Huyết Ma Nhân

(Vừa cập nhật: 23/01/2019 11:18)
Tên khác:

Giới Ma Nhân

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 1035151 Người theo dõi: 214 Theo dõi truyện này
Huyết Ma Nhân Xếp hạng: 8.6/10 - 213 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần...
Huyết Ma Nhân
Loading...
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
23/01/2019
2
20/01/2019
3
18/01/2019
4
16/01/2019
5
10/01/2019
6
10/01/2019
7
08/01/2019
8
06/01/2019
9
04/01/2019
10
29/12/2018
11
27/12/2018
12
24/12/2018
13
22/12/2018
14
16/12/2018
15
15/12/2018
16
13/12/2018
17
09/12/2018
18
08/12/2018
19
07/12/2018
20
30/11/2018
21
29/11/2018
22
26/11/2018
23
23/11/2018
24
21/11/2018
25
20/11/2018
26
16/11/2018
27
14/11/2018
28
12/11/2018
29
09/11/2018
30
07/11/2018
31
05/11/2018
32
02/11/2018
33
01/11/2018
34
26/10/2018
35
24/10/2018
36
22/10/2018
37
20/10/2018
38
18/10/2018
39
16/10/2018
40
12/10/2018
41
10/10/2018
42
07/10/2018
43
05/10/2018
44
04/10/2018
45
03/10/2018
46
27/09/2018
47
24/09/2018
48
21/09/2018
49
19/09/2018
50
19/09/2018
51
18/09/2018
52
14/09/2018
53
11/09/2018
54
11/09/2018
55
09/09/2018
56
05/09/2018
57
01/09/2018
58
29/08/2018
59
26/08/2018
60
25/08/2018
61
23/08/2018
62
21/08/2018
63
18/08/2018
64
18/08/2018
65
11/08/2018
66
10/08/2018
67
06/08/2018
68
06/08/2018
69
06/08/2018
70
04/08/2018
71
03/08/2018
72
02/08/2018
73
31/07/2018
74
30/07/2018
75
29/07/2018
76
28/07/2018
77
27/07/2018
78
26/07/2018
79
25/07/2018
80
24/07/2018
81
21/07/2018
82
20/07/2018
83
19/07/2018
84
18/07/2018
85
17/07/2018
86
16/07/2018
87
15/07/2018
88
14/07/2018
89
13/07/2018
90
12/07/2018
91
10/07/2018
92
08/07/2018
93
07/07/2018
94
05/07/2018
95
04/07/2018
96
03/07/2018
97
02/07/2018
98
01/07/2018
99
30/06/2018
100
29/06/2018
101
28/06/2018
102
27/06/2018
103
26/06/2018
104
25/06/2018
105
24/06/2018
106
23/06/2018
107
22/06/2018
108
21/06/2018
109
20/06/2018
110
19/06/2018
111
17/06/2018
112
16/06/2018
113
15/06/2018
114
14/06/2018
115
12/06/2018
116
11/06/2018
117
10/06/2018
118
09/06/2018
119
08/06/2018
120
07/06/2018
121
06/06/2018
122
04/06/2018
123
23/04/2018
124
23/04/2018
125
23/04/2018
126
23/04/2018
127
23/04/2018
128
23/04/2018
129
23/04/2018
130
23/04/2018
131
23/04/2018
132
23/04/2018
133
23/04/2018
134
23/04/2018
135
23/04/2018
136
23/04/2018
137
23/04/2018
138
23/04/2018
139
23/04/2018
140
23/04/2018
141
23/04/2018
142
23/04/2018
143
23/04/2018
144
23/04/2018
145
23/04/2018
146
23/04/2018
147
23/04/2018
148
23/04/2018
149
23/04/2018
150
23/04/2018
151
23/04/2018
152
23/04/2018
153
23/04/2018
154
23/04/2018
155
23/04/2018
156
23/04/2018
157
23/04/2018
158
23/04/2018
159
23/04/2018
160
23/04/2018
161
23/04/2018
162
23/04/2018
163
23/04/2018
164
23/04/2018
165
23/04/2018
166
23/04/2018
167
23/04/2018
168
23/04/2018
169
23/04/2018
170
23/04/2018
171
23/04/2018
172
23/04/2018
