Kingdom

(Vừa cập nhật: 23/09/2018 04:48)
Tên khác:

Vương Giả Thiên Hạ

Tác giả: HARA Yasuhisa
Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 956690 Người theo dõi: 100 Theo dõi truyện này
Kingdom Xếp hạng: 8.4/10 - 220 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng. Đây là bộ truyện đã giành giải thưởng Tezuka Osamu Cultural lần thứ 17 vào năm 2013
Kingdom
Loading...
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
23/09/2018
2
13/09/2018
3
13/09/2018
4
13/09/2018
5
13/09/2018
6
13/09/2018
7
13/09/2018
8
13/09/2018
9
13/09/2018
10
13/09/2018
11
13/09/2018
12
13/09/2018
13
13/09/2018
14
13/09/2018
15
13/09/2018
16
13/09/2018
17
13/09/2018
18
13/09/2018
19
13/09/2018
20
13/09/2018
21
13/09/2018
22
13/09/2018
23
13/09/2018
24
13/09/2018
25
13/09/2018
26
13/09/2018
27
13/09/2018
28
13/09/2018
29
13/09/2018
30
13/09/2018
31
13/09/2018
32
13/09/2018
33
13/09/2018
34
13/09/2018
35
13/09/2018
36
13/09/2018
37
13/09/2018
38
13/09/2018
39
13/09/2018
40
13/09/2018
41
13/09/2018
42
13/09/2018
43
13/09/2018
44
13/09/2018
45
13/09/2018
46
13/09/2018
47
13/09/2018
48
13/09/2018
49
13/09/2018
50
13/09/2018
51
13/09/2018
52
13/09/2018
53
13/09/2018
54
13/09/2018
55
13/09/2018
56
13/09/2018
57
13/09/2018
58
13/09/2018
59
13/09/2018
60
13/09/2018
61
13/09/2018
62
13/09/2018
63
13/09/2018
64
13/09/2018
65
13/09/2018
66
13/09/2018
67
13/09/2018
68
13/09/2018
69
13/09/2018
70
13/09/2018
71
13/09/2018
72
13/09/2018
73
13/09/2018
74
13/09/2018
75
13/09/2018
76
13/09/2018
77
13/09/2018
78
13/09/2018
79
13/09/2018
80
13/09/2018
81
13/09/2018
82
13/09/2018
83
13/09/2018
84
13/09/2018
85
13/09/2018
86
13/09/2018
87
13/09/2018
88
13/09/2018
89
13/09/2018
90
13/09/2018
91
13/09/2018
92
13/09/2018
93
13/09/2018
94
13/09/2018
95
13/09/2018
96
13/09/2018
97
13/09/2018
98
13/09/2018
99
13/09/2018
100
13/09/2018
101
13/09/2018
102
13/09/2018
103
13/09/2018
104
13/09/2018
105
13/09/2018
106
13/09/2018
107
13/09/2018
108
13/09/2018
109
13/09/2018
110
13/09/2018
111
13/09/2018
112
13/09/2018
113
13/09/2018
114
13/09/2018
115
13/09/2018
116
13/09/2018
117
13/09/2018
118
13/09/2018
119
13/09/2018
120
13/09/2018
121
13/09/2018
122
13/09/2018
123
13/09/2018
124
13/09/2018
125
13/09/2018
126
13/09/2018
127
13/09/2018
128
13/09/2018
129
13/09/2018
130
13/09/2018
131
13/09/2018
132
13/09/2018
133
13/09/2018
134
13/09/2018
135
13/09/2018
136
13/09/2018
137
13/09/2018
138
13/09/2018
139
13/09/2018
140
13/09/2018
141
13/09/2018
142
13/09/2018
143
13/09/2018
144
13/09/2018
145
13/09/2018
146
13/09/2018
147
13/09/2018
148
13/09/2018
149
13/09/2018
150
13/09/2018
151
13/09/2018
152
13/09/2018
153
13/09/2018
154
13/09/2018
155
13/09/2018
156
13/09/2018
157
13/09/2018
158
13/09/2018
159
13/09/2018
160
13/09/2018
161
13/09/2018
162
13/09/2018
163
13/09/2018
164
13/09/2018
165
13/09/2018
166
13/09/2018
167
13/09/2018
168
13/09/2018
169
13/09/2018
170
13/09/2018
171
13/09/2018
172
13/09/2018
173
13/09/2018
174
13/09/2018
175
13/09/2018
176
13/09/2018
177
13/09/2018
178
13/09/2018
179
13/09/2018
180
13/09/2018
181
