Người Đi Săn

(Vừa cập nhật: 24/11/2018 11:48)
Tên khác:

Hunter x Hunter; Thợ Săn

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 166052 Người theo dõi: 51 Theo dõi truyện này
Người Đi Săn Xếp hạng: 6.8/10 - 68 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Một thế giới giả tưởng với các thợ săn lùng mọi cảm giác. Gon, nhân vật chính của truyện, sau khi biết cha mình vẫn còn sống và là một hunter tài năng, đã quyết tâm trở thành một thợ săn. Trong cuộc thi tuyển chọn hunter, Gon đã gặp và kết bạn với Killua, Kurapika và Leorio. Câu truyện lôi cuốn người đọc bởi những nhân vật ấn tượng.
Người Đi Săn
Loading...
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
24/11/2018
2
17/11/2018
3
10/11/2018
4
04/11/2018
5
27/10/2018
6
20/10/2018
7
13/10/2018
8
13/10/2018
9
13/10/2018
10
13/10/2018
11
13/10/2018
12
13/10/2018
13
16/03/2018
14
16/03/2018
15
16/03/2018
16
16/03/2018
17
16/03/2018
18
16/03/2018
19
16/03/2018
20
16/03/2018
21
16/03/2018
22
16/03/2018
23
16/03/2018
24
16/03/2018
25
16/03/2018
26
16/03/2018
27
16/03/2018
28
16/03/2018
29
16/03/2018
30
16/03/2018
31
16/03/2018
32
16/03/2018
33
16/03/2018
34
16/03/2018
35
16/03/2018
36
16/03/2018
37
16/03/2018
38
16/03/2018
39
16/03/2018
40
16/03/2018
41
16/03/2018
42
16/03/2018
43
16/03/2018
44
16/03/2018
45
16/03/2018
46
16/03/2018
47
16/03/2018
48
16/03/2018
49
16/03/2018
50
16/03/2018
51
16/03/2018
52
16/03/2018
53
16/03/2018
54
16/03/2018
55
16/03/2018
56
16/03/2018
57
16/03/2018
58
16/03/2018
59
16/03/2018
60
16/03/2018
61
16/03/2018
62
16/03/2018
63
16/03/2018
64
16/03/2018
65
16/03/2018
66
16/03/2018
67
16/03/2018
68
16/03/2018
69
16/03/2018
70
16/03/2018
71
16/03/2018
72
16/03/2018
73
16/03/2018
74
16/03/2018
75
16/03/2018
76
16/03/2018
77
16/03/2018
78
16/03/2018
79
16/03/2018
80
16/03/2018
81
16/03/2018
82
16/03/2018
83
16/03/2018
84
16/03/2018
85
16/03/2018
86
16/03/2018
87
16/03/2018
88
16/03/2018
89
16/03/2018
90
16/03/2018
91
16/03/2018
92
16/03/2018
93
16/03/2018
94
16/03/2018
95
16/03/2018
96
16/03/2018
97
16/03/2018
98
16/03/2018
99
16/03/2018
100
16/03/2018
101
16/03/2018
102
16/03/2018
103
16/03/2018
104
16/03/2018
105
16/03/2018
106
16/03/2018
107
16/03/2018
108
16/03/2018
109
16/03/2018
110
16/03/2018
111
16/03/2018
112
16/03/2018
113
16/03/2018
114
16/03/2018
115
16/03/2018
116
16/03/2018
117
16/03/2018
118
16/03/2018
119
16/03/2018
120
16/03/2018
121
16/03/2018
122
16/03/2018
123
16/03/2018
124
16/03/2018
125
16/03/2018
126
16/03/2018
127
16/03/2018
128
16/03/2018
129
16/03/2018
130
16/03/2018
131
16/03/2018
132
16/03/2018
133
16/03/2018
134
16/03/2018
135
16/03/2018
136
16/03/2018
137
16/03/2018
138
16/03/2018
139
16/03/2018
140
16/03/2018
141
16/03/2018
142
16/03/2018
143
16/03/2018
144
16/03/2018
145
16/03/2018
146
16/03/2018
147
16/03/2018
148
16/03/2018
149
16/03/2018
150
16/03/2018
151
16/03/2018
152
16/03/2018
153
16/03/2018
154
16/03/2018
155
16/03/2018
156
16/03/2018