173
23/04/2018
174
23/04/2018
175
23/04/2018
176
23/04/2018
177
23/04/2018
178
23/04/2018
179
23/04/2018
180
23/04/2018
181
23/04/2018
182
23/04/2018
183
23/04/2018
184
23/04/2018
185
23/04/2018
186
23/04/2018
187
23/04/2018
188
23/04/2018
189
23/04/2018
190
23/04/2018
191
23/04/2018
192
23/04/2018
193
23/04/2018
194
23/04/2018
195
23/04/2018
196
23/04/2018
197
23/04/2018
198
23/04/2018
199
23/04/2018
200
23/04/2018
201
23/04/2018
202
23/04/2018
203
23/04/2018
204
23/04/2018
205
23/04/2018
206
23/04/2018
207
23/04/2018
208
23/04/2018
209
23/04/2018
210
23/04/2018
211
23/04/2018
212
23/04/2018
213
23/04/2018
214
23/04/2018
215
23/04/2018
216
23/04/2018
217
23/04/2018
218
23/04/2018
219
23/04/2018
220
23/04/2018
221
23/04/2018
222
23/04/2018
223
23/04/2018
224
23/04/2018
225
23/04/2018
226
23/04/2018
227
23/04/2018
228
23/04/2018
229
23/04/2018
230
23/04/2018
231
23/04/2018
232
23/04/2018
233
23/04/2018
234
23/04/2018
235
23/04/2018
236
23/04/2018
237
23/04/2018
238
23/04/2018
239
23/04/2018
240
23/04/2018
241
23/04/2018
242
23/04/2018
243
23/04/2018
244
23/04/2018
245
23/04/2018
246
23/04/2018
247
23/04/2018
248
23/04/2018
249
23/04/2018
250
23/04/2018
251
23/04/2018
252
23/04/2018
253
23/04/2018
254
23/04/2018
255
23/04/2018
256
23/04/2018
257
23/04/2018
258
23/04/2018
259
23/04/2018
260
23/04/2018
261
23/04/2018
262
23/04/2018
263
23/04/2018
264
23/04/2018
265
23/04/2018
266
23/04/2018
267
23/04/2018
268
23/04/2018
269
23/04/2018
270
23/04/2018
271
23/04/2018
272
23/04/2018
273
23/04/2018
274
23/04/2018
275
23/04/2018
276
23/04/2018
277
23/04/2018
278
23/04/2018
279
23/04/2018
280
23/04/2018
281
23/04/2018
282
23/04/2018
283
23/04/2018
284
23/04/2018
285
23/04/2018
286
23/04/2018
287
23/04/2018
288
23/04/2018
289
23/04/2018
290
23/04/2018
291
23/04/2018
292
23/04/2018
293
23/04/2018
294
23/04/2018
295
23/04/2018
296
23/04/2018
297
23/04/2018
298
23/04/2018
299
23/04/2018
300
23/04/2018
301
23/04/2018
302
23/04/2018
303
23/04/2018
304
23/04/2018
305
23/04/2018
306
23/04/2018
307
23/04/2018
308
23/04/2018
309
23/04/2018
310
23/04/2018
311
23/04/2018
312
23/04/2018
313
23/04/2018
314
23/04/2018
315
23/04/2018
316
23/04/2018
317
23/04/2018
318
23/04/2018
319
23/04/2018
320
23/04/2018
321
23/04/2018
322
23/04/2018
323
23/04/2018
324
23/04/2018
325
23/04/2018
326
23/04/2018
327
23/04/2018
328
23/04/2018
329
23/04/2018
330
23/04/2018
331
23/04/2018
332
23/04/2018
333
23/04/2018
334
23/04/2018
335
23/04/2018
336
23/04/2018
337
23/04/2018
338
23/04/2018
339
23/04/2018
340
23/04/2018
341
23/04/2018
342
23/04/2018
343
23/04/2018
344
23/04/2018
345
23/04/2018
346
23/04/2018
347
23/04/2018
348
23/04/2018
349
23/04/2018
350
23/04/2018
351
23/04/2018
352
23/04/2018
353
23/04/2018
354
23/04/2018
355
23/04/2018
356
23/04/2018
357
23/04/2018
358
23/04/2018
359
23/04/2018
360
