/2016
466
23/01/2016
467
22/01/2016
468
22/01/2016
469
22/01/2016
470
21/01/2016
471
20/01/2016
472
19/01/2016
473
19/01/2016
1
Bình luận
taodeptrai
Box
taodeptrai Gửi vào: 07/11/2018 2:13
chac toi chap may tram luon do
taodeptrai
Box
taodeptrai Gửi vào: 03/11/2018 0:19
mau ra chap moi hong qua haaaaaaaaaaaaa
taodeptrai
Box
taodeptrai Gửi vào: 24/10/2018 0:24
mau ra chap moi di AD oiiiiiiiii
taodeptrai
Box
taodeptrai Gửi vào: 04/10/2018 21:54
Lau vay roi ma sao chua ra chap moi nua vay
lethiphan0606
Box
lethiphan0606 Gửi vào: 23/09/2018 9:37
à men ....
Sirius
Box
Sirius Gửi vào: 19/09/2018 9:37
Het anime chuong may vay ban
Vaicakhua
Box
Vaicakhua Gửi vào: 09/09/2018 2:09
Sao lay vay chua ra chao nua vay ad
Vaicakhua
Box
Vaicakhua Gửi vào: 15/08/2018 0:37
Chuyen nay hay cuc ky luon
Vaicakhua
Box
Vaicakhua Gửi vào: 14/08/2018 9:57
Khi nao moi co tap moi vay

Ad em Muon co nhieu tap moi hon plzzzzzzzz
chiten
Box
chiten Gửi vào: 07/06/2016 22:18
hóng
1 2
Truyện cùng loại
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
16/10/2019 01:48
Tổng quát: Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 276632
Comment: 8
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
15/10/2019 08:48
Tổng quát: Gia tộc bại sản,ngay cả vị hôn phu cũng cho cô cài số de. Giữa đêm khuya khoắt mưa tuyết rơi tán loạn,cô đã gặp được Kim chủ nhân Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu nguy cho gia tộc,cô đã bỏ đi lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân,để ủy lụy dưới chân của người đàn ông đó. Sau đêm đó,cô dắt theo Kim chủ nhân của mình khoa trương làm màu khoe sự giàu sang,nhưng không ngờ anh ta chính là... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1632224
Comment: 4
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!
14/10/2019 02:16
Tổng quát: Bị người yêu thanh mai trúc mã phản bội, tôi liền xách túi bỏ đi. Cái gì trúc mã dịu dàng, thiếu niên trong trắng, tôi đều không cần nữa. Người tôi cần chỉ có anh ấy, giám đốc Lạc Cảnh Minh bá đạo, tự luyến, kiêu ngạo không ai bằng!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 361469
Comment: 15
Ác Nữ Cải Biến
09/10/2019 10:18
Tổng quát: ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 111018
Comment: 5
Dục huyết Thương hậu
09/10/2019 05:18
Tổng quát: Con gái của thương nhân là Nam Vận cùng với tướng quân Hoắc Minh Thành yêu nhau, trở thành Hoàng Hậu, không ngờ rằng Hoắc Minh Thành lại phản bội vì niềm vui mới mà giết chết Nam Vận. Tháng 6 tuyết rơi làm cho Nam Vận vì bị lừa gạt oán hận mà chết sống lại, sau khi sống lại Nam Vận một lòng báo thù quyết không thể để bị kịch xảy ra lại lần nữa. Khuôn mặt lạnh lùng của nàng ấy dần dần bị Ngôn Trạch Thần cảm động, không biết rằng chính bản thân mình đã từ từ yêu sự âm thầm bảo vệ của Ngôn Trạch Thần mất rồi, hóa ra kiếp sau hai người bọn họ lại gặp nhau…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1120545
Comment: 12
Phượng Nghịch Thiên Hạ
14/10/2019 11:38
Tổng quát: Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là thiên tài sát thủ nguy hiểm nhất thế kỷ 21 Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn Khi ma ốm tiểu thư bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ . . . Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình . . . Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 9906720
Comment: 781
Thượng Quốc Phú Chi Thiên Đống Tuyết
12/10/2019 07:09
Tổng quát: Ta gắng hết sức tiến vào Thảo Uyển, cố gắng sinh tồn trong sự sỉ nhục, chính là vì những gì mẫu thân nói.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 141609