13/09/2018
182
13/09/2018
183
13/09/2018
184
13/09/2018
185
13/09/2018
186
13/09/2018
187
13/09/2018
188
13/09/2018
189
13/09/2018
190
13/09/2018
191
13/09/2018
192
13/09/2018
193
13/09/2018
194
13/09/2018
195
13/09/2018
196
13/09/2018
197
13/09/2018
198
13/09/2018
199
13/09/2018
200
13/09/2018
201
13/09/2018
202
13/09/2018
203
13/09/2018
204
13/09/2018
205
13/09/2018
206
13/09/2018
207
13/09/2018
208
13/09/2018
209
13/09/2018
210
13/09/2018
211
13/09/2018
212
13/09/2018
213
13/09/2018
214
13/09/2018
215
13/09/2018
216
13/09/2018
217
13/09/2018
218
13/09/2018
219
13/09/2018
220
13/09/2018
221
13/09/2018
222
13/09/2018
223
13/09/2018
224
13/09/2018
225
13/09/2018
226
13/09/2018
227
13/09/2018
228
13/09/2018
229
13/09/2018
230
13/09/2018
231
13/09/2018
232
13/09/2018
233
13/09/2018
234
13/09/2018
235
13/09/2018
236
13/09/2018
237
13/09/2018
238
13/09/2018
239
13/09/2018
240
13/09/2018
241
13/09/2018
242
13/09/2018
243
13/09/2018
244
13/09/2018
245
13/09/2018
246
13/09/2018
247
13/09/2018
248
13/09/2018
249
13/09/2018
250
13/09/2018
251
13/09/2018
252
13/09/2018
253
13/09/2018
254
13/09/2018
255
13/09/2018
256
13/09/2018
257
13/09/2018
258
13/09/2018
259
13/09/2018
260
13/09/2018
261
13/09/2018
262
13/09/2018
263
13/09/2018
264
13/09/2018
265
13/09/2018
266
13/09/2018
267
13/09/2018
268
13/09/2018
269
13/09/2018
270
13/09/2018
271
13/09/2018
272
13/09/2018
273
13/09/2018
274
13/09/2018
275
13/09/2018
276
13/09/2018
277
13/09/2018
278
13/09/2018
279
13/09/2018
280
13/09/2018
281
13/09/2018
282
13/09/2018
283
13/09/2018
284
13/09/2018
285
13/09/2018
286
13/09/2018
287
13/09/2018
288
13/09/2018
289
13/09/2018
290
13/09/2018
291
13/09/2018
292
13/09/2018
293
13/09/2018
294
13/09/2018
295
13/09/2018
296
13/09/2018
297
13/09/2018
298
13/09/2018
299
13/09/2018
300
13/09/2018
301
13/09/2018
302
13/09/2018
303
13/09/2018
304
13/09/2018
305
13/09/2018
306
13/09/2018
307
13/09/2018
308
13/09/2018
309
13/09/2018
310
13/09/2018
311
13/09/2018
312
13/09/2018
313
13/09/2018
314
13/09/2018
315
13/09/2018
316
13/09/2018
317
13/09/2018
318
13/09/2018
319
13/09/2018
320
13/09/2018
321
13/09/2018
322
13/09/2018
323
13/09/2018
324
13/09/2018
325
13/09/2018
326
13/09/2018
327
13/09/2018
328
13/09/2018
329
13/09/2018
330
13/09/2018
331
13/09/2018
332
13/09/2018
333
13/09/2018
334
13/09/2018
335
13/09/2018
336
13/09/2018
337
13/09/2018
338
13/09/2018
339
13/09/2018
340
13/09/2018
341
13/09/2018
342
13/09/2018
343
13/09/2018
344
13/09/2018
345
13/09/2018
346
13/09/2018
347
13/09/2018
348
13/09/2018
349
13/09/2018
350
13/09/2018
351
13/09/2018
352
13/09/2018
353
13/09/2018
354
13/09/2018
355
13/09/2018
356
13/09/2018
357
13/09/2018
358
13/09/2018
359
13/09/2018
360
13/09/2018
361
13/09/2018
362
13/09/2018
363
13/09/2018
364
13/09/2018
365
13/09/2018
366
13/09/2018
367
13/09/2018
368
13/09/2018
369
13/09/2018
370
13/09/2018
371
13/09/2018
372
13/09/2018
373
13/09/2018
374
13/09/2018
375
13/09/2018
376
13/09/2018
377
13/09/2018
378
13/09/2018
379
13/09/2018
380
13/09/2018
381
13/09/2018
382
13/09/2018
383
13/09/2018