23/04/2018
361
23/04/2018
362
23/04/2018
363
23/04/2018
364
23/04/2018
365
23/04/2018
366
23/04/2018
367
23/04/2018
368
23/04/2018
369
23/04/2018
370
23/04/2018
371
23/04/2018
372
23/04/2018
373
23/04/2018
374
23/04/2018
375
23/04/2018
376
23/04/2018
377
23/04/2018
378
23/04/2018
379
23/04/2018
380
23/04/2018
381
23/04/2018
382
23/04/2018
383
23/04/2018
384
23/04/2018
385
23/04/2018
386
23/04/2018
387
23/04/2018
388
23/04/2018
389
23/04/2018
390
23/04/2018
391
23/04/2018
392
23/04/2018
393
23/04/2018
394
23/04/2018
395
23/04/2018
396
23/04/2018
397
23/04/2018
398
23/04/2018
399
23/04/2018
400
23/04/2018
401
23/04/2018
402
23/04/2018
403
23/04/2018
404
23/04/2018
405
23/04/2018
406
23/04/2018
407
23/04/2018
408
23/04/2018
409
23/04/2018
410
23/04/2018
411
23/04/2018
412
23/04/2018
413
23/04/2018
414
23/04/2018
415
23/04/2018
416
23/04/2018
417
23/04/2018
418
23/04/2018
419
23/04/2018
420
23/04/2018
421
23/04/2018
422
23/04/2018
423
23/04/2018
424
23/04/2018
425
23/04/2018
426
23/04/2018
427
23/04/2018
428
23/04/2018
429
23/04/2018
430
23/04/2018
431
23/04/2018
432
23/04/2018
433
23/04/2018
434
23/04/2018
435
23/04/2018
436
23/04/2018
437
23/04/2018
438
23/04/2018
439
23/04/2018
440
23/04/2018
441
23/04/2018
442
23/04/2018
1
Bình luận
sanghuynh99
Box
sanghuynh99 Gửi vào: 17/04/2017 21:37
hay wa mau ra chap moi di :)
1
Truyện cùng loại
Tam Nhãn Hao Thiên Lục
20/01/2019 08:18
Tổng quát: Dương Tiễn Hạ Phàm Diệt Trừ Yêu Quái Dưới Hình Hài Một Người Con Gái. Đọc sẽ rõ ~.~ :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2169459
Comment: 13
Cẩm Lý thiếu nữ của tôi
22/01/2019 07:48
Tổng quát: Ngày hôm nay tên lừa đảo họ Tài gặp được Cẩm lý thiếu nữ, rốt cuộc đây là cái kết may mắn hay sự bắt đầu của những đen đủi liên miên. Từ hôm nay hãy đọc và share để nhận được may mắn nhé!
*Giải thích về tên tác phẩm:
“Cẩm Lý” có nghĩa là vận may. Tương truyền Lý ngư (cá chép) sẽ mang lại sự may mắn cho chủ nhân, ngoài ra câu “Cá chép hóa rồng” cũng chính là chỉ loài cá này. Ở Việt Nam, loài cá này thường được gọi là Cá chép may mắn hoặc Cá chép phong thủy.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 125977
Comment: 6
Chiến Luyến Cáo Tiệp
22/01/2019 09:28
Tổng quát: Trong mắt đồng nghiệp thì họ là tử địch, nhưng thực sự thì họ là người yêu của nhau...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 11136
Comment: 1
Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
23/01/2019 10:38
Tổng quát: EXcuse me?Idol đang hot biến thành bà béo?? Về sau thế nhưng lại rơi vào ổ của antifan - tổng tài bá đạo ! ! ! Vì để trả nợ mà không thể không làm bảo mẫu kiêm chức "chị gái tâm sự tình cảm" cho anh ta? Cái tình tiết của truyện này đúng là có chút hấp dẫn
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 735425
Comment: 40
Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà!
