Jojo no Kimyou na Bouken

(Vừa cập nhật: 09/01/2017 02:15)
Tên khác:

Jojo's Bizarre Adventure

Tác giả: Araki Hirohiko
Nguồn: Manhuavn.com ; thegioithugian.com ; [JoJo]
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 23045 Người theo dõi: 4 Theo dõi truyện này
Giới thiệu:

Đây là câu chuyện về gia đình Joestar, và những trận chiến của họ chống lại những kẻ thù kỳ quái. Trận đánh giữa Jonathan Joestar chống lại ma cà rồng Dio Brando bắt đầu tất cả, và nó tiếp tục vào mỗi thế hệ thứ hai của dòng họ Joestars..

 

Jojo no Kimyou na Bouken
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
09/01/2017
2
15/11/2016
3
15/11/2016
4
15/11/2016
5
10/10/2016
6
10/10/2016
7
13/09/2016
8
12/09/2016
9
31/08/2016
10
29/08/2016
11
29/08/2016
12
29/08/2016
13
19/08/2016
14
19/08/2016
15
19/08/2016
16
19/08/2016
17
19/08/2016
18
19/08/2016
19
22/07/2016
20
22/07/2016
21
19/07/2016
22
19/07/2016
23
16/07/2016
24
15/07/2016
25
15/07/2016
26
15/07/2016
27
15/07/2016
28
15/07/2016
29
15/07/2016
30
15/07/2016
31
15/07/2016
32
15/07/2016
33
15/07/2016
34
15/07/2016
35
15/07/2016
36
26/11/2015
37
22/11/2015
38
26/10/2015
39
25/09/2015
40
17/09/2015
41
13/09/2015
42
08/09/2015
43
03/09/2015
44
31/08/2015
45
28/08/2015
46
26/08/2015
47
24/08/2015
48
23/08/2015
49
21/08/2015
50
20/08/2015
51
31/07/2015
52
29/07/2015
53
29/07/2015
54
21/07/2015
55
16/07/2015
56
14/07/2015
57
09/07/2015
58
08/07/2015
59
03/07/2015
60
26/06/2015
61
26/06/2015
62
16/06/2015
63
09/06/2015
64
09/06/2015
65
09/06/2015
66
09/06/2015
67
09/06/2015
68
09/06/2015
69
09/06/2015
70
09/06/2015
71
09/06/2015
72
09/06/2015
73
09/06/2015
74
09/06/2015
75
09/06/2015
76
09/06/2015
77
09/06/2015
78
09/06/2015
79
09/06/2015
80
09/06/2015
81
09/06/2015
82
09/06/2015
83
09/06/2015
84
09/06/2015
85
09/06/2015
86
09/06/2015
87
09/06/2015
88
09/06/2015
89
09/06/2015
90
09/06/2015
91
09/06/2015
92
09/06/2015
93
09/06/2015
94
09/06/2015
95
09/06/2015
96
09/06/2015
97
09/06/2015
98
09/06/2015
99
09/06/2015
100
09/06/2015
101
09/06/2015
102
09/06/2015
103
09/06/2015
104
09/06/2015
105
09/06/2015
106
09/06/2015
107
09/06/2015
108
09/06/2015
109
09/06/2015
110
09/06/2015
111
09/06/2015
112
09/06/2015
113
09/06/2015
114
09/06/2015
115
09/06/2015
116
09/06/2015
117
09/06/2015
118
09/06/2015
119
09/06/2015
120
09/06/2015
121
09/06/2015
122
09/06/2015
123
09/06/2015
124
09/06/2015
125
09/06/2015
126
09/06/2015
127
09/06/2015
128
09/06/2015
129
09/06/2015
130
09/06/2015
131
09/06/2015
132
09/06/2015
133
09/06/2015
134
09/06/2015
135
09/06/2015
136
09/06/2015
137
09/06/2015
138
09/06/2015
139
09/06/2015
140
09/06/2015
141
09/06/2015
142
09/06/2015
143
09/06/2015
144
09/06/2015
145
09/06/2015
146
09/06/2015
147
09/06/2015
148
09/06/2015
149
09/06/2015
150
09/06/2015
151
09/06/2015
152
09/06/2015
153
09/06/2015
154
09/06/2015
155
09/06/2015
156
09/06/2015
157
09/06/2015
158
09/06/2015
159
09/06/2015
160
09/06/2015
161
09/06/2015
162
09/06/2015
163
09/06/2015
164
09/06/2015
165
09/06/2015
166
09/06/2015
167
09/06/2015
168
09/06/2015
169
09/06/2015
170
09/06/2015
171
09/06/2015
172
09/06/2015
173
09/06/2015
174
09/06/2015
175
09/06/2015
176
09/06/2015
177
09/06/2015
178
09/06/2015
179
09/06/2015
180
09/06/2015
181
09/06/2015
182
09/06/2015
183
09/06/2015
184
09/06/2015
185
09/06/2015
186
09/06/2015
187
09/06/2015
188
09/06/2015
189
09/06/2015
190