Comment: 3
Tinh Võ Thần Quyết
14/10/2019 08:08
Tổng quát: Quyền toái nhật nguyệt, chưởng thôn sơn hàĐạp nghịch thiên cường giả lộ, mỹ nhân làm bạn, tu luyện tinh võ truyền thừa, chấp chưởng quyền hành bát phương, thành tựu thần vương tối caoTừ thiếu nữ thiên tài ôn nhu, đáng yêu, quận chúa thân hình nóng bỏng tràn trề đến yêu tộc mỹ nữ thần bí, cao hơn nữa là nữ võ thần trong truyền thuyết tối cao...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 795488
Comment: 9
Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
15/10/2019 10:48
Tổng quát: kiếp trước nàng bị người khác khinh hại, cuối cùng tang tử thân chết. Hiện giờ trọng sinh trở về, xem nàng xé đôi cẩu nam nữ thế nào. Còn tìm được Vương gia phương tâm ám hứa
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 711738
Comment: 13
Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
16/10/2019 11:20
Tổng quát: MUỐN LÀM NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI THÌ PHẢI ĐÁP ỨNG 3 ĐIỀU KIỆN : THÍCH ĐƯỢC CƯNG CHIỀU , THÍCH ĐƯỢC YÊU THƯƠNG , THÍCH ĐƯỢC CHĂM SÓC . NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI PHẢI ĐÁP ỨNG ĐỦ 3 ĐIỀU KIỆN TRÊN VÀ PHẢI BIẾT SUY NGHĨ, Ý THỨC ! TRUYỆN ĐƯỢC CHUYỂN THỂ TỪ TIỂU THUYẾT . HY VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2029541
Comment: 47
Có Phải Cơ Bắp Của Tôi Đã Kích Thích Em?
16/10/2019 08:38
Tổng quát: - Dưới này ướt sũng cả rồi. Đây chắc không phải là nước từ bể bơi đâu, đúng chứ?
Say đắm dưới sự vuốt ve và ôm ấp bởi cánh tay chắc khỏe của cậu vận động viên bơi lội, cơ thể tôi mềm nhũn...!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 364972
Comment: 2
Độc Chiếm Kiều Thê Làm Sủng Phi
14/10/2019 05:48
Tổng quát: Nàng, thiên kim tiểu thư của đại thần trong triều. Hắn, thái tử lạnh lùng, cao cao tại thượng không màng nhân thế. Nàng và hắn gặp nhau. Cứ ngỡ là số trời se duyên, tìm được chân mệnh. Nhưng, cả gia đình nàng lại chết dưới lưỡi kiếm của hắn...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 7296
Comment: 4
Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma
10/10/2019 11:52
Tổng quát: Cô vốn chỉ muốn giúp người mẹ đã mất hoàn thành hợp đồng còn dang dở, ai ngờ được mấy nghệ sĩ cô phụ trách người nào người nấy đều là công tử quý tộc. Người ta đói cô nấu cơm, người ta buồn ngủ cô làm gối đầu, người ta khát… khụ khụ! Dạ Vũ Tích, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé! Anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không?! Người nào đó cúi người nhìn thẳng vào cô bé ngây ngô, khẽ nhếch khóe môi: “Lam Tiểu Mạc! Làm bạn gái anh nhé!”
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 61683
Comment: 3
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!
14/10/2019 08:38
Tổng quát: Trẫm xem như đứng đầu thiên hạ thì sao? Hậu cung từng mỹ nam, mỗi người đều tránh trẫm như rắn rết, bách quan cả triều càng sợ trẫm như sợ cọp. Thiên hạ đồn đại trẫm là một tên vua hoang dâm tục tĩu, thực ra trẫm không đáng sợ như trong lời đồn, đều là do trẫm bị tên Nhiếp Chính Vương kia bức ép!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 61429
Comment: 1
Gả Nhầm Tổng Tài
14/10/2019 10:48
Tổng quát: Kết hôn 3 năm, cô độc một mình, nàng tự cho rằng đã yêu vô cùng thật lòng, thế nhưng đổi lấy lại là một tờ giấy ly hôn vô tình của hắn, Hắn nói Tô Tưởng Nam, tôi chưa bao giờ yêu cô. Cuối cùng khi sự thật được làm sáng tỏ, nàng nói tha thứ dễ dàng nhưng yêu lại thật khó biết bao...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 52526
Comment: 10
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com