157
16/03/2018
158
16/03/2018
159
16/03/2018
160
16/03/2018
161
16/03/2018
162
16/03/2018
163
16/03/2018
164
16/03/2018
165
16/03/2018
166
16/03/2018
167
16/03/2018
168
16/03/2018
169
16/03/2018
170
16/03/2018
171
16/03/2018
172
16/03/2018
173
16/03/2018
174
16/03/2018
175
16/03/2018
176
16/03/2018
177
16/03/2018
178
16/03/2018
179
16/03/2018
180
16/03/2018
181
16/03/2018
182
16/03/2018
183
16/03/2018
184
16/03/2018
185
16/03/2018
186
16/03/2018
187
16/03/2018
188
16/03/2018
189
16/03/2018
190
16/03/2018
191
16/03/2018
192
16/03/2018
193
16/03/2018
194
16/03/2018
195
16/03/2018
196
16/03/2018
197
16/03/2018
198
16/03/2018
199
16/03/2018
200
16/03/2018
201
16/03/2018
202
16/03/2018
203
16/03/2018
204
16/03/2018
205
16/03/2018
206
16/03/2018
207
16/03/2018
208
16/03/2018
209
16/03/2018
210
16/03/2018
211
16/03/2018
212
16/03/2018
213
16/03/2018
214
16/03/2018
215
16/03/2018
216
16/03/2018
217
16/03/2018
218
16/03/2018
219
16/03/2018
220
16/03/2018
221
16/03/2018
222
16/03/2018
223
16/03/2018
224
16/03/2018
225
16/03/2018
226
16/03/2018
227
16/03/2018
228
16/03/2018
229
16/03/2018
230
16/03/2018
231
16/03/2018
232
16/03/2018
233
16/03/2018
234
16/03/2018
235
16/03/2018
236
16/03/2018
237
16/03/2018
238
16/03/2018
239
16/03/2018
240
16/03/2018
241
16/03/2018
242
16/03/2018
243
16/03/2018
244
16/03/2018
245
16/03/2018
246
16/03/2018
247
16/03/2018
248
16/03/2018
249
16/03/2018
250
16/03/2018
251
16/03/2018
252
16/03/2018
253
16/03/2018
254
16/03/2018
255
16/03/2018
256
16/03/2018
257
16/03/2018
258
16/03/2018
259
16/03/2018
260
16/03/2018
261
16/03/2018
262
16/03/2018
263
16/03/2018
264
16/03/2018
265
16/03/2018
266
16/03/2018
267
16/03/2018
268
16/03/2018
269
16/03/2018
270
16/03/2018
271
16/03/2018
272
16/03/2018
273
16/03/2018
274
16/03/2018
275
16/03/2018
276
16/03/2018
277
16/03/2018
278
16/03/2018
279
16/03/2018
280
16/03/2018
281
16/03/2018
282
16/03/2018
283
16/03/2018
284
16/03/2018
285
16/03/2018
286
16/03/2018
287
16/03/2018
288
16/03/2018
289
16/03/2018
290
16/03/2018
291
16/03/2018
292
16/03/2018
293
16/03/2018
294
16/03/2018
295
16/03/2018
296
16/03/2018
297
16/03/2018
298
16/03/2018
299
16/03/2018
300
16/03/2018
301
16/03/2018
302
16/03/2018
303
16/03/2018
304
16/03/2018
305
16/03/2018
306
16/03/2018
307
16/03/2018
308
16/03/2018
309
16/03/2018
310
16/03/2018
311
16/03/2018
312
16/03/2018
313
16/03/2018
314
16/03/2018
315
16/03/2018
316
16/03/2018
317
16/03/2018
318
16/03/2018
319
16/03/2018
320
16/03/2018
321
16/03/2018
322
16/03/2018
323
16/03/2018
324
16/03/2018
325
16/03/2018
326
16/03/2018
327
16/03/2018
328
16/03/2018
329
16/03/2018
330
16/03/2018
331
16/03/2018
332
16/03/2018
333
16/03/2018
334
16/03/2018
335
16/03/2018
336
16/03/2018
337
16/03/2018
338
16/03/2018
339
16/03/2018
340
16/03/2018
341
16/03/2018
342
16/03/2018
343
16/03/2018
344
16/03/2018
345
16/03/2018
346
16/03/2018
347
16/03/2018
348
16/03/2018
349
16/03/2018
350
16/03/2018
