Quý Tộc Ma Cà Rồng

(Vừa cập nhật: 14/03/2018 05:38)
Tên khác:

Noblesse

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 1199132 Người theo dõi: 255 Theo dõi truyện này
Giới thiệu: Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm... Đây là pj Manhwa => Đọc từ trái qua phải. Từ Chapter 11 do [S.We] Group dịch. Từ Chapter 01 do Red Sky Group dịch.
Quý Tộc Ma Cà Rồng
Loading...
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
14/03/2018
2
13/03/2018
3
11/03/2018
4
10/03/2018
5
09/03/2018
6
09/03/2018
7
30/12/2017
8
15/12/2017
9
07/12/2017
10
25/11/2017
11
21/11/2017
12
16/11/2017
13
04/11/2017
14
29/10/2017
15
21/10/2017
16
14/10/2017
17
08/10/2017
18
01/10/2017
19
24/09/2017
20
17/09/2017
21
10/09/2017
22
07/09/2017
23
26/08/2017
24
20/08/2017
25
12/08/2017
26
05/08/2017
27
30/07/2017
28
23/07/2017
29
19/07/2017
30
11/07/2017
31
05/07/2017
32
23/06/2017
33
18/06/2017
34
13/06/2017
35
06/06/2017
36
03/06/2017
37
19/05/2017
38
15/05/2017
39
06/05/2017
40
04/05/2017
41
27/04/2017
42
26/04/2017
43
25/04/2017
44
24/04/2017
45
23/04/2017
46
18/04/2017
47
11/04/2017
48
09/04/2017
49
08/04/2017
50
05/04/2017
51
04/04/2017
52
03/04/2017
53
28/03/2017
54
25/03/2017
55
23/03/2017
56
06/03/2017
57
19/02/2017
58
08/02/2017
59
21/01/2017
60
18/01/2017
61
08/12/2016
62
22/11/2016
63
16/11/2016
64
09/11/2016
65
05/11/2016
66
30/10/2016
67
19/10/2016
68
12/10/2016
69
10/10/2016
70
28/09/2016
71
21/09/2016
72
14/09/2016
73
12/09/2016
74
31/08/2016
75
31/08/2016
76
25/08/2016
77
10/08/2016
78
03/08/2016
79
27/07/2016
80
19/07/2016
81
14/07/2016
82
07/07/2016
83
29/06/2016
84
27/06/2016
85
27/05/2016
86
16/05/2016
87
09/05/2016
88
02/05/2016
89
25/04/2016
90
19/04/2016
91
13/04/2016
92
06/04/2016
93
30/03/2016
94
22/03/2016
95
17/03/2016
96
17/03/2016
97
17/03/2016
98
17/03/2016
99
17/03/2016
100
17/03/2016
101
17/03/2016
102
17/03/2016
103
17/03/2016
104
17/03/2016
105
17/03/2016
106
17/03/2016
107
17/03/2016
108
17/03/2016
109
17/03/2016
110
17/03/2016
111
17/03/2016
112
17/03/2016
113
17/03/2016
114
17/03/2016
115
17/03/2016
116
17/03/2016
117
17/03/2016
118
17/03/2016
119
17/03/2016
120
17/03/2016
121
17/03/2016
122
17/03/2016
123
17/03/2016
124
17/03/2016
125
17/03/2016
126
17/03/2016
127
17/03/2016
128
17/03/2016
129
17/03/2016
130
17/03/2016
131
17/03/2016
132
17/03/2016
133
17/03/2016
134
17/03/2016
135
17/03/2016
136
17/03/2016
137
17/03/2016
138
17/03/2016
139
17/03/2016
140
17/03/2016
141
17/03/2016
142
17/03/2016
143
17/03/2016
144
17/03/2016
145
17/03/2016
146
17/03/2016
147
17/03/2016
148
17/03/2016
149
17/03/2016
150
17/03/2016
151
17/03/2016
152
17/03/2016
153
17/03/2016
154
17/03/2016
155
17/03/2016
156
17/03/2016
157
17/03/2016
158
17/03/2016
159
17/03/2016
160
17/03/2016
161
17/03/2016
162
17/03/2016
163
17/03/2016
164
17/03/2016
165
17/03/2016
166
17/03/2016
167
17/03/2016
168
17/03/2016
169
17/03/2016
170
17/03/2016
171
17/03/2016
172
17/03/2016
173
17/03/2016
174
17/03/2016
175
17/03/2016
176
17/03/2016
177
17/03/2016
178
17/03/2016
179
17/03/2016
180
17/03/2016
181
17/03/2016
182
17/03/2016
183
17/03/2016
184
17/03/2016
185
17/03/2016
186
17/03/2016
187
17/03/2016
188
17/03/2016
189
17/03/2016
190
17/03/2016
191
17/03/2016
192
17/03/2016
193
17/03/2016
194
17/03/2016
195
17/03/2016
196
17/03/2016
197
17/03/2016
198
17/03/2016
199
17/03/2016
200
17/03/2016
201
17/03/2016
202
17/03/2016
203
17/03/2016
204
17/03/2016
205
17/03/2016
206
17/03/2016
207
17/03/2016
208
17/03/2016
209
17/03/2016
210