18/01/2019 10:58
Tổng quát: Rất Hay ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1009978
Comment: 17
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
19/01/2019 12:08
Tổng quát: Đặc công số 1 của vương triều vừa xuyên không liền bị ép gả đi , nghe nói phu quân tương lai có số khắc thê. Trong phủ ngoài phủ còn có cả đám tiện nhân ! người đâu ! giải đám tiện nhân đó cho bổn cung hãy xem bổn cung trừng trị các người ra sao .... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 745748
Comment: 2
Kết Hôn Không Dễ
22/01/2019 10:48
Tổng quát: Nữ hán tử và hiền thục nam, đều bị đối tượng kết hôn cắm sừng mà gặp nhau. Qua một màn làm quen nhờ rượu, bọn họ bắt đầu học tập lẫn nhau để thay đổi bản thân, nhằm tìm được đối tượng phù hợp cho mình. Tới khi tìm được, thì lại nhận ra, tình huống máu chó muôn thuở… <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 246369
Comment: 10
Tử Sắc Sắc Vi
19/01/2019 06:38
Tổng quát: Đỗ Tuyết Vi vốn là một đại tiểu thư sống trong cuộc sống giàu có, an nhàn, gia đình hành phúc. Nhưng bởi vì cha tự sát, gia đình tuyệt đẹp của cô ấy bống chốc sụp đổ, mẹ của Tuyết Vi vì bị sốc quá lớn nên ốm nặng liệt giường. Vì trang trải cho cuộc sống, vì kiếm tiền chữa trị cho mẹ mà cô ấy bắt buộc phải trở thành một công chúa tiếp khách ở Thủy Vân Gian. Bằng sự thông minh và những thủ đoạn của mình nên cô ấy đã nhận được một khách nhân kỳ quái, vì lợi ích và cừu hận, Tuyết Vi đã ký hiệp nghị quyến rũ vị tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng Hoắc Nhất Minh...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 248744
Comment: 6
Lưỡng bất nghi
23/01/2019 07:18
Tổng quát: Tai nạn nhỏ, hoàng thượng biến thành hoàng hậu, hoàng hậu biến thành hoàng thượng. Sau tai nạn đó vô số chuyện hài hước xảy ra... :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1972382
Comment: 8
Võ Động Càn Khôn
23/01/2019 07:49
Tổng quát: Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi. Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn! Phân Biệt Đẳng Cấp Thối Thể - Địa Nguyên Cảnh - Thiên Nguyên Cảnh - Nguyên Đan Cảnh - Tạo Khí Cảnh - Tạo Hình Cảnh - Tạo Hóa Cảnh - Niết Bàn Cảnh - Sinh Huyền Cảnh - Tử Huyền Cảnh - Chuyển Luân Cảnh - Luân Hồi Cảnh - Tổ Cảnh
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1243521
Comment: 6
Vạn Cổ Kiếm Thần
16/01/2019 11:28
Tổng quát: Kiếm Khách Phong Lưu Nhất Thiên Hạ là Thẩm tam công tử, Kiếm Pháp Nổi Danh Nhất Thiên Hạ là Vạn Tàng Kiếm Kinh, Nơi Cường Đại Nhất, Thần Bí Nhất Thiên Hạ là Khí Kiếm Sơn Trang...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 114320
Comment: 4
Vết Cắn Ngọt Ngào 3
20/01/2019 09:28
Tổng quát: Phần 3 của Vết Cắn Ngọt Ngào. Xem lại phần 1phần 2
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 42937
Comment: 1
Sủng Hôn Lai Tập
18/01/2019 04:38
Tổng quát: Phải kết hôn, cô cảm thấy rất mơ hồ, hơn nữa chính anh cũng không muốn cưới cô! Anh ép cô chủ động hủy hôn, nói rất nặng lời, nhưng lại xoa đầu an ủi cô, khiến cô chìm đắm trong mật ngọt mà sinh ra ảo giác. Lúc cô muốn rút lui vì cảm thấy quá mệt mỏi vì tình yêu thì anh lại dùng một câu “Em phải chịu trách nhiệm” mà kéo cô trở lại...Rốt cuộc anh muốn em phải thế nào đây?
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 4216
Comment: 1
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử
19/01/2019 11:51
Tổng quát: Một thân tiểu Hoàng đế được sủng ái ngàn năm trước lại bất ngờ tới hiện tại, trong môi trường lạ lẫm vừa xuyên không trong chớp mắt, bằng việc ngày càng quen với cuộc sống hiện tại, hoa lệ nghịch tập lại lần nữa chói sáng ngàn năm ~~ cuộc sống tràn đầy kích tính, tình yêu và sự vui vẻ ~ nào nào, cùng xem quá trình trưởng thành của “phế vật” nha~~ <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 142332
Comment: 6
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
22/01/2019 09:18
Tổng quát: Mười năm yêu đơn phương, Bạc Hoan dùng thời gian một nửa đời mình để theo đuổi người con trai tên Sở Trạch. Những điều tốt đẹp mà anh dành cho cô khiến cô không thể tự thoát ra được. Nhưng, mỗi một lần tỏ tình Bạc Hoan nhận lấy chỉ đều là sự từ chối lạnh nhạt. Đợi đến khi cô quyết tâm sẽ không làm phiền nữa, Sở Trạch mới nhận ra, cuộc sống của hắn không có sự tồn tại của nha đầu kia lại thiếu sức sống đến như vậy. Lấy hết dũng khí, bác sỹ Sở quyết định sẽ cố gắng hết sức để cưng chiều, cố gắng hết sức để yêu một lần.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1504215
Comment: 4
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com
truyen1.net