Quý Tộc Ma Cà Rồng

(Vừa cập nhật: 14/03/2018 05:38)
Tên khác:

Noblesse

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 1186680 Người theo dõi: 253 Theo dõi truyện này
Giới thiệu: Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm... Đây là pj Manhwa => Đọc từ trái qua phải. Từ Chapter 11 do [S.We] Group dịch. Từ Chapter 01 do Red Sky Group dịch.
Quý Tộc Ma Cà Rồng
Loading...
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
14/03/2018
2
13/03/2018
3
11/03/2018
4
10/03/2018
5
09/03/2018
6
09/03/2018
7
30/12/2017
8
15/12/2017
9
07/12/2017
10
25/11/2017
11
21/11/2017
12
16/11/2017
13
04/11/2017
14
29/10/2017
15
21/10/2017
16
14/10/2017
17
08/10/2017
18
01/10/2017
19
24/09/2017
20
17/09/2017
21
10/09/2017
22
07/09/2017
23
26/08/2017
24
20/08/2017
25
12/08/2017
26
05/08/2017
27
30/07/2017
28
23/07/2017
29
19/07/2017
30
11/07/2017
31
05/07/2017
32
23/06/2017
33
18/06/2017
34
13/06/2017
35
06/06/2017
36
03/06/2017
37
19/05/2017
38
15/05/2017
39
06/05/2017
40
04/05/2017
41
27/04/2017
42
26/04/2017
43
25/04/2017
44
24/04/2017
45
23/04/2017
46
18/04/2017
47
11/04/2017
48
09/04/2017
49
08/04/2017
50
05/04/2017
51
04/04/2017
52
03/04/2017
53
28/03/2017
54
25/03/2017
55
23/03/2017
56
06/03/2017
57
19/02/2017
58
08/02/2017
59
21/01/2017
60
18/01/2017
61
08/12/2016
62
22/11/2016
63
16/11/2016
64
09/11/2016
65
05/11/2016
66
30/10/2016
67
19/10/2016
68
12/10/2016
69
10/10/2016
70
28/09/2016
71
21/09/2016
72
14/09/2016
73
12/09/2016
74
31/08/2016
75
31/08/2016
76
25/08/2016
77
10/08/2016
78
03/08/2016
79
27/07/2016
80
19/07/2016
81
14/07/2016
82
07/07/2016
83
29/06/2016
84
27/06/2016
85
27/05/2016
86
16/05/2016
87
09/05/2016
88
02/05/2016
89
25/04/2016
90
19/04/2016
91
13/04/2016
92
06/04/2016
93
30/03/2016
94
22/03/2016
95
17/03/2016
96
17/03/2016
97
17/03/2016
98
17/03/2016
99
17/03/2016
100
17/03/2016
101
17/03/2016
102
17/03/2016
103
17/03/2016
104
17/03/2016
105
17/03/2016
106
17/03/2016
107
17/03/2016
108
17/03/2016
109
17/03/2016
110
17/03/2016
111
17/03/2016
112
17/03/2016
113
17/03/2016
114
17/03/2016
115
17/03/2016
116
17/03/2016
117
17/03/2016
118
17/03/2016
119
17/03/2016
120
17/03/2016
121
17/03/2016
122
17/03/2016
123
17/03/2016
124
17/03/2016
125
17/03/2016
126
17/03/2016
127
17/03/2016
128
17/03/2016
129
17/03/2016
130
17/03/2016
131
17/03/2016
132
17/03/2016
133
17/03/2016
134
17/03/2016
135
17/03/2016
136
17/03/2016
137
17/03/2016
138
17/03/2016
139
17/03/2016
140
17/03/2016
141
17/03/2016
142
17/03/2016
143
17/03/2016
144
17/03/2016
145
17/03/2016
146
17/03/2016
147
17/03/2016
148
17/03/2016
149
17/03/2016
150
17/03/2016
151
17/03/2016
152
17/03/2016
153
17/03/2016
154
17/03/2016
155
17/03/2016
156
17/03/2016
157
17/03/2016
158
17/03/2016
159
17/03/2016
160
17/03/2016
161
17/03/2016
162
17/03/2016
163
17/03/2016
164
17/03/2016
165
17/03/2016
166
17/03/2016
167
17/03/2016
168
17/03/2016
169
17/03/2016
170
17/03/2016
171
17/03/2016
172
17/03/2016
173
17/03/2016