351
16/03/2018
352
16/03/2018
353
16/03/2018
354
16/03/2018
355
16/03/2018
356
16/03/2018
357
16/03/2018
358
16/03/2018
359
16/03/2018
360
16/03/2018
361
16/03/2018
362
16/03/2018
363
16/03/2018
364
16/03/2018
365
16/03/2018
366
16/03/2018
367
16/03/2018
368
16/03/2018
369
16/03/2018
370
16/03/2018
371
16/03/2018
372
16/03/2018
373
16/03/2018
374
16/03/2018
375
16/03/2018
376
16/03/2018
377
16/03/2018
378
16/03/2018
379
16/03/2018
380
16/03/2018
381
16/03/2018
1
Bình luận
1
Truyện cùng loại
Trùng sinh chi kiều sủng tiểu công chúa
19/12/2018 01:08
Tổng quát: Công chúa Sonia duy nhất của đế quốc Swaland qua đời vào mùa hoa Chính Trực, nữ thần Mông xót thương, cho cô sông lại vào tuổi thứ 10, nhưng biết được phía sau căng bệnh giết chết mình ở tiền kiếp lại là một âm mưu vô cùng to lớn, Phụ Hoàng, các Hoàng Huynh, ai là người đã hãm hại mình? Kiếp này, Sonia thầm quyết tâm, nhất định phải tiếp tục sống...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 28009
Comment: 3
Hắc Đạo Này Có Chút Manh
12/12/2018 07:18
Tổng quát: Cô gái tên diệp dao mang tên giả là bạch phi, nữ cải nam trang giấu mình ở cửa thành phố khu hắc đạo lớn nhất-lăng gia, cũng là cánh tay đắc lực của thiếu gia lăng gia.lấy thân phận là anh em của thiếu gia lăng gia lăng dạ để được ở gần anh ta hơn, mãi cho đến khi có một nhiệm vụ đặt biệt, cô phải cải trang trở về làm nữ và cuối cùng bạch phi không giấu được sự thật vì lỡ uống say rồi vô tình hôn lăng dạ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 278366
Comment: 15
Phượng Hoàng Ngàn Năm
16/12/2018 11:18
Tổng quát: Thẩm Nhàn xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch, ngày tướng công cưới tiểu thiếp, cô đến chúc mừng, liên tiếp làm cho tiểu thiếp kia xấu hổ không còn mặt mũi nhìn ai, cũng làm cho khách khứa giật mình sợ hãi. Tra nam cặn bã muốn tiếp tục ngược thân ngược tâm—Xin lỗi, từ nay về sau, ngươi không với tới đâu.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 304202
Comment: 16
Nhất Đại Linh Hậu
15/12/2018 11:28
Tổng quát: Đọ rồi biết ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 277404
Comment: 23
Giữ chặt tiểu bạch long
18/12/2018 09:50
Tổng quát: huynh đã từng nói đời này nguyện nắm chặt tay ta mãi mãi, ta cũng vậy,chỉ cần được nắm chặt tay huynh ấy mãi mãi là điều ước duy nhất của ta... thế nhưng... vì sao...huynh...lại muốn giết ta!!?...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 147586
Comment: 6
Kim Bài Điềm Thê
18/12/2018 03:48
Tổng quát: Cô là tài phiệt thiên kim có tiếng, nhưng lại bị gia đình ghẻ lạnh , cha mẹ chỉ yêu thương em gái song sinh của cô , Tô Noãn lại không ngờ lọt vào mưu kế của bạn trai và bạn thân , khiến cô thất thân. Cùng nam nhân xa lạ một đêm dây dưa, cô đau khổ bị đuổi ra khỏi nhà, lại phát hiện chính mình đã mang thai,trốn ra nước ngoài...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 440702
Comment: 9
Linh Võ Đế Tôn
19/12/2018 08:08
