Người Đi Săn

(Vừa cập nhật: 24/11/2018 11:48)
Tên khác:

Hunter x Hunter; Thợ Săn

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 167234 Người theo dõi: 52 Theo dõi truyện này
Người Đi Săn Xếp hạng: 6.8/10 - 68 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Một thế giới giả tưởng với các thợ săn lùng mọi cảm giác. Gon, nhân vật chính của truyện, sau khi biết cha mình vẫn còn sống và là một hunter tài năng, đã quyết tâm trở thành một thợ săn. Trong cuộc thi tuyển chọn hunter, Gon đã gặp và kết bạn với Killua, Kurapika và Leorio. Câu truyện lôi cuốn người đọc bởi những nhân vật ấn tượng.
Người Đi Săn
Loading...
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
24/11/2018
2
17/11/2018
3
10/11/2018
4
04/11/2018
5
27/10/2018
6
20/10/2018
7
13/10/2018
8
13/10/2018
9
13/10/2018
10
13/10/2018
11
13/10/2018
12
13/10/2018
13
16/03/2018
14
16/03/2018
15
16/03/2018
16
16/03/2018
17
16/03/2018
18
16/03/2018
19
16/03/2018
20
16/03/2018
21
16/03/2018
22
16/03/2018
23
16/03/2018
24
16/03/2018
25
16/03/2018
26
16/03/2018
27
16/03/2018
28
16/03/2018
29
16/03/2018
30
16/03/2018
31
16/03/2018
32
16/03/2018
33
16/03/2018
34
16/03/2018
35
16/03/2018
36
16/03/2018
37
16/03/2018
38
16/03/2018
39
16/03/2018
40
16/03/2018
41
16/03/2018
42
16/03/2018
43
16/03/2018
44
16/03/2018
45
16/03/2018
46
16/03/2018
47
16/03/2018
48
16/03/2018
49
16/03/2018
50
16/03/2018
51
16/03/2018
52
16/03/2018
53
16/03/2018
54
16/03/2018
55
16/03/2018
56
16/03/2018
57
16/03/2018
58
16/03/2018
59
16/03/2018
60
16/03/2018
61
16/03/2018
62
16/03/2018
63
16/03/2018
64
16/03/2018
65
16/03/2018
66
16/03/2018
67
16/03/2018
68
16/03/2018
69
16/03/2018
70
16/03/2018
71
16/03/2018
72
16/03/2018
73
16/03/2018
74
16/03/2018
75
16/03/2018
76
16/03/2018
77
16/03/2018
78
16/03/2018
79
16/03/2018
80
16/03/2018
81
16/03/2018
82
16/03/2018
83
16/03/2018
84
16/03/2018
85
16/03/2018
86
16/03/2018
87
16/03/2018
88
16/03/2018
89
16/03/2018
90
16/03/2018
91
16/03/2018
92
16/03/2018
93
16/03/2018
94
16/03/2018
95
16/03/2018
96
16/03/2018
97
16/03/2018
98
16/03/2018
99
16/03/2018
100
16/03/2018
101
16/03/2018
102
16/03/2018
103
16/03/2018
104
16/03/2018
105
16/03/2018
106
16/03/2018
107
16/03/2018
108
16/03/2018
109
16/03/2018
110
16/03/2018
111
16/03/2018
112
16/03/2018
113
16/03/2018
114
16/03/2018
115
16/03/2018
116
16/03/2018
117
16/03/2018
118
16/03/2018
119
16/03/2018
120
16/03/2018
121
16/03/2018
122
16/03/2018
123
16/03/2018
124
16/03/2018
125
16/03/2018
126
16/03/2018
127
16/03/2018
128
16/03/2018
129
16/03/2018
130
16/03/2018
131
16/03/2018
132
16/03/2018
133
16/03/2018
134
16/03/2018
135
16/03/2018
136
16/03/2018
137
16/03/2018
138
16/03/2018
139
16/03/2018
140
16/03/2018
141
16/03/2018
142
16/03/2018
143
16/03/2018
144
16/03/2018
145
16/03/2018
146
16/03/2018
147
16/03/2018
148
16/03/2018
149
16/03/2018
150
16/03/2018
151
16/03/2018
152
16/03/2018
153
16/03/2018
154
16/03/2018
155
16/03/2018
156
16/03/2018
157
16/03/2018
158
16/03/2018
159
16/03/2018
160
16/03/2018
161
16/03/2018
162
16/03/2018
163
16/03/2018
164
16/03/2018
165
16/03/2018
166
16/03/2018
167
16/03/2018
168
16/03/2018
169
16/03/2018
170
16/03/2018
171
16/03/2018
172
16/03/2018
173
16/03/2018
174
16/03/2018
175
16/03/2018
176
16/03/2018
177
16/03/2018
178
16/03/2018
179
16/03/2018
180
16/03/2018
181
16/03/2018
182
16/03/2018
183
16/03/2018
184
16/03/2018
185
16/03/2018
186
16/03/2018
187
16/03/2018
188
16/03/2018
189
16/03/2018
190
16/03/2018
191
16/03/2018
192
16/03/2018
193
16/03/2018
194
16/03/2018
195
16/03/2018
196
16/03/2018
197
16/03/2018
198
