Người Đi Săn

(Vừa cập nhật: 12/04/2019 05:44)
Tên khác:

Hunter x Hunter; Thợ Săn; Thế Giới Thợ Săn

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 173371 Theo dõi: 52 Theo dõi truyện này
Người Đi Săn Xếp hạng: 6.8/10 - 68 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Một thế giới giả tưởng với các thợ săn lùng mọi cảm giác. Gon, nhân vật chính của truyện, sau khi biết cha mình vẫn còn sống và là một hunter tài năng, đã quyết tâm trở thành một thợ săn. Trong cuộc thi tuyển chọn hunter, Gon đã gặp và kết bạn với Killua, Kurapika và Leorio. Câu truyện lôi cuốn người đọc bởi những nhân vật ấn tượng.
Người Đi Săn
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
12/04/2019
2
12/04/2019
3
12/04/2019
4
12/04/2019
5
12/04/2019
6
12/04/2019
7
12/04/2019
8
12/04/2019
9
12/04/2019
10
12/04/2019
11
12/04/2019
12
12/04/2019
13
12/04/2019
14
12/04/2019
15
12/04/2019
16
12/04/2019
17
12/04/2019
18
12/04/2019
19
12/04/2019
20
12/04/2019
21
12/04/2019
22
12/04/2019
23
12/04/2019
24
12/04/2019
25
12/04/2019
26
12/04/2019
27
12/04/2019
28
12/04/2019
29
12/04/2019
30
12/04/2019
31
12/04/2019
32
12/04/2019
33
12/04/2019
34
12/04/2019
35
12/04/2019
36
12/04/2019
37
12/04/2019
38
12/04/2019
39
12/04/2019
40
12/04/2019
41
12/04/2019
42
12/04/2019
43
12/04/2019
44
12/04/2019
45
12/04/2019
46
12/04/2019
47
12/04/2019
48
12/04/2019
49
12/04/2019
50
12/04/2019
51
12/04/2019
52
12/04/2019
53
12/04/2019
54
12/04/2019
55
12/04/2019
56
12/04/2019
57
12/04/2019
58
12/04/2019
59
12/04/2019
60
12/04/2019
61
12/04/2019
62
12/04/2019
63
12/04/2019
64
12/04/2019
65
12/04/2019
66
12/04/2019
67
12/04/2019
68
12/04/2019
69
12/04/2019
70
12/04/2019
71
12/04/2019
72
12/04/2019
73
12/04/2019
74
12/04/2019
75
12/04/2019
76
12/04/2019
77
12/04/2019
78
12/04/2019
79
12/04/2019
80
12/04/2019
81
12/04/2019
82
12/04/2019
83
12/04/2019
84
12/04/2019
85
12/04/2019
86
12/04/2019
87
12/04/2019
88
12/04/2019
89
12/04/2019
90
12/04/2019
91
12/04/2019
92
12/04/2019
93
12/04/2019
94
12/04/2019
95
12/04/2019
96
12/04/2019
97
12/04/2019
98
12/04/2019
99
12/04/2019
100
12/04/2019
101
12/04/2019
102
12/04/2019
103
12/04/2019
104
12/04/2019
105
12/04/2019
106
12/04/2019
107
12/04/2019
108
12/04/2019
109
12/04/2019
110
12/04/2019
111
12/04/2019
112
12/04/2019
113
12/04/2019
114
12/04/2019
115
12/04/2019
116
12/04/2019
117
12/04/2019
118
12/04/2019
119
12/04/2019
120
12/04/2019
121
12/04/2019
122
12/04/2019
123
12/04/2019
124
12/04/2019
125
12/04/2019
126
12/04/2019
127
12/04/2019
128
12/04/2019
129
12/04/2019
130
12/04/2019
131
12/04/2019
132
12/04/2019
133
12/04/2019
134
12/04/2019
135
12/04/2019
136
12/04/2019
137
12/04/2019
138
12/04/2019
139
12/04/2019
140
12/04/2019
141
12/04/2019
142
12/04/2019
143
12/04/2019
144
12/04/2019
145
12/04/2019
146
12/04/2019
147
12/04/2019
148
12/04/2019
149
12/04/2019
150
12/04/2019
151
12/04/2019
152
12/04/2019
153
12/04/2019
154
12/04/2019
155
12/04/2019
156
12/04/2019
157
12/04/2019
158
12/04/2019
159
12/04/2019
160
12/04/2019
161
12/04/2019
162
12/04/2019
163
12/04/2019
164
12/04/2019
165
