Người Đi Săn

(Vừa cập nhật: 20/10/2018 04:08)
Tên khác:

Hunter x Hunter; Thợ Săn

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 161252 Người theo dõi: 49 Theo dõi truyện này
Người Đi Săn Xếp hạng: 6.8/10 - 66 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Một thế giới giả tưởng với các thợ săn lùng mọi cảm giác. Gon, nhân vật chính của truyện, sau khi biết cha mình vẫn còn sống và là một hunter tài năng, đã quyết tâm trở thành một thợ săn. Trong cuộc thi tuyển chọn hunter, Gon đã gặp và kết bạn với Killua, Kurapika và Leorio. Câu truyện lôi cuốn người đọc bởi những nhân vật ấn tượng.
Người Đi Săn
Loading...
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
20/10/2018
2
13/10/2018
3
13/10/2018
4
13/10/2018
5
13/10/2018
6
13/10/2018
7
13/10/2018
8
16/03/2018
9
16/03/2018
10
16/03/2018
11
16/03/2018
12
16/03/2018
13
16/03/2018
14
16/03/2018
15
16/03/2018
16
16/03/2018
17
16/03/2018
18
16/03/2018
19
16/03/2018
20
16/03/2018
21
16/03/2018
22
16/03/2018
23
16/03/2018
24
16/03/2018
25
16/03/2018
26
16/03/2018
27
16/03/2018
28
16/03/2018
29
16/03/2018
30
16/03/2018
31
16/03/2018
32
16/03/2018
33
16/03/2018
34
16/03/2018
35
16/03/2018
36
16/03/2018
37
16/03/2018
38
16/03/2018
39
16/03/2018
40
16/03/2018
41
16/03/2018
42
16/03/2018
43
16/03/2018
44
16/03/2018
45
16/03/2018
46
16/03/2018
47
16/03/2018
48
16/03/2018
49
16/03/2018
50
16/03/2018
51
16/03/2018
52
16/03/2018
53
16/03/2018
54
16/03/2018
55
16/03/2018
56
16/03/2018
57
16/03/2018
58
16/03/2018
59
16/03/2018
60
16/03/2018
61
16/03/2018
62
16/03/2018
63
16/03/2018
64
16/03/2018
65
16/03/2018
66
16/03/2018
67
16/03/2018
68
16/03/2018
69
16/03/2018
70
16/03/2018
71
16/03/2018
72
16/03/2018
73
16/03/2018
74
16/03/2018
75
16/03/2018
76
16/03/2018
77
16/03/2018
78
16/03/2018
79
16/03/2018
80
16/03/2018
81
16/03/2018
82
16/03/2018
83
16/03/2018
84
16/03/2018
85
16/03/2018
86
16/03/2018
87
16/03/2018
88
16/03/2018
89
16/03/2018
90
16/03/2018
91
16/03/2018
92
16/03/2018
93
16/03/2018
94
16/03/2018
95
16/03/2018
96
16/03/2018
97
16/03/2018
98
16/03/2018
99
16/03/2018
100
16/03/2018
101
16/03/2018
102
16/03/2018
103
16/03/2018
104
16/03/2018
105
16/03/2018
106
16/03/2018
107
16/03/2018
108
16/03/2018
109
16/03/2018
110
16/03/2018
111
16/03/2018
112
16/03/2018
113
16/03/2018
114
16/03/2018
115
16/03/2018
116
16/03/2018
117
16/03/2018
118
16/03/2018
119
16/03/2018
120
16/03/2018
121
16/03/2018
122
16/03/2018
123
16/03/2018
124
16/03/2018
125
16/03/2018
126
16/03/2018
127
16/03/2018
128
16/03/2018
129
16/03/2018
130
16/03/2018
131
16/03/2018
132
16/03/2018
133
16/03/2018
134
16/03/2018
135
16/03/2018
136
16/03/2018
137
16/03/2018
138
16/03/2018
139
16/03/2018
140
16/03/2018
141
16/03/2018
142
16/03/2018
143
16/03/2018
144
16/03/2018
145
16/03/2018
146
16/03/2018
147
16/03/2018
148
16/03/2018
149
16/03/2018
150
16/03/2018
151
16/03/2018
152
16/03/2018
153
16/03/2018
154
16/03/2018
155
16/03/2018
156
16/03/2018
157
16/03/2018
158
16/03/2018
159
16/03/2018
160
16/03/2018
161
16/03/2018
162
16/03/2018
163
16/03/2018
164
16/03/2018
165
16/03/2018
166
16/03/2018
167
16/03/2018
168
16/03/2018
169
16/03/2018
170
16/03/2018
171
16/03/2018
172
16/03/2018
173
16/03/2018
174
