Huyết Ma Nhân

(Vừa cập nhật: 22/09/2018 09:18)
Tên khác:

Giới Ma Nhân

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 855156 Người theo dõi: 214 Theo dõi truyện này
Huyết Ma Nhân Xếp hạng: 8.6/10 - 204 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần...
Huyết Ma Nhân
Loading...
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
22/09/2018
2
21/09/2018
3
19/09/2018
4
19/09/2018
5
18/09/2018
6
14/09/2018
7
11/09/2018
8
11/09/2018
9
09/09/2018
10
05/09/2018
11
01/09/2018
12
29/08/2018
13
26/08/2018
14
25/08/2018
15
23/08/2018
16
21/08/2018
17
18/08/2018
18
18/08/2018
19
11/08/2018
20
10/08/2018
21
06/08/2018
22
06/08/2018
23
06/08/2018
24
04/08/2018
25
03/08/2018
26
02/08/2018
27
31/07/2018
28
30/07/2018
29
29/07/2018
30
28/07/2018
31
27/07/2018
32
26/07/2018
33
25/07/2018
34
24/07/2018
35
21/07/2018
36
20/07/2018
37
19/07/2018
38
18/07/2018
39
17/07/2018
40
16/07/2018
41
15/07/2018
42
14/07/2018
43
13/07/2018
44
12/07/2018
45
10/07/2018
46
08/07/2018
47
07/07/2018
48
05/07/2018
49
04/07/2018
50
03/07/2018
51
02/07/2018
52
01/07/2018
53
30/06/2018
54
29/06/2018
55
28/06/2018
56
27/06/2018
57
26/06/2018
58
25/06/2018
59
24/06/2018
60
23/06/2018
61
22/06/2018
62
21/06/2018
63
20/06/2018
64
19/06/2018
65
17/06/2018
66
16/06/2018
67
15/06/2018
68
14/06/2018
69
12/06/2018
70
11/06/2018
71
10/06/2018
72
09/06/2018
73
08/06/2018
74
07/06/2018
75
06/06/2018
76
04/06/2018
77
23/04/2018
78
23/04/2018
79
23/04/2018
80
23/04/2018
81
23/04/2018
82
23/04/2018
83
23/04/2018
84
23/04/2018
85
23/04/2018
86
23/04/2018
87
23/04/2018
88
23/04/2018
89
23/04/2018
90
23/04/2018
91
23/04/2018
92
23/04/2018
93
23/04/2018
94
23/04/2018
95
23/04/2018
96
23/04/2018
97
23/04/2018
98
23/04/2018
99
23/04/2018
100
23/04/2018
101
23/04/2018
102
23/04/2018
103
23/04/2018
104
23/04/2018
105
23/04/2018
106
23/04/2018
107
23/04/2018
108
23/04/2018
109
23/04/2018
110
23/04/2018
111
23/04/2018
112
23/04/2018
113
23/04/2018
114
23/04/2018
115
23/04/2018
116
23/04/2018
117
23/04/2018
118
23/04/2018
119
23/04/2018
120
23/04/2018
121
23/04/2018
122
23/04/2018
123
23/04/2018
124
23/04/2018
125
23/04/2018
126
23/04/2018
127
23/04/2018
128
23/04/2018
129
23/04/2018
130
23/04/2018
131
23/04/2018
132
23/04/2018
133
23/04/2018
134
23/04/2018
135
23/04/2018
136
23/04/2018
137
23/04/2018
138
23/04/2018
139
23/04/2018
140
23/04/2018
141
23/04/2018
142
23/04/2018
143
23/04/2018
144
23/04/2018
145
23/04/2018
146
23/04/2018
147
23/04/2018
148
23/04/2018
149
23/04/2018
150
23/04/2018
151
23/04/2018
152
23/04/2018
153
23/04/2018
154
23/04/2018
155
23/04/2018
156
23/04/2018
157
23/04/2018
158
23/04/2018
159
23/04/2018
160
23/04/2018
161
23/04/2018
162
23/04/2018
163
23/04/2018
164
23/04/2018
165
23/04/2018
166
23/04/2018
167
23/04/2018
168
23/04/2018
169
23/04/2018
170
23/04/2018
171
23/04/2018
172
23/04/2018
173
23/04/2018
174
23/04/2018
175
23/04/2018
176
23/04/2018
177
23/04/2018