16/03/2018
199
16/03/2018
200
16/03/2018
201
16/03/2018
202
16/03/2018
203
16/03/2018
204
16/03/2018
205
16/03/2018
206
16/03/2018
207
16/03/2018
208
16/03/2018
209
16/03/2018
210
16/03/2018
211
16/03/2018
212
16/03/2018
213
16/03/2018
214
16/03/2018
215
16/03/2018
216
16/03/2018
217
16/03/2018
218
16/03/2018
219
16/03/2018
220
16/03/2018
221
16/03/2018
222
16/03/2018
223
16/03/2018
224
16/03/2018
225
16/03/2018
226
16/03/2018
227
16/03/2018
228
16/03/2018
229
16/03/2018
230
16/03/2018
231
16/03/2018
232
16/03/2018
233
16/03/2018
234
16/03/2018
235
16/03/2018
236
16/03/2018
237
16/03/2018
238
16/03/2018
239
16/03/2018
240
16/03/2018
241
16/03/2018
242
16/03/2018
243
16/03/2018
244
16/03/2018
245
16/03/2018
246
16/03/2018
247
16/03/2018
248
16/03/2018
249
16/03/2018
250
16/03/2018
251
16/03/2018
252
16/03/2018
253
16/03/2018
254
16/03/2018
255
16/03/2018
256
16/03/2018
257
16/03/2018
258
16/03/2018
259
16/03/2018
260
16/03/2018
261
16/03/2018
262
16/03/2018
263
16/03/2018
264
16/03/2018
265
16/03/2018
266
16/03/2018
267
16/03/2018
268
16/03/2018
269
16/03/2018
270
16/03/2018
271
16/03/2018
272
16/03/2018
273
16/03/2018
274
16/03/2018
275
16/03/2018
276
16/03/2018
277
16/03/2018
278
16/03/2018
279
16/03/2018
280
16/03/2018
281
16/03/2018
282
16/03/2018
283
16/03/2018
284
16/03/2018
285
16/03/2018
286
16/03/2018
287
16/03/2018
288
16/03/2018
289
16/03/2018
290
16/03/2018
291
16/03/2018
292
16/03/2018
293
16/03/2018
294
16/03/2018
295
16/03/2018
296
16/03/2018
297
16/03/2018
298
16/03/2018
299
16/03/2018
300
16/03/2018
301
16/03/2018
302
16/03/2018
303
16/03/2018
304
16/03/2018
305
16/03/2018
306
16/03/2018
307
16/03/2018
308
16/03/2018
309
16/03/2018
310
16/03/2018
311
16/03/2018
312
16/03/2018
313
16/03/2018
314
16/03/2018
315
16/03/2018
316
16/03/2018
317
16/03/2018
318
16/03/2018
319
16/03/2018
320
16/03/2018
321
16/03/2018
322
16/03/2018
323
16/03/2018
324
16/03/2018
325
16/03/2018
326
16/03/2018
327
16/03/2018
328
16/03/2018
329
16/03/2018
330
16/03/2018
331
16/03/2018
332
16/03/2018
333
16/03/2018
334
16/03/2018
335
16/03/2018
336
16/03/2018
337
16/03/2018
338
16/03/2018
339
16/03/2018
340
16/03/2018
341
16/03/2018
342
16/03/2018
343
16/03/2018
344
16/03/2018
345
16/03/2018
346
16/03/2018
347
16/03/2018
348
16/03/2018
349
16/03/2018
350
16/03/2018
351
16/03/2018
352
16/03/2018
353
16/03/2018
354
16/03/2018
355
16/03/2018
356
16/03/2018
357
16/03/2018
358
16/03/2018
359
16/03/2018
360
16/03/2018
361
16/03/2018
362
16/03/2018
363
16/03/2018
364
16/03/2018
365
16/03/2018
366
16/03/2018
367
16/03/2018
368
16/03/2018
369
16/03/2018
370
16/03/2018
371
16/03/2018
372
16/03/2018
373
16/03/2018
374
16/03/2018
375
16/03/2018
376
16/03/2018
377
16/03/2018
378
16/03/2018
379
16/03/2018
380
16/03/2018
381
16/03/2018
1
Bình luận
1
Truyện cùng loại
Phong Khởi Thương Lam
17/02/2019 07:08
Tổng quát: Tình hình là nàng ghiền game. Mà chàng hình như là nhân vật trong game. Nhưng mà không bít có thiệt ngoài đời không nữa. Một câu chuyện vừa hài hước vừa lãng mạn. Chỉ biết nhiêu đó thôi.... <3 Chỉ biết nhiêu đó thôi. Xem típ thì biết nhé!!! -> Ngoại truyện xem ở đây
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 10800252
Comment: 550
Bí Mật Của Thiên Kim
17/02/2019 12:28
Tổng quát: Trọng sinh lại 8 năm trước để báo thù . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 318746
Comment: 3
Phục thù thiếu gia tiểu điềm thê
17/02/2019 10:18
Tổng quát: Nội dung: Cập nhật sau~
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 485481
Comment: 23
Quản Lí Ngây Ngô Và Thần Tượng Ác Ma