17/03/2016
211
17/03/2016
212
17/03/2016
213
17/03/2016
214
17/03/2016
215
17/03/2016
216
17/03/2016
217
17/03/2016
218
17/03/2016
219
17/03/2016
220
17/03/2016
221
17/03/2016
222
17/03/2016
223
17/03/2016
224
17/03/2016
225
17/03/2016
226
17/03/2016
227
17/03/2016
228
17/03/2016
229
17/03/2016
230
17/03/2016
231
17/03/2016
232
17/03/2016
233
17/03/2016
234
17/03/2016
235
17/03/2016
236
17/03/2016
237
17/03/2016
238
17/03/2016
239
17/03/2016
240
17/03/2016
241
17/03/2016
242
17/03/2016
243
17/03/2016
244
17/03/2016
245
17/03/2016
246
17/03/2016
247
17/03/2016
248
17/03/2016
249
17/03/2016
250
17/03/2016
251
17/03/2016
252
17/03/2016
253
17/03/2016
254
17/03/2016
255
17/03/2016
256
17/03/2016
257
17/03/2016
258
17/03/2016
259
17/03/2016
260
17/03/2016
261
17/03/2016
262
17/03/2016
263
17/03/2016
264
17/03/2016
265
17/03/2016
266
17/03/2016
267
17/03/2016
268
17/03/2016
269
17/03/2016
270
17/03/2016
271
17/03/2016
272
17/03/2016
273
17/03/2016
274
17/03/2016
275
17/03/2016
276
17/03/2016
277
17/03/2016
278
17/03/2016
279
17/03/2016
280
17/03/2016
281
17/03/2016
282
17/03/2016
283
17/03/2016
284
17/03/2016
285
17/03/2016
286
17/03/2016
287
17/03/2016
288
17/03/2016
289
17/03/2016
290
17/03/2016
291
17/03/2016
292
17/03/2016
293
17/03/2016
294
17/03/2016
295
17/03/2016
296
17/03/2016
297
17/03/2016
298
17/03/2016
299
17/03/2016
300
17/03/2016
301
17/03/2016
302
17/03/2016
303
17/03/2016
304
17/03/2016
305
17/03/2016
306
17/03/2016
307
17/03/2016
308
17/03/2016
309
17/03/2016
310
17/03/2016
311
17/03/2016
312
17/03/2016
313
17/03/2016
314
17/03/2016
315
17/03/2016
316
17/03/2016
317
17/03/2016
318
17/03/2016
319
17/03/2016
320
17/03/2016
321
17/03/2016
322
17/03/2016
323
17/03/2016
324
17/03/2016
325
17/03/2016
326
17/03/2016
327
17/03/2016
328
17/03/2016
329
17/03/2016
330
17/03/2016
331
17/03/2016
332
17/03/2016
333
17/03/2016
334
17/03/2016
335
17/03/2016
336
17/03/2016
337
17/03/2016
338
17/03/2016
339
17/03/2016
340
17/03/2016
341
17/03/2016
342
17/03/2016
343
17/03/2016
344
17/03/2016
345
17/03/2016
346
17/03/2016
347
17/03/2016
348
17/03/2016
349
17/03/2016
350
17/03/2016
351
17/03/2016
352
17/03/2016
353
17/03/2016
354
17/03/2016
355
17/03/2016
356
17/03/2016
357
17/03/2016
358
17/03/2016
359
17/03/2016
360
17/03/2016
361
17/03/2016
362
17/03/2016
363
17/03/2016
364
17/03/2016
365
17/03/2016
366
17/03/2016
367
17/03/2016
368
17/03/2016
369
17/03/2016
370
17/03/2016
371
17/03/2016
372
17/03/2016
373
17/03/2016
374
17/03/2016
375
17/03/2016
376
17/03/2016
377
17/03/2016
378
17/03/2016
379
17/03/2016
380
17/03/2016
381
17/03/2016
382
17/03/2016
383
17/03/2016
384
17/03/2016
385
17/03/2016
386
17/03/2016
387
17/03/2016
388
17/03/2016
389
17/03/2016
390
17/03/2016
391
17/03/2016
392
17/03/2016
393
17/03/2016
394
17/03/2016
395
17/03/2016
396
17/03/2016
397
17/03/2016
398
17/03/2016
399
17/03/2016
400
17/03/2016
401
17/03/2016
402
17/03/2016
403
17/03/2016
404
17/03/2016
405
17/03/2016
406
17/03/2016
407
17/03/2016
408
17/03/2016
409
17/03/2016
410
17/03/2016
411
17/03/2016
412
17/03/2016
413
17/03/2016
414
17/03/2016
415
17/03/2016
416
17/03/2016
417
17/03/2016
418
17/03/2016
419
17/03/2016
420
17/03/2016
421
17/03/2016
422
17/03/2016
423
17/03/2016
424
17/03/2016
425
17/03/2016
426
17/03/2016
427
17/03/2016
428
17/03/2016
429
17/03/2016
430
17/03/2016
431
17/03/2016
432
17/03/2016
433
17/03/2016
434
17/03/2016
435
17/03/2016
436
17/03/2016
437
17/03/2016
438
17/03/2016
439
17/03/2016
440
17/03/2016
441
17/03/2016