178
23/04/2018
179
23/04/2018
180
23/04/2018
181
23/04/2018
182
23/04/2018
183
23/04/2018
184
23/04/2018
185
23/04/2018
186
23/04/2018
187
23/04/2018
188
23/04/2018
189
23/04/2018
190
23/04/2018
191
23/04/2018
192
23/04/2018
193
23/04/2018
194
23/04/2018
195
23/04/2018
196
23/04/2018
197
23/04/2018
198
23/04/2018
199
23/04/2018
200
23/04/2018
201
23/04/2018
202
23/04/2018
203
23/04/2018
204
23/04/2018
205
23/04/2018
206
23/04/2018
207
23/04/2018
208
23/04/2018
209
23/04/2018
210
23/04/2018
211
23/04/2018
212
23/04/2018
213
23/04/2018
214
23/04/2018
215
23/04/2018
216
23/04/2018
217
23/04/2018
218
23/04/2018
219
23/04/2018
220
23/04/2018
221
23/04/2018
222
23/04/2018
223
23/04/2018
224
23/04/2018
225
23/04/2018
226
23/04/2018
227
23/04/2018
228
23/04/2018
229
23/04/2018
230
23/04/2018
231
23/04/2018
232
23/04/2018
233
23/04/2018
234
23/04/2018
235
23/04/2018
236
23/04/2018
237
23/04/2018
238
23/04/2018
239
23/04/2018
240
23/04/2018
241
23/04/2018
242
23/04/2018
243
23/04/2018
244
23/04/2018
245
23/04/2018
246
23/04/2018
247
23/04/2018
248
23/04/2018
249
23/04/2018
250
23/04/2018
251
23/04/2018
252
23/04/2018
253
23/04/2018
254
23/04/2018
255
23/04/2018
256
23/04/2018
257
23/04/2018
258
23/04/2018
259
23/04/2018
260
23/04/2018
261
23/04/2018
262
23/04/2018
263
23/04/2018
264
23/04/2018
265
23/04/2018
266
23/04/2018
267
23/04/2018
268
23/04/2018
269
23/04/2018
270
23/04/2018
271
23/04/2018
272
23/04/2018
273
23/04/2018
274
23/04/2018
275
23/04/2018
276
23/04/2018
277
23/04/2018
278
23/04/2018
279
23/04/2018
280
23/04/2018
281
23/04/2018
282
23/04/2018
283
23/04/2018
284
23/04/2018
285
23/04/2018
286
23/04/2018
287
23/04/2018
288
23/04/2018
289
23/04/2018
290
23/04/2018
291
23/04/2018
292
23/04/2018
293
23/04/2018
294
23/04/2018
295
23/04/2018
296
23/04/2018
297
23/04/2018
298
23/04/2018
299
23/04/2018
300
23/04/2018
301
23/04/2018
302
23/04/2018
303
23/04/2018
304
23/04/2018
305
23/04/2018
306
23/04/2018
307
23/04/2018
308
23/04/2018
309
23/04/2018
310
23/04/2018
311
23/04/2018
312
23/04/2018
313
23/04/2018
314
23/04/2018
315
23/04/2018
316
23/04/2018
317
23/04/2018
318
23/04/2018
319
23/04/2018
320
23/04/2018
321
23/04/2018
322
23/04/2018
323
23/04/2018
324
23/04/2018
325
23/04/2018
326
23/04/2018
327
23/04/2018
328
23/04/2018
329
23/04/2018
330
23/04/2018
331
23/04/2018
332
23/04/2018
333
23/04/2018
334
23/04/2018
335
23/04/2018
336
23/04/2018
337
23/04/2018
338
23/04/2018
339
23/04/2018
340
23/04/2018
341
23/04/2018
342
23/04/2018
343
23/04/2018
344
23/04/2018
345
23/04/2018
346
23/04/2018
347
23/04/2018
348
23/04/2018
349
23/04/2018
350
23/04/2018
351
23/04/2018
352
23/04/2018
353
23/04/2018
354
23/04/2018
355
23/04/2018
356
23/04/2018
357
23/04/2018
358
23/04/2018
359
23/04/2018
360
23/04/2018
361
23/04/2018
362
23/04/2018
363
23/04/2018
364
23/04/2018
365
23/04/2018
366
23/04/2018
367
23/04/2018
368
23/04/2018
369
23/04/2018
370
23/04/2018