12/04/2019
166
12/04/2019
167
12/04/2019
168
12/04/2019
169
12/04/2019
170
12/04/2019
171
12/04/2019
172
12/04/2019
173
12/04/2019
174
12/04/2019
175
12/04/2019
176
12/04/2019
177
12/04/2019
178
12/04/2019
179
12/04/2019
180
12/04/2019
181
12/04/2019
182
12/04/2019
183
12/04/2019
184
12/04/2019
185
12/04/2019
186
12/04/2019
187
12/04/2019
188
12/04/2019
189
12/04/2019
190
12/04/2019
191
12/04/2019
192
12/04/2019
193
12/04/2019
194
12/04/2019
195
12/04/2019
196
12/04/2019
197
12/04/2019
198
12/04/2019
199
12/04/2019
200
12/04/2019
201
12/04/2019
202
12/04/2019
203
12/04/2019
204
12/04/2019
205
12/04/2019
206
12/04/2019
207
12/04/2019
208
12/04/2019
209
12/04/2019
210
12/04/2019
211
12/04/2019
212
12/04/2019
213
12/04/2019
214
12/04/2019
215
12/04/2019
216
12/04/2019
217
12/04/2019
218
12/04/2019
219
12/04/2019
220
12/04/2019
221
12/04/2019
222
12/04/2019
223
12/04/2019
224
12/04/2019
225
12/04/2019
226
12/04/2019
227
12/04/2019
228
12/04/2019
229
12/04/2019
230
12/04/2019
231
12/04/2019
232
12/04/2019
233
12/04/2019
234
12/04/2019
235
12/04/2019
236
12/04/2019
237
12/04/2019
238
12/04/2019
239
12/04/2019
240
12/04/2019
241
12/04/2019
242
12/04/2019
243
12/04/2019
244
12/04/2019
245
12/04/2019
246
12/04/2019
247
12/04/2019
248
12/04/2019
249
12/04/2019
250
12/04/2019
251
12/04/2019
252
12/04/2019
253
12/04/2019
254
12/04/2019
255
12/04/2019
256
12/04/2019
257
12/04/2019
258
12/04/2019
259
12/04/2019
260
12/04/2019
261
12/04/2019
262
12/04/2019
263
12/04/2019
264
12/04/2019
265
12/04/2019
266
12/04/2019
267
12/04/2019
268
12/04/2019
269
12/04/2019
270
12/04/2019
271
12/04/2019
272
12/04/2019
273
12/04/2019
274
12/04/2019
275
12/04/2019
276
12/04/2019
277
12/04/2019
278
12/04/2019
279
12/04/2019
280
12/04/2019
281
12/04/2019
282
12/04/2019
283
12/04/2019
284
12/04/2019
285
12/04/2019
286
12/04/2019
287
12/04/2019
288
12/04/2019
289
12/04/2019
290
12/04/2019
291
12/04/2019
292
12/04/2019
293
12/04/2019
294
12/04/2019
295
12/04/2019
296
12/04/2019
297
12/04/2019
298
12/04/2019
299
12/04/2019
300
12/04/2019
301
12/04/2019
302
12/04/2019
303
12/04/2019
304
12/04/2019
305
12/04/2019
306
12/04/2019
307
12/04/2019
308
12/04/2019
309
12/04/2019
310
12/04/2019
311
12/04/2019
312
12/04/2019
313
12/04/2019
314
12/04/2019
315
12/04/2019
316
12/04/2019
317
12/04/2019
318
12/04/2019
319
12/04/2019
320
12/04/2019
321
12/04/2019
322
12/04/2019
323
12/04/2019
324
12/04/2019
325
12/04/2019
326
12/04/2019
327
12/04/2019
328
12/04/2019
329
12/04/2019
330
12/04/2019
331
12/04/2019
332
12/04/2019
333
12/04/2019
334
12/04/2019
335
12/04/2019
336
12/04/2019
337
12/04/2019
338
12/04/2019
339
12/04/2019
340
12/04/2019
341
12/04/2019
342
12/04/2019
343
12/04/2019
344
12/04/2019
345
12/04/2019
346
12/04/2019
347
12/04/2019
348
12/04/2019
349
12/04/2019
350
12/04/2019
351
12/04/2019
352
12/04/2019
353
12/04/2019
354
12/04/2019
355
12/04/2019
356
12/04/2019
357
12/04/2019
358
12/04/2019
359
12/04/2019
360
12/04/2019
361
12/04/2019
362
12/04/2019
363
12/04/2019
364
12/04/2019
365
12/04/2019
366
12/04/2019
367
12/04/2019
368