09/06/2015
191
09/06/2015
192
09/06/2015
193
09/06/2015
194
09/06/2015
195
09/06/2015
196
09/06/2015
197
09/06/2015
198
09/06/2015
199
09/06/2015
200
09/06/2015
201
09/06/2015
202
09/06/2015
203
09/06/2015
204
09/06/2015
205
09/06/2015
206
09/06/2015
207
09/06/2015
208
09/06/2015
209
09/06/2015
210
09/06/2015
211
09/06/2015
212
09/06/2015
213
09/06/2015
214
09/06/2015
215
09/06/2015
216
09/06/2015
217
09/06/2015
218
09/06/2015
219
09/06/2015
220
09/06/2015
221
09/06/2015
222
09/06/2015
223
09/06/2015
224
09/06/2015
225
09/06/2015
226
09/06/2015
227
09/06/2015
228
09/06/2015
229
09/06/2015
230
09/06/2015
231
09/06/2015
232
09/06/2015
233
09/06/2015
234
09/06/2015
235
09/06/2015
236
09/06/2015
237
09/06/2015
238
09/06/2015
239
09/06/2015
240
09/06/2015
241
09/06/2015
242
09/06/2015
243
09/06/2015
244
09/06/2015
245
09/06/2015
246
09/06/2015
247
09/06/2015
248
09/06/2015
249
09/06/2015
250
09/06/2015
251
09/06/2015
252
09/06/2015
253
09/06/2015
254
09/06/2015
255
09/06/2015
256
09/06/2015
257
09/06/2015
258
09/06/2015
259
09/06/2015
260
09/06/2015
261
09/06/2015
262
09/06/2015
263
09/06/2015
264
09/06/2015
265
09/06/2015
266
09/06/2015
267
09/06/2015
268
09/06/2015
269
09/06/2015
270
09/06/2015
271
09/06/2015
272
09/06/2015
273
09/06/2015
274
09/06/2015
275
09/06/2015
276
09/06/2015
277
09/06/2015
278
09/06/2015
279
09/06/2015
280
09/06/2015
281
09/06/2015
282
09/06/2015
283
09/06/2015
284
09/06/2015
285
09/06/2015
286
09/06/2015
287
09/06/2015
288
09/06/2015
289
09/06/2015
290
09/06/2015
291
09/06/2015
292
09/06/2015
293
09/06/2015
294
09/06/2015
295
09/06/2015
296
09/06/2015
297
09/06/2015
298
09/06/2015
299
09/06/2015
300
09/06/2015
301
09/06/2015
302
09/06/2015
303
09/06/2015
304
09/06/2015
305
09/06/2015
306
09/06/2015
307
09/06/2015
308
09/06/2015
309
09/06/2015
310
09/06/2015
311
09/06/2015
312
09/06/2015
313
09/06/2015
314
09/06/2015
315
09/06/2015
316
09/06/2015
317
09/06/2015
318
09/06/2015
319
09/06/2015
320
09/06/2015
321
09/06/2015
322
09/06/2015
323
09/06/2015
324
09/06/2015
325
09/06/2015
326
09/06/2015
327
09/06/2015
328
09/06/2015
329
09/06/2015
330
09/06/2015
331
09/06/2015
332
09/06/2015
333
09/06/2015
334
09/06/2015
335
09/06/2015
336
09/06/2015
337
09/06/2015
338
09/06/2015
339
09/06/2015
340
09/06/2015
341
09/06/2015
342
09/06/2015
343
09/06/2015
344
09/06/2015
345
09/06/2015
346
09/06/2015
347
09/06/2015
348
09/06/2015
349
09/06/2015
350
09/06/2015
351
09/06/2015
352
09/06/2015
353
09/06/2015
354
09/06/2015
355
09/06/2015
356
09/06/2015
357
09/06/2015
358
09/06/2015
359
09/06/2015
360
09/06/2015
361
09/06/2015
362
09/06/2015
363
09/06/2015
364
09/06/2015
365
09/06/2015
366
09/06/2015
367
09/06/2015
368
09/06/2015
369
09/06/2015
370
09/06/2015
371
09/06/2015
372
09/06/2015
373
09/06/2015
374
09/06/2015
375
09/06/2015
376
09/06/2015
377
09/06/2015
378
09/06/2015
379
09/06/2015
380
09/06/2015
381
09/06/2015
382
09/06/2015
383
09/06/2015
384
09/06/2015
385
09/06/2015
386
09/06/2015
387
09/06/2015
388
09/06/2015
389
09/06/2015
390
09/06/2015
391
09/06/2015
392
09/06/2015
393
09/06/2015
394
09/06/2015
395
09/06/2015
396
09/06/2015
397
09/06/2015
398
09/06/2015
399
09/06/2015
400
09/06/2015
401
09/06/2015
402
09/06/2015
403
09/06/2015
404
09/06/2015
405
09/06/2015
406
09/06/2015
407
09/06/2015
408
09/06/2015
409
09/06/2015
410
09/06/2015
411
09/06/2015
412