17/02/2019 09:18
Tổng quát: Cô vốn chỉ muốn giúp người mẹ đã mất hoàn thành hợp đồng còn dang dở, ai ngờ được mấy nghệ sĩ cô phụ trách người nào người nấy đều là công tử quý tộc. Người ta đói cô nấu cơm, người ta buồn ngủ cô làm gối đầu, người ta khát… khụ khụ! Dạ Vũ Tích, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé! Anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không?! Người nào đó cúi người nhìn thẳng vào cô bé ngây ngô, khẽ nhếch khóe môi: “Lam Tiểu Mạc! Làm bạn gái anh nhé!”
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 17438
Comment: 3
Tướng quân xin xuất chinh
16/02/2019 03:38
Tổng quát: Đọc rồi biết, cùng tác giả với Thông Linh Phi đó.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 133676
Comment: 17
Đào Tạo Nuôi Dưỡng Bạn Trai Mèo
16/02/2019 08:38
Tổng quát: Một hôm đem về một chú mèo con, không ngờ hôm sau em mèo lại biến thành một tên đàn ông cao to đen hôi, à nhầm cao to đẹp trai, đã vậy hắn ta còn chui vô chăn của Hạ Lạp, lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời mình cô ấy muốn chửi bậy...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 200081
Comment: 1
Tinh Võ Thần Quyết
14/02/2019 11:28
Tổng quát: Quyền toái nhật nguyệt, chưởng thôn sơn hàĐạp nghịch thiên cường giả lộ, mỹ nhân làm bạn, tu luyện tinh võ truyền thừa, chấp chưởng quyền hành bát phương, thành tựu thần vương tối caoTừ thiếu nữ thiên tài ôn nhu, đáng yêu, quận chúa thân hình nóng bỏng tràn trề đến yêu tộc mỹ nữ thần bí, cao hơn nữa là nữ võ thần trong truyền thuyết tối cao...Một con đường ngộ đạo không tịch mịch, một truyền kỳ đầy sắc thái Hamtruyen.vn, hãy cùng hamtruyen.vn đến với tinh võ thần quyết Xem thêm
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 713073
Comment: 4
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
17/02/2019 09:48
Tổng quát: Thiếu nữ bình thường chọc phải Vương Phong Liệt hắc đạo bá đạo bạo ngược, hãy nhìn xem thiếu nữ ấy làm thế nào để dạy bảo đại ma vương này thành lão công điển hình! Ông chồng tốt mới vừa được dạy bảo xong lại đột nhiên biến thành ma vương, còn mất hết kí ức, đi vào ma giới! Vì muốn đoạt lại ma vương lão công, thiếu nữ một mình tiến vào ma giới sẽ như thế nào? Tình yêu thần ma, lúc này bắt đầu…. <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 4444529
Comment: 15
Cạm bẫy của nữ thần
17/02/2019 07:38
Tổng quát: Một cô gái bị hủy dung nhan rốt cuộc có báo thù thành công? Vì muốn được sống lại một lần nữa nên chấp nhận ký kết hiệp ước bán thân, vận mệnh của cô ấy cuối cùng rồi sẽ thế nào!? Một tác phẩm đến từ tác giả Câu Lạc Bộ Ngoại Tình - Kha Tiểu. <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 4208454
Comment: 64
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
18/02/2019 01:48
Tổng quát: Mười năm yêu đơn phương, Bạc Hoan dùng thời gian một nửa đời mình để theo đuổi người con trai tên Sở Trạch. Những điều tốt đẹp mà anh dành cho cô khiến cô không thể tự thoát ra được. Nhưng, mỗi một lần tỏ tình Bạc Hoan nhận lấy chỉ đều là sự từ chối lạnh nhạt. Đợi đến khi cô quyết tâm sẽ không làm phiền nữa, Sở Trạch mới nhận ra, cuộc sống của hắn không có sự tồn tại của nha đầu kia lại thiếu sức sống đến như vậy. Lấy hết dũng khí, bác sỹ Sở quyết định sẽ cố gắng hết sức để cưng chiều, cố gắng hết sức để yêu một lần.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1591061
Comment: 5
Bách Luyện Thành Thần
19/02/2019 08:28
Tổng quát: Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :). 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2258866
Comment: 21
Suki desu Suzuki-kun!!