12/04/2019
369
12/04/2019
370
12/04/2019
371
12/04/2019
372
12/04/2019
373
12/04/2019
374
12/04/2019
375
12/04/2019
376
12/04/2019
377
12/04/2019
378
12/04/2019
379
12/04/2019
380
12/04/2019
381
12/04/2019
382
12/04/2019
383
12/04/2019
384
12/04/2019
385
12/04/2019
386
12/04/2019
387
12/04/2019
388
12/04/2019
389
12/04/2019
390
12/04/2019
391
12/04/2019
1
Bình luận
1
Truyện cùng loại
[KagePro] Doki Doki
[]
19/06/2019 08:27
Tổng quát: Khi team Mekakushi đi học chúng một trường. Mấy chap sau có lẽ sẽ thêm tag drama (hoặc không)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Truyện chỉ mang tính giải trí (dìm hàng là chủ yếu).Những ai không biết KagePro thì xin vui lòng đừng nhấp vào đọc rồi chê bai các kiểu, tội tui.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 0
Comment: 0
Thế Giới Game Thủ
16/06/2019 08:28
Tổng quát: Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới của bạn đột nhiên biến thành một trò chơi?
Nếu bạn có thể lên cấp và nâng cao số liệu thống kê của bạn?
Một cuộc phiêu lưu của một trò-chơi-cuộc-sống
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 782622
Comment: 22
Vạn Giới Tiên Tung
19/06/2019 06:38
Tổng quát: Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 535242
Comment: 1
Tại Sao Ngài Lại Làm Điều Này, Công Tước Của Tôi!?
19/06/2019 02:48
Tổng quát: Công tước của tôi, tình yêu của tôi. Người mà tôi đã trao tình yêu và tâm hồn mình - Tại sao bạn trông buồn thế?. Mỗi khi Công tước của tôi chán nản, thế giới của tôi rơi vào tình trạng lấp lửng. Mọi thứ trở nên tối tăm và ảm đạm như thể cơn mưa lớn che khuất trên nó. Một tháng trước, cuộc sống của tôi được cho là kết thúc bởi bàn tay của bạn. Trước khi tôi biết bạn đã trở thành chồng tôi!? Nó vượt quá tầm hiểu biết của tôi nhưng Erin của bạn bây giờ là một tín đồ. Tôi ước nó là thật, thật tuyệt nếu nó là tình yêu thực sự. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là một ảo ảnh của ma thuật hắc ám. Bây giờ ngay cả phép thuật cũng vượt khỏi tầm kiểm soát. Một tính cách chia rẽ? Như thể tôi đã kết hôn với hai người chồng khác nhau? Tại sao?? Tại sao bạn làm điều này, Công tước của tôi!?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 113284
Comment: 8
Thú cưng độc quyền của boss
18/06/2019 11:18
Tổng quát: Hác Giai Mĩ không thể nào tưởng tượng được sau khi uống rượu, cô cùng boss cư nhiên lại làm những việc đó! Nhưng, hành động của boss sau đó còn đáng kinh ngạc hơn! Lúc cô đói, boss đưa cô đi ăn. -Cái đó...có phải boss anh đang theo đuổi tôi? -Bảo bối à, phản ứng của em quá chậm!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 229740
Comment: 4
Cú Đấm Hủy Diệt
19/06/2019 11:23
Tổng quát: Onepunch-man là câu chuyện của 1 chàng thanh niên 23 tuổi, đang là một nhân viên văn phòng điển trai nghiêm túc và tất nhiên là ế. Không hiểu vì biến cố gì mà tự nhiên lông tóc trên người của anh trụi lủi, sau đó anh mang trong mình khả năng siêu đặc biệt "Đấm phát chết luôn" nhằm bảo vệ trái đất và thành phố nơi anh sinh sống khỏi các sinh vật ngoài không gian (nhưng phá hoại cũng không kém).