16/03/2018
175
16/03/2018
176
16/03/2018
177
16/03/2018
178
16/03/2018
179
16/03/2018
180
16/03/2018
181
16/03/2018
182
16/03/2018
183
16/03/2018
184
16/03/2018
185
16/03/2018
186
16/03/2018
187
16/03/2018
188
16/03/2018
189
16/03/2018
190
16/03/2018
191
16/03/2018
192
16/03/2018
193
16/03/2018
194
16/03/2018
195
16/03/2018
196
16/03/2018
197
16/03/2018
198
16/03/2018
199
16/03/2018
200
16/03/2018
201
16/03/2018
202
16/03/2018
203
16/03/2018
204
16/03/2018
205
16/03/2018
206
16/03/2018
207
16/03/2018
208
16/03/2018
209
16/03/2018
210
16/03/2018
211
16/03/2018
212
16/03/2018
213
16/03/2018
214
16/03/2018
215
16/03/2018
216
16/03/2018
217
16/03/2018
218
16/03/2018
219
16/03/2018
220
16/03/2018
221
16/03/2018
222
16/03/2018
223
16/03/2018
224
16/03/2018
225
16/03/2018
226
16/03/2018
227
16/03/2018
228
16/03/2018
229
16/03/2018
230
16/03/2018
231
16/03/2018
232
16/03/2018
233
16/03/2018
234
16/03/2018
235
16/03/2018
236
16/03/2018
237
16/03/2018
238
16/03/2018
239
16/03/2018
240
16/03/2018
241
16/03/2018
242
16/03/2018
243
16/03/2018
244
16/03/2018
245
16/03/2018
246
16/03/2018
247
16/03/2018
248
16/03/2018
249
16/03/2018
250
16/03/2018
251
16/03/2018
252
16/03/2018
253
16/03/2018
254
16/03/2018
255
16/03/2018
256
16/03/2018
257
16/03/2018
258
16/03/2018
259
16/03/2018
260
16/03/2018
261
16/03/2018
262
16/03/2018
263
16/03/2018
264
16/03/2018
265
16/03/2018
266
16/03/2018
267
16/03/2018
268
16/03/2018
269
16/03/2018
270
16/03/2018
271
16/03/2018
272
16/03/2018
273
16/03/2018
274
16/03/2018
275
16/03/2018
276
16/03/2018
277
16/03/2018
278
16/03/2018
279
16/03/2018
280
16/03/2018
281
16/03/2018
282
16/03/2018
283
16/03/2018
284
16/03/2018
285
16/03/2018
286
16/03/2018
287
16/03/2018
288
16/03/2018
289
16/03/2018
290
16/03/2018
291
16/03/2018
292
16/03/2018
293
16/03/2018
294
16/03/2018
295
16/03/2018
296
16/03/2018
297
16/03/2018
298
16/03/2018
299
16/03/2018
300
16/03/2018
301
16/03/2018
302
16/03/2018
303
16/03/2018
304
16/03/2018
305
16/03/2018
306
16/03/2018
307
16/03/2018
308
16/03/2018
309
16/03/2018
310
16/03/2018
311
16/03/2018
312
16/03/2018
313
16/03/2018
314
16/03/2018
315
16/03/2018
316
16/03/2018
317
16/03/2018
318
16/03/2018
319
16/03/2018
320
16/03/2018
321
16/03/2018
322
16/03/2018
323
16/03/2018
324
16/03/2018
325
16/03/2018
326
16/03/2018
327
16/03/2018
328
16/03/2018
329
16/03/2018
330
16/03/2018
331
16/03/2018
332
16/03/2018
333
16/03/2018
334
16/03/2018
335
16/03/2018
336
16/03/2018
337
16/03/2018
338
16/03/2018
339
16/03/2018
340
16/03/2018
341
16/03/2018
342
16/03/2018
343
16/03/2018
344
16/03/2018
345
16/03/2018
346
16/03/2018
347
16/03/2018
348
16/03/2018
349
16/03/2018
350
16/03/2018
351
16/03/2018
352
16/03/2018
353
16/03/2018
354
16/03/2018
355
16/03/2018
356
16/03/2018
357
16/03/2018
358
16/03/2018
359
16/03/2018
360
16/03/2018
361
16/03/2018
362
16/03/2018
363
16/03/2018
364
16/03/2018
365
16/03/2018
366
16/03/2018
367
16/03/2018
368
16/03/2018
369
16/03/2018
370
16/03/2018
371
16/03/2018
372
16/03/2018
373
16/03/2018
374
16/03/2018
375
16/03/2018
376
16/03/2018
1
Bình luận
1
Truyện cùng loại
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
17/10/2018 12:50