384
13/09/2018
385
13/09/2018
386
13/09/2018
387
13/09/2018
388
13/09/2018
389
13/09/2018
390
13/09/2018
391
13/09/2018
392
13/09/2018
393
13/09/2018
394
13/09/2018
395
13/09/2018
396
13/09/2018
397
13/09/2018
398
13/09/2018
399
13/09/2018
400
13/09/2018
401
13/09/2018
402
13/09/2018
403
13/09/2018
404
13/09/2018
405
13/09/2018
406
13/09/2018
407
13/09/2018
408
13/09/2018
409
13/09/2018
410
13/09/2018
411
13/09/2018
412
13/09/2018
413
13/09/2018
414
13/09/2018
415
13/09/2018
416
13/09/2018
417
13/09/2018
418
13/09/2018
419
13/09/2018
420
13/09/2018
421
13/09/2018
422
13/09/2018
423
13/09/2018
424
13/09/2018
425
13/09/2018
426
13/09/2018
427
13/09/2018
428
13/09/2018
429
13/09/2018
430
13/09/2018
431
13/09/2018
432
13/09/2018
433
13/09/2018
434
13/09/2018
435
13/09/2018
436
13/09/2018
437
13/09/2018
438
13/09/2018
439
13/09/2018
440
13/09/2018
441
13/09/2018
442
13/09/2018
443
13/09/2018
444
13/09/2018
445
13/09/2018
446
13/09/2018
447
13/09/2018
448
13/09/2018
449
13/09/2018
450
13/09/2018
451
13/09/2018
452
13/09/2018
453
13/09/2018
454
13/09/2018
455
13/09/2018
456
13/09/2018
457
13/09/2018
458
13/09/2018
459
13/09/2018
460
13/09/2018
461
13/09/2018
462
13/09/2018
463
13/09/2018
464
13/09/2018
465
13/09/2018
466
13/09/2018
467
13/09/2018
468
13/09/2018
469
13/09/2018
470
13/09/2018
471
13/09/2018
472
13/09/2018
473
13/09/2018
474
13/09/2018
475
13/09/2018
476
13/09/2018
477
13/09/2018
478
13/09/2018
479
13/09/2018
480
13/09/2018
481
13/09/2018
482
13/09/2018
483
13/09/2018
484
13/09/2018
485
13/09/2018
486
13/09/2018
487
13/09/2018
488
13/09/2018
489
13/09/2018
490
13/09/2018
491
13/09/2018
492
13/09/2018
493
13/09/2018
494
13/09/2018
495
13/09/2018
496
13/09/2018
497
13/09/2018
498
13/09/2018
499
13/09/2018
500
13/09/2018
501
13/09/2018
502
13/09/2018
503
13/09/2018
504
13/09/2018
505
13/09/2018
506
13/09/2018
507
13/09/2018
508
13/09/2018
509
13/09/2018
510
13/09/2018
511
13/09/2018
512
13/09/2018
513
13/09/2018
514
13/09/2018
515
13/09/2018
516
13/09/2018
517
13/09/2018
518
13/09/2018
519
13/09/2018
520
13/09/2018
521
13/09/2018
522
13/09/2018
523
13/09/2018
524
13/09/2018
525
13/09/2018
526
13/09/2018
527
13/09/2018
528
13/09/2018
529
13/09/2018
530
13/09/2018
531
13/09/2018
532
13/09/2018
533
13/09/2018
534
13/09/2018
535
13/09/2018
536
13/09/2018
537
13/09/2018
538
13/09/2018
539
13/09/2018
540
13/09/2018
541
13/09/2018
542
13/09/2018
543
13/09/2018
544
13/09/2018
545
13/09/2018
546
13/09/2018
547
13/09/2018
548
13/09/2018
549
13/09/2018
550
13/09/2018
551
13/09/2018
552
13/09/2018
553
13/09/2018
554
13/09/2018
555
13/09/2018
556
13/09/2018
557
13/09/2018
558
13/09/2018
559
13/09/2018
560
13/09/2018
561
13/09/2018
562
13/09/2018
563
13/09/2018
564
13/09/2018
565
13/09/2018
566
13/09/2018
567
13/09/2018
568
13/09/2018
569
13/09/2018
570
13/09/2018
571
13/09/2018
572
13/09/2018
1
Bình luận
1
Truyện cùng loại
Jagaaaaaan
19/09/2018 09:04