19/02/2019 06:48
Tổng quát: Suzuki Hikaru - Một cầu thủ bóng rổ tương lai cùng với người bạn thời thơ ấu yêu thầm mình - Itou Chihiro đến trường cấp hai ngày đầu tiên. Tình cờ, Hikaru đã giúp cô bạn Hosino Sayaka - người nhút nhát khỏi sự bắt nạt của Suzuki Shinobu - Kẻ nhà giàu "Lùn mà lối". Và sau đó, Hikaru vẫn gặp lại Hoshino, nhưng tại sân thượng, lúc cô bé nhút nhát đang diễn một cảnh phim gây đầy ấn tượng...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 430918
Comment: 115
Đấu La Đại Lục
17/02/2019 08:18
Tổng quát: Đấu La Đại Lục là một trong những tác phẩm đặc sắc của Đường Gia Tam Thiếu. Tác phẩm thuộc thể loại truyện Huyễn Hiệp, mang đến cho độc giả một cái nhìn, một cảm nhận mới về thế giới hiệp khách huyền ảo. Câu chuyện với nhân vật chính, con một thợ rèn, một thợ rèn trở thành tửu quỷ, vì thê tử đã mất, sẵn sàng lôi cuốn người đọc ngay từ những chương đầu tiên. Đấu La Thế Giới, một đại lục rộng lớn, cư dân đông đúc. Chức nghiệp cao quý nhật tại đây được gọi là Hồn Sư. Mỗi người sinh ra, đều có một vũ hồn bẩm sinh. Vũ hồn có thể là cái cày, cái cuốc, liêm đao (liềm gặt)..thuộc khối công cụ, một đóa hoa cúc, một cành mai…thuộc thực vật hệ đến các vũ hồn cường đại như Tuyết Ảnh Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang…. Để có thể trở thành hồn sư, ngoài vũ hồn cường đại, còn cần đến hồn lực để sử dụng vũ hồn đó, vũ hồn càng lớn, hồn lực càng cao, đại biểu cho thực lực mạnh mẽ tại Đấu la đại lục. Cứ 10 cấp hồn lực, vũ hồn có thể phụ gia thêm một cái hồn hoàn, có được từ việc liệp sát hồn thú, những quái thú mạnh mẽ, có tu vị hằng nghìn năm. Hành trình tu luyện, tìm hiểu bí ẩn cái chết của mẫu thân, bị mật tông sư của phụ thân, câu chuyện sẽ cho người đọc những trải nghiệm thú vị...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3829276
Comment: 6
Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê
16/02/2019 09:08
Tổng quát: Lời tác giả dài ngoẵng, tóm tắt lại trong 2 câu đó là: một đôi nam nữ say rượu xong rồi “ấy ấy”, về sau thế nào thì coi truyện đi thì biết. Truyện chữ có, tên trùng với tên truyện tranh.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1099974
Comment: 17
Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
19/02/2019 07:38
Tổng quát: Xúi quẩy thật! Trước tiên là bị ba đuổi ra khỏi nhà. Sau đó vì báo thù cho chị họ, liền chạy đến quán bar tìm tên công tử ăn chơi đã vứt bỏ chị họ, rồi đề nghị yêu nhau với hắn. Lúc cả hai sắp hôn môi nhau, tôi đã tặng hắn một cái tát "Chị đây chơi chán rồi, giờ muốn vứt bỏ cưng", nói xong liền chuồn thẳng. Ai biết tên công tử ăn chơi đó lại là cháu ngoại của xã hội đen chứ? Được rồi, tôi chạy trốn không giỡn nữa thì ổn chứ gì? Đến trường học quý tộc xin làm nữ giúp việc gì đó cho Tứ Đại Vương Tử trong trường, phỏng vấn xong rồi thì mới biết là Tứ Đại Ác Ma thì có ấy...
Sơn cute muốn nói nhớ ủng hộ truyện nha
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 393336
Comment: 20
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com
truyen1.net