09/06/2015
413
09/06/2015
414
09/06/2015
415
09/06/2015
416
09/06/2015
417
09/06/2015
418
09/06/2015
419
09/06/2015
420
09/06/2015
421
09/06/2015
422
09/06/2015
423
09/06/2015
424
09/06/2015
425
09/06/2015
426
09/06/2015
427
09/06/2015
428
09/06/2015
429
09/06/2015
430
09/06/2015
431
09/06/2015
432
09/06/2015
433
09/06/2015
434
09/06/2015
435
09/06/2015
436
09/06/2015
437
09/06/2015
438
09/06/2015
439
09/06/2015
440
09/06/2015
441
09/06/2015
442
09/06/2015
443
09/06/2015
444
09/06/2015
445
09/06/2015
446
09/06/2015
447
09/06/2015
448
09/06/2015
449
09/06/2015
450
09/06/2015
451
09/06/2015
452
09/06/2015
453
09/06/2015
454
09/06/2015
455
09/06/2015
456
09/06/2015
457
09/06/2015
458
09/06/2015
459
09/06/2015
460
09/06/2015
461
09/06/2015
462
09/06/2015
463
09/06/2015
464
09/06/2015
465
09/06/2015
466
09/06/2015
467
09/06/2015
468
09/06/2015
469
09/06/2015
470
09/06/2015
471
09/06/2015
472
09/06/2015
473
09/06/2015
474
09/06/2015
475
09/06/2015
476
09/06/2015
477
09/06/2015
478
09/06/2015
479
09/06/2015
480
09/06/2015
481
09/06/2015
482
09/06/2015
483
09/06/2015
484
09/06/2015
485
09/06/2015
486
09/06/2015
487
09/06/2015
488
09/06/2015
489
09/06/2015
490
09/06/2015
491
09/06/2015
492
09/06/2015
493
09/06/2015
494
09/06/2015
495
09/06/2015
496
09/06/2015
497
09/06/2015
498
09/06/2015
499
09/06/2015
500
09/06/2015
501
09/06/2015
502
09/06/2015
503
09/06/2015
504
09/06/2015
505
09/06/2015
506
09/06/2015
507
09/06/2015
508
09/06/2015
509
09/06/2015
510
09/06/2015
511
09/06/2015
512
09/06/2015
513
09/06/2015
514
09/06/2015
515
09/06/2015
516
09/06/2015
517
09/06/2015
518
09/06/2015
519
09/06/2015
520
09/06/2015
521
09/06/2015
522
09/06/2015
523
09/06/2015
524
09/06/2015
525
09/06/2015
526
09/06/2015
527
09/06/2015
528
09/06/2015
529
09/06/2015
530
09/06/2015
531
09/06/2015
532
09/06/2015
533
09/06/2015
534
09/06/2015
535
09/06/2015
536
09/06/2015
537
09/06/2015
538
09/06/2015
539
09/06/2015
540
09/06/2015
541
09/06/2015
542
09/06/2015
543
09/06/2015
544
09/06/2015
545
09/06/2015
546
09/06/2015
547
09/06/2015
548
09/06/2015
549
09/06/2015
550
09/06/2015
551
09/06/2015
552
09/06/2015
553
09/06/2015
554
09/06/2015
555
09/06/2015
556
09/06/2015
557
09/06/2015
558
09/06/2015
559
09/06/2015
560
09/06/2015
561
09/06/2015
562
09/06/2015
563
09/06/2015
564
09/06/2015
565
09/06/2015
566
09/06/2015
567
09/06/2015
568
09/06/2015
569
09/06/2015
570
09/06/2015
571
09/06/2015
572
09/06/2015
573
09/06/2015
574
09/06/2015
575
09/06/2015
576
09/06/2015
577
09/06/2015
578
09/06/2015
579
09/06/2015
580
09/06/2015
581
09/06/2015
582
09/06/2015
583
09/06/2015
584
09/06/2015
585
09/06/2015
586
09/06/2015
587
09/06/2015
588
09/06/2015
589
09/06/2015
1
Bình luận
1
Truyện cùng loại
Dancer no Kiroku
09/05/2017 07:45
Tổng quát: [Oneshot] Một người đàn ông đang trong chuyến thám hiểm một thành phố dưới nước thì phát hiện ra một đoạn phim 3D của một vũ công ba lê
TT: Full Bộ
Lượt xem: 145
Comment: 0
Yugo - Kẻ thương thuyết
03/05/2017 11:03
Tổng quát: Câu chuyện kể về anh chàng Yugo, một chuyên gia thương thuyết với mức độ thành công lên đến 99%. Trong phần đầu, anh sẽ phải đàm phán với những tên khủng bố đã bắt cóc một doanh nhân Nhật, câu chuyện diễn biến rất hấp dẫn tại Trung Đông. Trải qua giam cầm, tra tấn, cuối cùng anh đã gặp được trùm khủng bố. Hãy đọc truyện để cùng tham gia vào cuộc phiêu lưu gian nan, vất vả, những cuộc đấu trí giữa Yugo, cảnh sát và bọn khủng bố. Những phần tiếp theo, anh sẽ đột nhập vào Hội Tam Hoàng, cứu cho nền kinh tế HongKong thoát khỏi khủng hoảng 1997. Vượt biên vào Bosnia, khám phá bí mật KGB, giải thoát bé gái 6 tuổi, người nắm giữ bí mật 100 tấn vàng và nhiều cuộc phưu lưu khác.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 4886