Tổng quát: Shintarou Jagasaki, một cảnh sát tuần tra khu vực, đang sống cùng bạn gái. Anh ta rất không hài lòng với công việc hiện tại của mình. Dường như anh ta sẽ sớm kết hôn và sống 1 cuộc sống nhàm chán với 1 gia đình cơ bản - đó là 1 tương lai đáng sợ đối với 1 người nhiều mơ ước như anh ta. Một ngày nọ, 1 con quái vật bí ẩn xuất hiện trên tàu và đột nhiên anh ta phát hiện mình có thể bắn năng lượng bằng tay phải, giống như Master Buppanatsu, linh vật cà tím của thành phố!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 18734
Comment: 0
Vợ Yêu Là Báu Vật
22/09/2018 10:38
Tổng quát: Cô dùng ba tháng để tập làm quen với thân phận với- dì nhỏ của Tịch Ngự Triết. Mỗi ngày nhìn anh ấy dịu dàng ôm người khác, cô khó có thể chịu được điều đó. Vào một buổi chiều mùa hè, khi anh ấy cầm trong tay bông hoa hồng, cô đã mạnh mẽ hôn anh và nói: “Em nói cho anh biết! em không phải dì nhỏ của anh, cả đời này em cũng không muốn làm cô ấy! em là..” Tịch Ngự Triết lạnh nhạt liếc nhìn cô, nhưng lại khiến cô không thể thốt lên những lời tiếp theo. Cô là ai? Anh chắc cũng đã quên rồi!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1150834
Comment: 2
Thần Ấn Vương Tọa
22/09/2018 06:18
Tổng quát: Vào thời khắc mà Ma Tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự diệt vong thì Lục Đại Thánh Điện quật khởi mang theo hi vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng. Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn.Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục Tại cái thế giới hỗn loạn mà nhân loại Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần đấu đá lẫn nhau này, hắn có thể đi lên vương tọa tượng trưng cho sự vinh quang cao nhất của kỵ sĩ hay không? Và liệu đỉnh cao của sự tu luyện có hay không chỉ dừng ở đại lục này hay còn vị diện khác cao cấp hơn. Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam.Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình.Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm.Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như quidian … thì tác phẩm này có thể sánh với Bàn Long...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1457334
Comment: 59
Huyễn Thú Vương
23/09/2018 09:18
Tổng quát: Huyễn thú đại lục, tại đây nhân loại cùng hồn thú tồn trên đại lục, bất đồng vận mệnh, hãy xem một tiểu tử bình thường trở thành Huyễn Thú Vương như thế nào!!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1178338
Comment: 15
Nguyên Tôn
22/09/2018 08:18
Tổng quát: Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 237930
Comment: 14
Cô Vợ Nóng Bỏng
20/09/2018 03:48
Tổng quát: Cô – một bác sĩ nữ ở nam khoa, xinh đẹp như hoa, y thuật tinh thông, nhưng không ai biết là đời sống vợ chồng của cô không được hòa hợp. Trong số bệnh nhân nam của cô có một người đàn ông đẹp trai, giàu có, gợi cảm, không ngừng quyến rũ cô ấy, liệu cô có lung lay không?… Những giấc mơ bạo lực, tàn khốc, ngập tràn sắc máu, như giả như thật sẽ đến với cô. <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2240187
Comment: 2
Ác nữ hoàng hậu
21/09/2018 05:28
Tổng quát: Trong hoàng thất Ngân quốc lưu truyền một câu nói: " trong cung nếu như thấy Hiền phi, nhất định phải tránh xa!"