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1128429
Comment: 5
Nữ Hoàng Giá Đáo
15/06/2019 05:48
Tổng quát: Nữ hoàng ở tương lai xuyên việt về hiện đại gặp kiêu ngạo tổng tài...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 196412
Comment: 7
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
20/06/2019 09:38
Tổng quát: “Không được động vào mẹ bọn tôi!”. Hai đứa nhóc một nam một nữ, chặn trước mũi của ác ma thiếu tổng tài. Người phụ nữ hắn nhắm tới, không chỉ bị người ta ăn trước mất, lại còn tặng kèm hai cái đuôi! “Quân ăn cướp, mau ra đây!” Đối diện với tràng cảnh max máu chó này, người mẹ nóng bỏng vừa đơn thuần lại vô tội… N năm trước, vô ý bị người ta cướp mất thanh bạch, là lỗi của nàng ta sao? Làm ơn hiểu giùm cho, người ta cũng là kẻ bị hại à nha! Hơ? Sao mà cái tên này với con trai mình lại hao hao nhau thế? Lẽ nào... :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 7145478
Comment: 80
Luyến Ái Sinh Tử Bộ
20/06/2019 10:47
Tổng quát: Tử thần cũng phải yêu đương! Thiếu nữ tử thần số 23 dưới địa phủ Trì Tuyết Tầm, loài người nhìn thấy cô ấy chính là lúc cái chết đến gần, cho đến một hôm một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô ấy, cô ấy lại không tra được tin tức tử vong của đối phương…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 599448
Comment: 16
Thiểm Hôn Kiều Thê
20/06/2019 09:28
Tổng quát: Đọc rồi biết ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2001837
Comment: 38
Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương
16/06/2019 01:28
Tổng quát: Quàng Thượng nhớ lại năm đó tống Hoàng Hậu vào lãnh cung, hối hận không kịp, bây giờ y thủ thân như ngọc, vì nàng ấy mà tự tay hầm canh, lại chỉ đổi lại một tờ hưu thư.Hừ! Lật bàn ! Trẫm đường đường là Quàng Thượng sao có thể dung thứ cho sự hỗn xược của nàng! Người đâu! Đem Hoàng Hậu trói lại quăng lên long sàng rộng 5 vạn mét vuông cho Trẫm, Trẫm muốn tạo thái tử! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 226661
Comment: 10
Hoàng Hậu Bận Lắm
20/06/2019 09:40
Tổng quát: Một cô gái 19 tuổi thanh xuân xuyên không vào một triều đại nào đó không rõ, vốn tưởng bản thân phải nghênh chiến cung đấu tàn khốc, nhưng không ngờ bản thân lại là hoàng hậu. Tuy là hoàng hậu nhưng kịch bản lại rách nát như vậy??
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 144214
Comment: 5
Băng hỏa ma trù
20/06/2019 04:18
Tổng quát: Chúng ta hãy cùng chứng kiến chàng thanh niên Dung Niệm Băng, mang trên người mối thù sát hại phụ thân, một lòng quyết luyện phép thuật để báo thù, dẫn dắt người xem vào một thế giới kỳ lạ nơi trù nghệ kết hợp với ma pháp thành một đường có một không hai : ma trù ma pháp. Cốt truyện biến ảo quái dị, lại thêm tài vẽ gấm thêu hoa và khả năng sáng tạo kinh người của Đường gia Tam Thiếu, khẳng định đây là một tác phẩm không thể bỏ qua ... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 290691
Comment: 25
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân
18/06/2019 10:48
Tổng quát: Bác sĩ trung y Mộ Vô Song xuyên viết đến một triều đại không rõ, khi tỉnh lại phát hiện ra rằng mình đã trở thành Mộ Dung Sương, tiểu thiếp của thừa tướng Mộ Kinh Hồng, nàng vốn định bình yên cùng người mình yêu sống cả cuộc đời nhưng không ngờ lại bị cuốn vào những âm mưu nhằm vào nàng...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 19972
Comment: 1
Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
20/06/2019 06:18
Tổng quát: Đang cập nhật...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 17199585
Comment: 710
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com