Comment: 0
Uzumaki Boruto
07/05/2017 01:18
Tổng quát: Thằng nhóc Boruto - con của ngài Đệ Thất luôn muốn chống đối người cha của mình - Naruto lên đã làm mọi cách để gây sự chú ý đến ông già của nó. Câu chuyện li kì hấp dẫn sẽ diễn ra và đầy bất ngờ trong các chương tiếp theo.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 12757
Comment: 4
Trạch Yêu Ký
03/05/2017 02:18
Tổng quát: Tại ngôi nhà cũ của tôi, sau khi xuyên việt xong thì biến thành pháp bảo, xe gắn máy có thể bay, còn cái nồi cơm điện thì có thể luyện đơn, có thể ăn cắp áo yếm; Tôi có một cô hàng xóm rất xinh đẹp, dắt theo 6 đứa em đều sống ở trong bàn tơ động ... <3 P/S: Truyện nằm trong top Siêu HOT tại TQ nè !!! ^_^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 217311
Comment: 2
Anh Hùng Vô Lệ
08/05/2017 10:50
Tổng quát: -Vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là gì? Có phải là Tiểu Lý Phi Đao của Lý Thám Hoa? -Không phải, từ khi Tiểu Lý Thám Hoa qua đời, thứ vũ khí đó đã thành âm hưởng. -Có phải là Lam Sơn Cổ Kiếm của Lam đại tiên sinh? Hay Bạch Ngân Thương của Quan Đông Lạc Nhật đại tổng quản Mã Trường Bằng? Hoặc là Phi Tinh Dẫn Nguỵêt Đao ba năm trước trên cổ đạo ở Hàm Đan khinh kỵ tru bát khấu? Ly Bịêt Câu của Dương Tranh?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 36639
Comment: 0
Were Wolf
09/05/2017 07:31
Tổng quát: Đang Cập Nhật
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 40309
Comment: 1
Sennen Sensou Aigis - Eiyuu no Kizuna
05/05/2017 05:01
Tổng quát: Rất lâu trước đây, Thiên Chúa Aigis phong ấn ma quỷ đã gây ra sự tàn phá đối với cõi người. Bây giờ, nhiều ngàn năm sau, quỷ chúa Tiamat đã đến thế giới con người tìm cách tiêu diệt tất cả mọi người sử dụng thượng quỷ mà Aigis đã niêm phong đi trước đó rất lâu. Một trong những nơi đầu tiên rơi là thủ đô của đế quốc, nơi hoàng tử của họ, những người là hậu duệ của anh hùng, không có lựa chọn ngoài việc bỏ chạy và nhìn quê hương của mình bị đốt cháy. Bây giờ anh phải làm những gì anh ta có thể để tồn tại trước sự tấn công của Tiamat và chiêu mộ đồng minh để lấy lại vương quốc của mình. Liệu anh có thể sống sót để thấy ngày vương quốc của mình thoát khỏi sự thống trị của bàn tay Tiamat?! Đón xem Sennen Sensou Aigis - Eiyuu no Kizuna nhé!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3504
Comment: 0
Shiro no Koukoku Monogatari
03/05/2017 11:18
Tổng quát: Một kẻ THẤT BẠI NGOÀI ĐỜI, không tiền, không quyền, không bạn gái qua đời vì bệnh hiểm nghèo và xuyên qua một không gian khác, Hắn, Lecvital được con của công tước Bạch long tìm thấy trong tình trạng bị mất trí nhớ, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu hắn có thể tiếp tục cuộc sống bình thường, vấn đề là Đất nước đang trong tình trạng chiến tranh và cần một vị vua để kết thúc chiến tranh, Hắn lại có mái tóc phù hợp với yêu cầu để làm Vua mới chết... Xem thêm
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 23894
Comment: 2
Saike Mata Shitemo
09/05/2017 10:48
Tổng quát:

1 Thằng nhóc trầm tính, thích nghe nhạc và không có ước mơ gì cả!!!emo

Bỗng...một ngày cô bạn thân của cậu qua đời vì tai nạn. Cậu tuyệt vọng, cùng lúc đó cậu vô tình ngã xuống hồ nước sâu...emo

TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3611
Comment: 1
Last Notes
07/05/2017 03:28
Tổng quát: Tương truyền rằng có một loại trầm hương có thể đưa những linh hồn đã khuất trở về và cửa hàng Nitoukoudou chính là nơi cung cấp loại trầm hương ấy. Khách hàng đến tìm mua lại có hằng hà sa số lý do để tìm gặp lại người đã khuất, nhưng cơ hội lạ thường ấy không phải ai cũng có thể đạt được.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 4347
Comment: 1
Phong Quỷ Truyền Thuyết
09/05/2017 11:18
Tổng quát: Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường hướng đi không bình thường, từ thung lũng leo lên đỉnh phong nhiệt huyết tranh bá lịch trình. Truyện tác giả Lục Đạo, (tac giả Đường Dần Tại Dị Giới) Xem thêm
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 28349
Comment: 1
Chí Tôn Chư Thiên
07/05/2017 11:18
Tổng quát: Trong mắt của tất cả mọi người hắn chỉ là 1 kẻ háo sắc ham chơi, phong hoa tuyết nguyệt. Sau 3 năm đột nhiên mất tích hắn trở về, nhìn bề ngoài thì vẫn cứ đam mê sắc dục , ham vui đêm ngày, nhưng đẳng sau đó là ẩn chứa cả một thế lực thần bí.... Xem thêm
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 125033
Comment: 4
Helck Manga
07/05/2017 10:48
Tổng quát: Sau khi Quỷ Vương bị tiêu diệt, Đế quốc Quỷ mở một cuộc thi để chọn ra Quỷ Vương mới. Một tên loài người cao to không đen nhưng hôi và siêu bá đạo... tên là Helck đã tham gia với ước muốn hủy diệt loài người. Anh ta nghiêm túc chứ? Điều bí mật gì đang che giấu sau Helck và thế giới loài người?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 24580
Comment: 1
Thực Sắc Đại Lục
06/05/2017 06:28
Tổng quát: Câu chuyện về cặp đôi hoàn cảnh nhút nhát và tầm thường, họ có chung sở thích là hâm mộ hai nhân vật chính trong series phim về yakuza. Cuộc sống tại ngôi trường mới đã đẩy họ vào một cuộc chiến thảm khốc buộc họ phải vùng dậy đấu tranh bằng “công lý” do chính họ tạo ra... :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 10733
Comment: 5
Tam Nhãn Hao Thiên Lục
08/05/2017 11:48
Tổng quát: Dương Tiễn Hạ Phàm Diệt Trừ Yêu Quái Dưới Hình Hài Một Người Con Gái. Đọc sẽ rõ ~.~ :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1354377
Comment: 73
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com
truyen1.net