Vị Hiền Phi này mặc dù vẻ ngoài khuynh thành nhưng lại đố kỵ độc ác, số người bị nàng hành hạ đếm không hết, tiếng xấu đồn xa. Nhưng Hiền phi không chút kiêng kỵ làm điều ác, mục tiêu chỉ có một, lấy được câu nói yêu thích của hoàng đế, trở thành hoàng hậu! Đối mặt với nữ nhân như vậy, hoàng đế rốt cuộc phải chống đỡ như thế nào đây?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 166807
Comment: 16
Tổng Tài Tại Thượng
22/09/2018 09:48
Tổng quát: Đang cập nhật...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 560589
Comment: 23
Nhất Thế Khuynh Thành: Lãnh Cung Khí Phi
22/09/2018 07:58
Tổng quát: Khi hắn gặp nàng, là một cảnh kim phượng ngọc lộ, hay là khúc bi ca khiến sơn hà than khóc đây… <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 582563
Comment: 31
Vua bếp Soma
21/09/2018 05:18
Tổng quát: Cậu trai trẻ Yukihira Souma là con nhà nòi của 1 quán ăn bình dân , cậu có 1 khao khát cháy bỏng là vượt qua cha mình người đã đánh bại cậu liên tục 489 trận ( mặc dù trình nấu ăn của anh Main cũng thần thánh không kém ) . Đến 1 ngày cậu nghe lời cha mình để vào trường đào tạo tài năng ẩm thực . Câu chuyện đời cậu sắp bước sang 1 ngã rẻ khác nhìu thú vị hơn...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1340383
Comment: 37
Phong Khởi Thương Lam
23/09/2018 06:28
Tổng quát: Tình hình là nàng ghiền game. Mà chàng hình như là nhân vật trong game. Nhưng mà không bít có thiệt ngoài đời không nữa. Một câu chuyện vừa hài hước vừa lãng mạn. Chỉ biết nhiêu đó thôi.... <3 Chỉ biết nhiêu đó thôi. Xem típ thì biết nhé!!! -> Ngoại truyện xem ở đây
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 10105365
Comment: 540
Tận diệt vương gia mãn triều
21/09/2018 12:48
Tổng quát: Nữ bác sĩ mạnh mẽ bị xuyên không, một dao cắt đứt huyết mạch của tra nam, từ đây bắt đầu gặp phải phiền toái lớn. Bị cuốn vào vòng xoáy hắc ám của triều đình và hậu cung. Bảo vệ phu quân vô năng tàn phế, đối phó với vương gia độc ác nham hiểm, khẩu phật tâm xà. Diệt cả gia tộc, chơi đùa với âm mưu, phô bày y thuật, oai phong lẫy lừng, khiến người ta kinh diễm. Ai nói phu quân là một tên phế vật? Bắt đầu từ hôm nay, nếu ai dám nhục mạ hắn, nhất định chết không được tử tế! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 670353
Comment: 24
Nữ Hoàng Ai Cập (Bản Đẹp)
22/09/2018 03:28
Tổng quát: Nhân vật chính là Carol Rido, một thiếu nữ người Mỹ tóc vàng, mắt xanh xuất thân từ một gia đình triệu phú với một niềm thích thú trong khoa khảo cứu cổ học Ai Cập làm việc ở Cairo. Khi người cố vấn của cô ấy khám phá ngôi mộ của một vị Pharaon trẻ tuổi, một lời nguyền rủa đè lên đầu đoàn khai quật và Carol. Lời nguyền rủa đưa cô ấy trở về quá khứ đến Ai Cập cổ đại, nơi cô bị lôi kéo vào những vấn đề của Ai Cập cổ đại và những quốc gia cổ đại khác như Assyria và Babylon. Carol gặp Menfuisu, một Pharaon trẻ tuổi đẹp trai, là người mà gia đình cô đã khai quật mộ ở thế kỷ 21. Bất chấp sự bướng bỉnh, hung dữ và bản tính mạnh mẽ đầu tiên của anh ta, họ yêu nhau say đắm và cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách. Điều này đã làm người chị cùng cha khác mẹ của Menfuisu, nữ hoàng Asisu giận dữ vì cô đã chờ đợi lâu để cưới anh ta. Carol, đúng với cái nhìn ngoại quốc và khả năng hiếu kỳ để xác định tương lai, trở thành một nhân vật trọng đại trong lịch sử cổ đại...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 635766
Comment: 77
Linh Kiếm Tôn
21/09/2018 05:18
Tổng quát: Cường giả Sở Hàng Vân bị tập kích, trùng sinh trở lại thời niên thiếu, trở thành thiếu chủ yếu đuối phế vật năm xưa. Cừu nhân kiếp trước, kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua! Tiếc nuối kiếp trước, kiếp này nhất định phải đền bù! Đợi tới khi linh kiếm thét gào, thiên địa tam giới, ta là chí tôn. Nếu kẻ nào không tuân theo, một kiếm, giết hắn!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 397976
Comment: 2
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta
16/09/2018 08:48
Tổng quát: Hắn là Tu La, là kẻ khát máu mà người người nghe đến đều biến sắc nhưng lại chỉ sủng ái duy nhất nàng. Tẩm cung , hắn mở áo trên ngực ra nằm trên giường: "Ái phi, Cô đói rồi" (Cô là cách xưng của vua chúa thời xưa). Nữ nhân nào đó lại chống đối, càng thế khiến hắn càng kêu thuận miệng, hất tà áo cúi người cắn lên cổ hắn: "Thật trùng hợp, ta cũng đói bụng rồi!". Đôi mắt màu đỏ, giọng nói trầm thấp, người nào đó nằm dưới và vật lên. Đêm trăng mờ ảo, thời tiết này: "Ăn thịt người" rất tốt...! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1607135
Comment: 29
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com
truyen1.net