442
17/03/2016
443
17/03/2016
444
17/03/2016
445
17/03/2016
446
17/03/2016
447
17/03/2016
448
17/03/2016
449
17/03/2016
450
17/03/2016
451
17/03/2016
452
17/03/2016
453
17/03/2016
454
17/03/2016
455
17/03/2016
456
17/03/2016
457
17/03/2016
458
17/03/2016
459
17/03/2016
460
17/03/2016
461
17/03/2016
462
17/03/2016
463
17/03/2016
464
17/03/2016
465
17/03/2016
466
17/03/2016
467
17/03/2016
468
17/03/2016
469
17/03/2016
470
17/03/2016
471
17/03/2016
472
17/03/2016
473
17/03/2016
474
17/03/2016
475
17/03/2016
476
17/03/2016
477
17/03/2016
478
17/03/2016
479
17/03/2016
480
17/03/2016
481
17/03/2016
482
17/03/2016
483
17/03/2016
484
17/03/2016
485
17/03/2016
486
17/03/2016
487
17/03/2016
488
17/03/2016
489
17/03/2016
490
17/03/2016
491
17/03/2016
492
17/03/2016
493
17/03/2016
494
17/03/2016
495
17/03/2016
1
Bình luận
khoảng lặng
Box
khoảng lặng Gửi vào: 02/04/2017 14:28
bộ này nhiêu chap vậy, khi nào thì kết thúc đẩy.
1
Truyện cùng loại
Sao chép
18/06/2018 03:48
Tổng quát: Nội dung: Maha là thành viên của nhóm nhạc nữ, Tea Party. Cô trở nên nổi tiếng do bắt chước các ngôi sao nổi tiếng khác. Và cũng vì vậy, Ryoc - một thành viên của nhóm nhạc nam, Shax, ghét cô cực kì. Tuy nhiên, sau tất cả những hiểu lầm, cảm xúc của Ryoc bắt đầu thay đổi, mối quan hệ của họ phát triển thành một mối tình lãng mạn, bất ngờ mà ngọt ngào. Nhưng họ phải giữ bí mật với mọi người…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 189810
Comment: 3
Beauty And Demon
22/06/2018 04:38
Tổng quát: Cô gái lúc nào cũng chỉ là người yêu dự bị, đã vậy còn bị tên bạn trai lừa gạt, đêm ấy cô vô tình phát hiện vị chủ tịch có năng lực nhìn thấu lòng người lại là yêu quái?! Mỗi lần làm chuyện xấu hổ với chủ tịch, những mảnh ký ức trong đầu dần được ghép lại! Tại sao người duy nhất chủ tịch không nhìn thấu tâm tư lại là cô ấy?... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 517353
Comment: 10
Đế vương ta vẫn còn nhỏ
24/06/2018 07:48
Tổng quát: (cùng tác giả với bộ hoặc dụ miêu yêu nha :3)nữ hung bạo mạc mai nhĩ vô tình nhặt được một tiểu quỷ tinh nghịch, nhưng không ai ngờ rằng tiểu quỷ đó lại là đế vương, câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 155843
Comment: 14
Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người
24/06/2018 07:18
Tổng quát: Đọc rồi biết ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 58095
Comment: 7
Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng
24/06/2018 08:28
Tổng quát: Kỳ Tiểu Tinh, một cô gái có nhan sắc đẹp tuyệt trần nhưng lại có sở thích đùa giỡn tình cảm của đàn ông. Một lần cô bị dính một lời nguyền rằng trong mắt mọi đàn ông cô là kẻ xấu xí nhất và xuyên không về cổ đại, nơi có một chàng trai cũng là huyết tộc như cô. chàng trai nhe rằng ra cười một cách đầy nham hiểm,bịch mắt cô lại, nhẹ nhàng liếm và rồi...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 524553
Comment: 27
Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
22/06/2018 10:08
Tổng quát: Truyện Hay không cần giới thiệu <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1243829
Comment: 29
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
24/06/2018 05:28
Tổng quát: Cuộc tình một đêm không có kết quả, cô ấy không chỉ len lén trốn đi mà còn dám để “chiến thư” lại trên khăn trải giường, vì thế hắn thề phải tìm cho bằng được cô ấy, ngày hôm sau, các phương tiện truyền thông đại chúng đều đăng lệnh truy nã cô ấy. Khi Đồng Thiên Ái nhìn điện thoại, khuôn mặt của cô đỏ bừng ” Tân Tấn Dương . . .chủ tịch tập đoàn Tần Thị ... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2479848