174
17/03/2016
175
17/03/2016
176
17/03/2016
177
17/03/2016
178
17/03/2016
179
17/03/2016
180
17/03/2016
181
17/03/2016
182
17/03/2016
183
17/03/2016
184
17/03/2016
185
17/03/2016
186
17/03/2016
187
17/03/2016
188
17/03/2016
189
17/03/2016
190
17/03/2016
191
17/03/2016
192
17/03/2016
193
17/03/2016
194
17/03/2016
195
17/03/2016
196
17/03/2016
197
17/03/2016
198
17/03/2016
199
17/03/2016
200
17/03/2016
201
17/03/2016
202
17/03/2016
203
17/03/2016
204
17/03/2016
205
17/03/2016
206
17/03/2016
207
17/03/2016
208
17/03/2016
209
17/03/2016
210
17/03/2016
211
17/03/2016
212
17/03/2016
213
17/03/2016
214
17/03/2016
215
17/03/2016
216
17/03/2016
217
17/03/2016
218
17/03/2016
219
17/03/2016
220
17/03/2016
221
17/03/2016
222
17/03/2016
223
17/03/2016
224
17/03/2016
225
17/03/2016
226
17/03/2016
227
17/03/2016
228
17/03/2016
229
17/03/2016
230
17/03/2016
231
17/03/2016
232
17/03/2016
233
17/03/2016
234
17/03/2016
235
17/03/2016
236
17/03/2016
237
17/03/2016
238
17/03/2016
239
17/03/2016
240
17/03/2016
241
17/03/2016
242
17/03/2016
243
17/03/2016
244
17/03/2016
245
17/03/2016
246
17/03/2016
247
17/03/2016
248
17/03/2016
249
17/03/2016
250
17/03/2016
251
17/03/2016
252
17/03/2016
253
17/03/2016
254
17/03/2016
255
17/03/2016
256
17/03/2016
257
17/03/2016
258
17/03/2016
259
17/03/2016
260
17/03/2016
261
17/03/2016
262
17/03/2016
263
17/03/2016
264
17/03/2016
265
17/03/2016
266
17/03/2016
267
17/03/2016
268
17/03/2016
269
17/03/2016
270
17/03/2016
271
17/03/2016
272
17/03/2016
273
17/03/2016
274
17/03/2016
275
17/03/2016
276
17/03/2016
277
17/03/2016
278
17/03/2016
279
17/03/2016
280
17/03/2016
281
17/03/2016
282
17/03/2016
283
17/03/2016
284
17/03/2016
285
17/03/2016
286
17/03/2016
287
17/03/2016
288
17/03/2016
289
17/03/2016
290
17/03/2016
291
17/03/2016
292
17/03/2016
293
17/03/2016
294
17/03/2016
295
17/03/2016
296
17/03/2016
297
17/03/2016
298
17/03/2016
299
17/03/2016
300
17/03/2016
301
17/03/2016
302
17/03/2016
303
17/03/2016
304
17/03/2016
305
17/03/2016
306
17/03/2016
307
17/03/2016
308
17/03/2016
309
17/03/2016
310
17/03/2016
311
17/03/2016
312
17/03/2016
313
17/03/2016
314
17/03/2016
315
17/03/2016
316
17/03/2016
317
17/03/2016
318
17/03/2016
319
17/03/2016
320
17/03/2016
321
17/03/2016
322
17/03/2016
323
17/03/2016
324
17/03/2016
325
17/03/2016
326
17/03/2016
327
17/03/2016
328
17/03/2016
329
17/03/2016
330
17/03/2016
331
17/03/2016
332
17/03/2016
333
17/03/2016
334
17/03/2016
335
17/03/2016
336
17/03/2016
337
17/03/2016
338
17/03/2016
339
17/03/2016
340
17/03/2016
341
17/03/2016
342
17/03/2016
343
17/03/2016
344
17/03/2016
345
17/03/2016
346
17/03/2016
347
17/03/2016
348
17/03/2016
349
17/03/2016
350
17/03/2016
351
17/03/2016
352
17/03/2016
353
17/03/2016
354
17/03/2016
355
17/03/2016
356
17/03/2016
357
17/03/2016
358
17/03/2016
359
17/03/2016
360
17/03/2016
361
17/03/2016
362
17/03/2016
363
17/03/2016
364
17/03/2016
365
17/03/2016
366
17/03/2016
367
17/03/2016
368
17/03/2016