Tổng quát: Mười năm yêu đơn phương, Bạc Hoan dùng thời gian một nửa đời mình để theo đuổi người con trai tên Sở Trạch. Những điều tốt đẹp mà anh dành cho cô khiến cô không thể tự thoát ra được. Nhưng, mỗi một lần tỏ tình Bạc Hoan nhận lấy chỉ đều là sự từ chối lạnh nhạt. Đợi đến khi cô quyết tâm sẽ không làm phiền nữa, Sở Trạch mới nhận ra, cuộc sống của hắn không có sự tồn tại của nha đầu kia lại thiếu sức sống đến như vậy. Lấy hết dũng khí, bác sỹ Sở quyết định sẽ cố gắng hết sức để cưng chiều, cố gắng hết sức để yêu một lần.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1164599
Comment: 27
Nữ Hoàng Ai Cập (Bản Đẹp)
13/10/2018 11:28
Tổng quát: Nhân vật chính là Carol Rido, một thiếu nữ người Mỹ tóc vàng, mắt xanh xuất thân từ một gia đình triệu phú với một niềm thích thú trong khoa khảo cứu cổ học Ai Cập làm việc ở Cairo. Khi người cố vấn của cô ấy khám phá ngôi mộ của một vị Pharaon trẻ tuổi, một lời nguyền rủa đè lên đầu đoàn khai quật và Carol. Lời nguyền rủa đưa cô ấy trở về quá khứ đến Ai Cập cổ đại, nơi cô bị lôi kéo vào những vấn đề của Ai Cập cổ đại và những quốc gia cổ đại khác như Assyria và Babylon. Carol gặp Menfuisu, một Pharaon trẻ tuổi đẹp trai, là người mà gia đình cô đã khai quật mộ ở thế kỷ 21. Bất chấp sự bướng bỉnh, hung dữ và bản tính mạnh mẽ đầu tiên của anh ta, họ yêu nhau say đắm và cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách. Điều này đã làm người chị cùng cha khác mẹ của Menfuisu, nữ hoàng Asisu giận dữ vì cô đã chờ đợi lâu để cưới anh ta. Carol, đúng với cái nhìn ngoại quốc và khả năng hiếu kỳ để xác định tương lai, trở thành một nhân vật trọng đại trong lịch sử cổ đại...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 659966
Comment: 78
Đấu La Đại Lục 2
20/10/2018 09:18
Tổng quát: Không biết nói gì luôn nhưng rất khác với phần 1Xem phần 1 tại đây
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2639346
Comment: 102
Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được
14/10/2018 08:48
Tổng quát: Thể loại: xuyên không, duy mĩ, hài hước, cổ đại, tình yêu Chủ bút: Cầy Hương Chua ngọt (糖酸果子狸) Màu sắc hình ảnh: Hoa Phạn(花饭) Xuất phẩm: 烤米漫画
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 521447
Comment: 18
Jagaaaaaan
15/10/2018 07:41
Tổng quát: Shintarou Jagasaki, một cảnh sát tuần tra khu vực, đang sống cùng bạn gái. Anh ta rất không hài lòng với công việc hiện tại của mình. Dường như anh ta sẽ sớm kết hôn và sống 1 cuộc sống nhàm chán với 1 gia đình cơ bản - đó là 1 tương lai đáng sợ đối với 1 người nhiều mơ ước như anh ta. Một ngày nọ, 1 con quái vật bí ẩn xuất hiện trên tàu và đột nhiên anh ta phát hiện mình có thể bắn năng lượng bằng tay phải, giống như Master Buppanatsu, linh vật cà tím của thành phố!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 19969
Comment: 0
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
20/10/2018 04:18
Tổng quát: Em là người mà anh yêu nhất cuộc đời này, Giản Mạt, chúng ta ly hôn đi ! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 7600077
Comment: 159
Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người
20/10/2018 01:08
Tổng quát: Đọc rồi biết ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 509643
Comment: 9
Nyotaika Plus Kanojo