Tổng quát: Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 226527
Comment: 3
Vương Bài Giáo Thảo
20/12/2018 01:11
Tổng quát: Hắn cướp đi nụ hôn đầu của cô, cô liền trống mắt lên xem hắn đã làm những việc tốt gì,  hắn cố ý cản trở cô theo đuổi soái ca, cô liên liên tục  hãm hại hắn thành kẻ mê gái bất lịch sự. Đấu trí đấu dũng, thấy chiêu: hủy chiêu, người thắng làm vua, người thua? Làm ấm giường!... <3 <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2625394
Comment: 63
Cưng Chiều Đào Phi
12/12/2018 08:58
Tổng quát: Hay đó ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 570279
Comment: 9
Chiến Luyến Cáo Tiệp
18/12/2018 11:08
Tổng quát: Trong mắt đồng nghiệp thì họ là tử địch, nhưng thực sự thì họ là người yêu của nhau...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 5218
Comment: 3
Thế Giới Tiên Hiệp
17/12/2018 09:28
Tổng quát: Tu tiên như qua sông, thiên quân vạn mã lại căng buồm, bởi vậy khi ngươi lựa chọn bước lên con đường này cũng là lúc ngươi bước vào cuộc sống tranh đấu không ngừng nghỉ, nếu muốn giành được thắng lợi, cần không chỉ có dũng khí dũng cảm tiến tới, càng phải dối mặt với vô số phong đao sương kiếm cùng gió tanh mưa máu Tranh cướp, tại trước lúc bước lên tiên lộ, đã bắt đầu Xem thêm
TT: Full Bộ
Lượt xem: 782702
Comment: 11
Nam phi nữ tướng
18/12/2018 11:48
Tổng quát: Nhị công tử vô tích sự của phủ thừa tướng Liễu Nhược Trần được tỷ tỷ là Liễu Như Loan cổ vũ, cuối cùng cũng lấy lại dũng khí đi tham gia khoa cử. Nhưng mà không ngờ đến, ngày đó hai người cùng ăn chung một quả lê, ngày thứ 2 tỉnh lại, lại bị hoán đổi thân thể cho nhau…. Cô ấy thay đệ đê đi thi khoa cử. Nhưng…. bởi vì bản thân tỷ tỷ phải tham gia tuyển tú, cậu ấy đành phải nhập cung, trở thành một người trong hậu cung giai lệ, cũng may tính cách của cậu ấy tương đối an tĩnh, hợp với vai diễn thiên kim đại tiểu thư. Nhưng mà vận mệnh không buông tha cho bọn họ, vẫn không tìm ra cách hoán đổi lại thân thể, hoàng thượng liền muốn cô ấy thị tẩm rồi!!!...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 5829
Comment: 1
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
20/12/2018 10:38
Tổng quát: Nàng cười ngây ngô, Chỉ huy tiên sinh, ngài quen trâu già gặm cỏ non rồi phải không ? Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ứng dưới thân mình nói : lão tử không phải trâu, lão tử không ăn cỏ, Ừm, lão tử chỉ ăn thịt, hơn nữa chuyên ăn những miếng thịt tươi mới như nàng. <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 4984220
Comment: 26
Lưỡng bất nghi
17/12/2018 11:28
Tổng quát: Tai nạn nhỏ, hoàng thượng biến thành hoàng hậu, hoàng hậu biến thành hoàng thượng. Sau tai nạn đó vô số chuyện hài hước xảy ra... :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1915215
Comment: 48
Vĩnh Hằng Chí Tôn
19/12/2018 06:28
Tổng quát: Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 554636
Comment: 4
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com
truyen1.net