369
17/03/2016
370
17/03/2016
371
17/03/2016
372
17/03/2016
373
17/03/2016
374
17/03/2016
375
17/03/2016
376
17/03/2016
377
17/03/2016
378
17/03/2016
379
17/03/2016
380
17/03/2016
381
17/03/2016
382
17/03/2016
383
17/03/2016
384
17/03/2016
385
17/03/2016
386
17/03/2016
387
17/03/2016
388
17/03/2016
389
17/03/2016
390
17/03/2016
391
17/03/2016
392
17/03/2016
393
17/03/2016
394
17/03/2016
395
17/03/2016
396
17/03/2016
397
17/03/2016
398
17/03/2016
399
17/03/2016
400
17/03/2016
401
17/03/2016
402
17/03/2016
403
17/03/2016
404
17/03/2016
405
17/03/2016
406
17/03/2016
407
17/03/2016
408
17/03/2016
409
17/03/2016
410
17/03/2016
411
17/03/2016
412
17/03/2016
413
17/03/2016
414
17/03/2016
415
17/03/2016
416
17/03/2016
417
17/03/2016
418
17/03/2016
419
17/03/2016
420
17/03/2016
421
17/03/2016
422
17/03/2016
423
17/03/2016
424
17/03/2016
425
17/03/2016
426
17/03/2016
427
17/03/2016
428
17/03/2016
429
17/03/2016
430
17/03/2016
431
17/03/2016
432
17/03/2016
433
17/03/2016
434
17/03/2016
435
17/03/2016
436
17/03/2016
437
17/03/2016
438
17/03/2016
439
17/03/2016
440
17/03/2016
441
17/03/2016
442
17/03/2016
443
17/03/2016
444
17/03/2016
445
17/03/2016
446
17/03/2016
447
17/03/2016
448
17/03/2016
449
17/03/2016
450
17/03/2016
451
17/03/2016
452
17/03/2016
453
17/03/2016
454
17/03/2016
455
17/03/2016
456
17/03/2016
457
17/03/2016
458
17/03/2016
459
17/03/2016
460
17/03/2016
461
17/03/2016
462
17/03/2016
463
17/03/2016
464
17/03/2016
465
17/03/2016
466
17/03/2016
467
17/03/2016
468
17/03/2016
469
17/03/2016
470
17/03/2016
471
17/03/2016
472
17/03/2016
473
17/03/2016
474
17/03/2016
475
17/03/2016
476
17/03/2016
477
17/03/2016
478
17/03/2016
479
17/03/2016
480
17/03/2016
481
17/03/2016
482
17/03/2016
483
17/03/2016
484
17/03/2016
485
17/03/2016
486
17/03/2016
487
17/03/2016
488
17/03/2016
489
17/03/2016
490
17/03/2016
491
17/03/2016
492
17/03/2016
493
17/03/2016
494
17/03/2016
495
17/03/2016
1
Bình luận
khoảng lặng
Box
khoảng lặng Gửi vào: 02/04/2017 14:28
bộ này nhiêu chap vậy, khi nào thì kết thúc đẩy.
1
Truyện cùng loại
Không Thể Yêu Em
24/03/2018 08:48
Tổng quát: Đọc rồi biết ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 18348
Comment: 5
Y Nữ Khuynh Thành - Thịnh Sủng Vương Phi
23/03/2018 10:08
Tổng quát: Thiếu nữ thế kỷ 21 Văn Khâm khâm bị xuyên không một cách huyết cẩu, kết quả ngày đầu tiên khi vừa mới xuyên qua đã bị ép hầu hạ, âu sầu trong mắt nam nhân cuồng tình phút chốc hóa thành tuyết trắng. Mối quan hệ với Vương gia xấu bụng càng diễn xuất càng trở nên mãnh liệt, đột nhiên phát hiện có thai nhưng không ngờ lại bị sinh non. Bất hạnh bị truy sát lưu lạc nơi dị quốc, lại trở thành một vị thần y....
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 4015
Comment: 4
Thế Giới Game Thủ
18/03/2018 06:48
Tổng quát: Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới của bạn đột nhiên biến thành một trò chơi?
Nếu bạn có thể lên cấp và nâng cao số liệu thống kê của bạn?