371
23/04/2018
372
23/04/2018
373
23/04/2018
374
23/04/2018
375
23/04/2018
376
23/04/2018
377
23/04/2018
378
23/04/2018
379
23/04/2018
380
23/04/2018
381
23/04/2018
382
23/04/2018
383
23/04/2018
384
23/04/2018
385
23/04/2018
386
23/04/2018
387
23/04/2018
388
23/04/2018
389
23/04/2018
390
23/04/2018
391
23/04/2018
392
23/04/2018
393
23/04/2018
394
23/04/2018
395
23/04/2018
396
23/04/2018
1
Bình luận
sanghuynh99
Box
sanghuynh99 Gửi vào: 17/04/2017 21:37
hay wa mau ra chap moi di :)
1
Truyện cùng loại
Tổng Thống Ác Quỷ Xin Buông Tay
16/09/2018 03:10
Tổng quát: 5 năm trước, trong một lần gặp gỡ ngoài ý muốn khiến họ ở bên nhau, 1 đêm tình ái khiến họ chìm đắm, trong lúc mơ hồ chỉ nghe thấy người đàn ông nói 1 câu "Đừng la, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô", sau khi tỉnh lại, lại phát hiện người đàn ông này đã không còn ở bên cạnh. 5 năm sau, họ gặp lại nhau, đối mặt với những chuyện xảy ra vào 5 năm trước, rốt cuộc họ sẽ giải quyết như thế nào? "Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô 1 đời 1 kiếp".
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 36694
Comment: 3
Moe Kare!!
15/09/2018 09:42
Tổng quát: Chuyện tình tay 3 cảm động giữa 2 chàng trai và một cô gái. không cần giải thích nhìu, mời các bạn đón đọc bộ manga tình cảm, cảm động này.
TT: Full Bộ
Lượt xem: 60307
Comment: 3
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị
21/09/2018 10:48
Tổng quát: "27 người vợ bé?!" Tên nam nhân đáng chết này, cô ở nơi này quên sống quên chết sinh con cho hắn vậy mà hắn lại từng người từng bước nạp thêm tiểu thiếp, lại còn dám kéo người đến phá quán! Thiếu tướng giỏi lắm, quân phiệt kiêu ngạo a! Muốn cưới tôi về sao?! Được, đầu tiên đem hết những quả mầm họa của hắn cùng với mấy người tiểu thiếp đó, đuổi ra khỏi cửa. Bằng không,.... Miễn bàn!!! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 705502
Comment: 16
Người Thừa Kế Giá Đáo: Hiệu Thảo Làm Loạn Đủ Chưa?
17/09/2018 12:39
Tổng quát: Một đêm, An Hạ Hạ bao phục chậm rãi rời nhà trốn đi, lại bị hắn bức đến góc tường —— Nghe nói ngươi nghĩ hối hôn? Cho ta cái lý do. Ngươi lão hung ta nhả rãnh ta, thái độ quá ác liệt!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 170038
Comment: 9
Phi Đãi Nghiên Tuyết
15/09/2018 09:19
Tổng quát: Phi Đãi Nghiên Tuyết là một câu chuyện tình yêu lãng mạn chốn thâm cung bí sử, một hoàng cung lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn những ẩn tình bên trong, chứa đựng những âm mưu toan tính mà người ngoài không thể biết ... -> Ngoại truyện xem ở đây
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 5032054
Comment: 441
Long Vương Truyền Thuyết
16/09/2018 06:18
Tổng quát: Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù! Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là. . . Có một không hai chi tài, Long Vương chi tranh, chúng ta Long Vương truyền thuyết, để cho này bắt đầu. Xem thêm ...