16/10/2018 07:48
Tổng quát: Thằng bạn thuở nhỏ bỗng dưng biến thành gái.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 690
Comment: 0
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia
14/10/2018 12:48
Tổng quát: Tiểu bạch long ẩn nấu chốn nhân gian, không nghĩ rằng mình sẽ gặp được thiếu nữ học y sắc bén như vậy! Không chỉ ra lệnh mình hô hấp nhân tạo, còn dùng kim châm ngộ thương mình? Cô bé vô cùng dễ thương này lại là người vô cùng độc miệng, là do loài người phái đến để thử thách mình sao? Cùng Lạc Thiên nhóm theo dõi những tình tiết dở khóc dở cuồi của 2 nhân vật chính nào...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 45408
Comment: 2
Điện thoại của ta thông tam giới
19/10/2018 07:08
Tổng quát: Sinh viên đại học phổ thông- Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi cho không ký sổ!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 29575
Comment: 2
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc
14/10/2018 07:56
Tổng quát: vương tử cao quý lưu lạc tha hương dân gian, sinh hoạt bức bách trở thành nô bộc, châm biếm nhiều lần, vương tử trở thành ếch! cô bé lọ lem lạc quan thiện lương (còn có hoa si? ! ) vương tử ấm áp nội tâm đóng băng. sự thích thú oan gia cao điềm gặp nhau, chó tàn bạo ngày thường lấy chọc ghẹo làm hứng thú! Ba kỵ sĩ một trò vui, cùng vương tử bước trên con đường phục quốc, xem thử vương tử làm sao quân lâm thiên hạ, xem thử cô bé lọ lem trong tình yêu làm sao chống lại. <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 228650
Comment: 4
Vua Cướp Biển
20/10/2018 04:38
Tổng quát: One Piece xoay quanh 1 nhóm cướp biển được gọi là Băng Hải tặc Mũ Rơm - Straw Hat Pirates - được thành lập và lãnh đạo bởi thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Cậu bé Luffy có ước mơ tìm thấy kho báu vĩ đại nhất, One Piece, của Vua Hải Tặc đời trước Gold D. Roger và trở thành Vua Hải Tặc đời kế tiếp. Ở Việt Nam hiện nay, truyện đang được Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản nhưng không có bản quyền, với tên gọi là Đảo Hải tặc Cốt truyện: Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1225384
Comment: 31
Ám luyến thành hôn
19/10/2018 09:48
Tổng quát: Một hồi chia tay, Lý Tử Mặc cắt đi mái tóc dài, cắt luôn kỉ niệm 4 năm qua. Một hồi say rượu, thì lại nhiều thêm một tờ giấy chứng nhận kết hôn! Đối phương còn là một ông già 30 tuổi! Hôn nhân này bắt buộc phải li rồi! Ngày thứ 2 lại phát hiện anh ta là giáo sư mới đến của trường! Sau khi Lý Tử Mặc bị vị giáo sư mới này kéo vào phòng làm việc, nước mắt lưng tròng nói “ giáo sư Cố, anh muốn làm gì?” vị giáo sư Cố hóa sói ghé sát bên tai cô cười cười, “em, nói, xem?”
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 332589
Comment: 5
Quy Tự Dao
19/10/2018 09:40
Tổng quát: Chuyện tình 9 kiếp thế gian , những khó khăn trong 9 kiếp , cô ấy đã trải qua, chỉ muốn quên đi tất cả trước kia, nhưng lại cứ khăng khăng ... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 176324
Comment: 1
Mặt nạ mê hoặc
13/10/2018 08:38
Tổng quát: Đọc rồi biết ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 768084
Comment: 12
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com
truyen1.net