Comment: 39
Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời
19/06/2018 01:12
Tổng quát: Say rượu thất thân, người thân ra đi; những đả kích liên tiếp đã phá tan thế giới của Tô Mạt. Vì để trả được khoản nợ lớn, cô buộc lòng phải bán đi cuộc hôn nhân của chính mình, không ngờ rằng ngày kết hôn liền rơi vào kiếp làm vợ. Sáu năm qua đi, vận mệnh xoay chuyển, khiến cô lại rơi vào tay anh ta một lần nữa. BOSS cầm thú nói: Nha đầu thối, hoặc là trả tôi 10 triệu, hoặc là, ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 765804
Comment: 15
Tổng Tài Giáo Sư Đi Theo Tôi
23/06/2018 02:38
Tổng quát: Trong quán bar, cô lấy thân phận thiên kim tiểu thư nhà giàu hôn một người đàn ông lạ, “ chú đẹp trai, phục vụ tôi! Cho phép chú trâu già gặm cỏ non, không cần trả tiền!”… Tô Hà mãi mãi cũng không biết, lúc Thương Cảnh Mặc thích cô, cô chỉ mới 10 tuổi. Anh vẫn luôn đợi cô, đợi cô lớn lên, đợi cô gả cho anh, đợi cô yêu anh… <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 552310
Comment: 6
Vương Bài Giáo Thảo
24/06/2018 02:38
Tổng quát: Hắn cướp đi nụ hôn đầu của cô, cô liền trống mắt lên xem hắn đã làm những việc tốt gì,  hắn cố ý cản trở cô theo đuổi soái ca, cô liên liên tục  hãm hại hắn thành kẻ mê gái bất lịch sự. Đấu trí đấu dũng, thấy chiêu: hủy chiêu, người thắng làm vua, người thua? Làm ấm giường!... <3 <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2150482
Comment: 59
Độc Sủng Kiều Thê Của Bá Đạo Tổng Tài
24/06/2018 10:38
Tổng quát: Rất HAY ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 79475
Comment: 5
Domestic na Kanojo
23/06/2018 05:48
Tổng quát: Natsuo có một tình yêu thầm kín với cô giáo của mình. Rồi một ngày nọ, cậu chấp nhận lời đề nghị "làm thử" của một cô gái mới quen lần đầu. Sau đó, cậu phát hiện ra cô gái ấy và tình yêu thầm lặng của mình - cô giáo, đến sống chung nhà với tư cách là con của người mẹ kế...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 46813
Comment: 1
Đô đốc đại nhân sủng thê kí
21/06/2018 09:18
Tổng quát: Thiên kim tiểu thư của thừa tướng phủ, sau một đêm biến thành con gái của tội thần, bị biếm thành nô ty, bị giam giữ tại nhà họ hàng, chịu không biết bao nhiêu ủy khuất. Thanh mai trúc mã thì ở biên giới xa xôi, phụ thân thì bị giam trong ngục tù, đệ đệ thì mất tích, do áp lực từ các phía, khiến cô bị bán cho một đại thái giám quyền khuynh triều dã Tư Mặc. Rồi bị hoạn quan biến thái ngược đãi, đối phương xem cô như một món đồ trang sức, túy thời tùy lúc mà hút máu cô. <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 228142
Comment: 8
Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
24/06/2018 09:38
Tổng quát: Hay lém ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1494707
Comment: 5
Sủng Hồ Thành Phi
24/06/2018 09:58
Tổng quát: Từ đặc công tình báo cao cấp thành tiểu hồ ly phế vật, Đồng Linh Linh trong lòng đau khổ a. Bị mặt lạnh vương gia nhặt về nhà, còn được ban hôn thành vương phi?! Vốn tưởng rằng làm vương phi rồi thì có thể ăn sung mặc sướng, không nghĩ tới các kiểu tâm cơ nữ nhân, đám Bạch Liên hoa cùng nhau hãm hại nàng! Tiểu hồ ly xù lông, đừng tưởng hồ ly không làm mỹ nữ! Nhìn nàng tay trái âm sát vang vọng Đại lục; tay phải luyện đan chế độc, thế giới khiếp sợ, tiện đường sắc mỹ nam khắp thiên hạ.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 199511
Comment: 16
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com
truyen1.net