- phần 1 xem ở đây
- phần 2 xem ở đây
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 560187
Comment: 48
Lượm Được Một Tiểu Hồ Ly 2
21/09/2018 11:48
Tổng quát: Nối tiếp phần một. Link phần 1 nè Click đi
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1051526
Comment: 27
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
20/09/2018 02:18
Tổng quát: “Không được động vào mẹ bọn tôi!”. Hai đứa nhóc một nam một nữ, chặn trước mũi của ác ma thiếu tổng tài. Người phụ nữ hắn nhắm tới, không chỉ bị người ta ăn trước mất, lại còn tặng kèm hai cái đuôi! “Quân ăn cướp, mau ra đây!” Đối diện với tràng cảnh max máu chó này, người mẹ nóng bỏng vừa đơn thuần lại vô tội… N năm trước, vô ý bị người ta cướp mất thanh bạch, là lỗi của nàng ta sao? Làm ơn hiểu giùm cho, người ta cũng là kẻ bị hại à nha! Hơ? Sao mà cái tên này với con trai mình lại hao hao nhau thế? Lẽ nào... :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 4920746
Comment: 74
Nam Thần Luôn Muốn Chọc Ghẹo Ta
22/09/2018 03:22
Tổng quát: Trình giai giai vào một ngày dậy trễ, vi phạm quy định của trường đi xe đạp điện đi học môn tự chọn, lại đụng phải một chiếc xe thể thao BMW, bởi vì người đi xe BMW là một người thích gây sự, vì vậy trình giai giai phô trương muốn bồi thường, để lại cách thức liên lạc, kết quả phát hiện người con trai đi xe BMW chính là thầy giáo dạy thay lớp tâm lý mới đến, cũng sư huynh truyền ky của trường B, châu mộ phàm.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 143210
Comment: 9
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
18/09/2018 08:48
Tổng quát: Ai nói xuyên không thì có thể có hào quang Mary Sue, náo giang hồ xây hậu cung! Còn chưa vào cửa đã trúng độc, còn phải trạch đấu với cả đám nữ nhân tranh giành một tên nam nhân bất lực, đây là vở kịch ngược tâm gì thế không biết?... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 959754
Comment: 30
Chuông và Lá
17/09/2018 05:09
Tổng quát: Ngọc Y là một sinh viên năm nhất trong thiết kế trang phục Sau khi tiếp xúc với Dư Linh, hai người đã thực hiện một thỏa thuận để giúp đỡ lẫn nhau. Ngọc Y đã thay đổi cuộc sống của cô từ một học sinh bình thường thành một nhân vật chuyên đề trong ngành công nghiệp vì sức mạnh siêu nhiên của Dư Linh. Những chiếc lá phải đối mặt với tình yêu, tình cảm và sự lừa dối ...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 674
Comment: 0
Thánh Tổ
20/09/2018 10:10
Tổng quát: Đây là Thế giới Phong Thần được thăng cấp. Ở đây có Trụ Vương, Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Dương Tiễn... nhưng với địa vị hoàn toàn khác. Ở đây cũng có Hoàng giả: Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Ở đây cũng có Thánh Nhân: Đạo Môn Tam Thanh. Ở đây cũng có Thượng Cổ Ma Quỷ: Si Vưu, Hình Thiên...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 137549
Comment: 2
Thứ Mà Thời Gian Đang Nợ anh Chính Là Em
21/09/2018 09:48
Tổng quát: Trần Ngôn Tâm vì trốn những chủ nợ của cha truy sát nên trốn vào trong quán bar, đóng giả làm nhân viên phục vụ. Tại đây cô gặp một nam nhân cũng đang trốn tránh truy sát như cô . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 7593
Comment: 1
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
17/09/2018 08:18
Tổng quát: Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 7444409
Comment: 405
Yêu Thần Ký
21/09/2018 10:18
Tổng quát: Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi... :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2373092
Comment: 87
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com
truyen1.net