Một cuộc phiêu lưu của một trò-chơi-cuộc-sống
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 614533
Comment: 21
Tiểu tiên đến đột kích
21/03/2018 11:48
Tổng quát: Kế thừa dòng máu của gia tộc phù thủy hiển hách, bọn họ đời đời chỉ sinh được con gái, trên thân thể mỗi người bọn họ đều có một cái bớt khác nhau. Dựa theo ghi chép gia phải của cơ gia, tổ tiên của bọn họ đều là vu nữ cúng tế ở hoàng thành, có năng lực hô mưa gọi gió, có thể lấy điệu múa gọi thần cúng tế cho giang sơn xã tắc.... À mà truyện chẳng rắc rối thế đâu, truyện kể về cô gái phù thủy dựa theo phương pháp tìm chồng gia truyền bỏ vùng núi lên thành phố tìm người trong định mệnh thôi, truyện hài hài... bựa bựa đọc đi và cười nhé!!!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1725
Comment: 1
Hanikamu Honey
23/03/2018 09:58
Tổng quát: Một anh chàng vẻ mặt lúc nào cũng đáng sợ tình cờ quen được em hotgirl trong trường. Liệu cậu ấy có đáng sợ như vẻ bề ngoài và cô ấy có dễ thương như mọi người vẫn tưởng hay không…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 89903
Comment: 3
Danh Môn Thiên Hậu
24/03/2018 03:03
Tổng quát: Ban ngày, cô là minh tinh thần tượng xinh đẹp lóa mắt gặp phải tổng tài cầm thú. Ban đêm, cô trở lại là cô bé với dáng dấp bình thường còn anh ta lại biến thành chú của cô??? OMG!!! Chuyện quỷ gì vậy nè?!!! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 931715
Comment: 12
Tam Nhãn Hao Thiên Lục
20/03/2018 08:08
Tổng quát: Dương Tiễn Hạ Phàm Diệt Trừ Yêu Quái Dưới Hình Hài Một Người Con Gái. Đọc sẽ rõ ~.~ :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1746931
Comment: 91
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
19/03/2018 06:28
Tổng quát: Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàn thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1063081
Comment: 45
Đường Dần tại Dị Giới
23/03/2018 09:48
Tổng quát: Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 539623
Comment: 13
Tưởng Nhập Phi Phi
24/03/2018 10:08
Tổng quát: Thân là lính đánh thuê như tôi trong lúc làm một dự án đã bất cẩn, cư nhiên xuyên không, nhưng hình như xảy ra chút vấn đề, cư nhiên trở thành vương gia?! Cái quỷ gì vậy! Còn cái gì mà, bất kể ở trong cung hay ngoài cung, ta đều đợi ngươi…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 237830
Comment: 9
Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma
24/03/2018 08:38
Tổng quát: Anh trai của Sở Mộc Cận đưa thiên kim tiểu thư Lục Minh Nguyệt chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy trốn thì bị vị hôn phu của Lục Minh Nguyệt là Lâm Thành Nghiêu bắt được, từ đó bắt đầu cuộc sống 99 ngày khế ước tình nhân bi thảm của cô ấy…Lâm Thành Nghiêu chuyên chế bá đạo, Cố Đình Chi điềm đạm, tại lúc Sở Mộc Cận là vướng mắc giữa 2 người đàn ông, phát hiện mình có thai... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 530794
Comment: 14
Lam Sí
22/03/2018 11:58
Tổng quát: Bố đã từng nói: “Minh Lam thật còn sống cũng không đến 6 tuổi.” Câu nói của bố cho thấy cô bé đã chết từ trước 6 tuổi, còn về chết lúc nào, nguyên nhân ra sao…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2334383
Comment: 111
Chỉ Nhiễm Thành Hôn
24/03/2018 03:01
Tổng quát: Không một lời đã muốn lấy thắt lưng của người ta, cô gái phúc hắc như vậy quả nhiên khiến cho một người đàn ông phải chú ý… Một người đàn ông lãnh khốc, đầy nguy hiểm… “Nữ nhân ta vừa ý, chỉ có thể là nữ nhân của ta”
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2564245
Comment: 54
Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được
18/03/2018 09:38
Tổng quát: Thể loại: xuyên không, duy mĩ, hài hước, cổ đại, tình yêu Chủ bút: Cầy Hương Chua ngọt (糖酸果子狸) Màu sắc hình ảnh: Hoa Phạn(花饭) Xuất phẩm: 烤米漫画
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 345404
Comment: 17
Tiểu Tâm Can Tuyệt Sủng Của Lạc Tiên Sinh
18/03/2018 08:18
Tổng quát: đọc rồi biết
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 106249
Comment: 3
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com
truyen1.net