Huyết Ma Nhân

(Vừa cập nhật: 13/09/2019 02:12)
Tên khác:

Giới Ma Nhân

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1185163 Theo dõi: 219 Theo dõi truyện này
Huyết Ma Nhân Xếp hạng: 8.6/10 - 215 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần...
Huyết Ma Nhân
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
13/09/2019
2
13/09/2019
3
25/08/2019
4
25/08/2019
5
25/08/2019
6
25/08/2019
7
25/08/2019
8
25/08/2019
9
25/08/2019
10
25/08/2019
11
25/08/2019
12
25/08/2019
13
25/08/2019
14
25/08/2019
15
25/08/2019
16
24/08/2019
17
22/08/2019
18
20/08/2019
19
16/08/2019
20
16/08/2019
21
14/08/2019
22
12/08/2019
23
01/06/2019
24
01/06/2019
25
01/06/2019
26
01/06/2019
27
01/06/2019
28
01/06/2019
29
01/06/2019
30
01/06/2019
31
01/06/2019
32
01/06/2019
33
01/06/2019
34
01/06/2019
35
01/06/2019
36
30/05/2019
37
28/05/2019
38
26/05/2019
39
24/05/2019
40
16/05/2019
41
16/05/2019
42
16/05/2019
43
16/05/2019
44
14/05/2019
45
12/05/2019
46
10/05/2019
47
08/05/2019
48
06/05/2019
49
04/05/2019
50
02/05/2019
51
28/04/2019
52
26/04/2019
53
25/04/2019
54
24/04/2019
55
22/04/2019
56
19/04/2019
57
19/04/2019
58
19/04/2019
59
19/04/2019
60
19/04/2019
61
19/04/2019
62
19/04/2019
63
19/04/2019
64
19/04/2019
65
19/04/2019
66
19/04/2019
67
19/04/2019
68
19/04/2019
69
19/04/2019
70
19/04/2019
71
19/04/2019
72
19/04/2019
73
19/04/2019
74
19/04/2019
75
19/04/2019
76
19/04/2019
77
19/04/2019
78
19/04/2019
79
19/04/2019
80
19/04/2019
81
19/04/2019
82
19/04/2019
83
19/04/2019
84
19/04/2019
85
19/04/2019
86
19/04/2019
87
19/04/2019
88
19/04/2019
89
19/04/2019
90
19/04/2019
91
19/04/2019
92
19/04/2019
93
19/04/2019
94
19/04/2019
95
19/04/2019
96
19/04/2019
97
19/04/2019
98
19/04/2019
99
19/04/2019
100
19/04/2019
101
19/04/2019
102
19/04/2019
103
19/04/2019
104
19/04/2019
105
19/04/2019
106
19/04/2019
107
19/04/2019
108
19/04/2019
109
19/04/2019
110
19/04/2019
111
19/04/2019
112
19/04/2019
113
19/04/2019
114
19/04/2019
115
19/04/2019
116
19/04/2019
117
19/04/2019
118
19/04/2019
119
19/04/2019
120
19/04/2019
121
19/04/2019
122
19/04/2019
123
19/04/2019
124
19/04/2019
125
19/04/2019
126
19/04/2019
127
19/04/2019
128
19/04/2019
129
19/04/2019
130
19/04/2019
131
19/04/2019
132
19/04/2019
133
19/04/2019
134
19/04/2019
135
19/04/2019
136
19/04/2019
137
19/04/2019
138
19/04/2019
139
19/04/2019
140
19/04/2019
141
19/04/2019
142
19/04/2019
143
19/04/2019
144
19/04/2019
145
19/04/2019
146
19/04/2019
147
19/04/2019
148
19/04/2019
149
19/04/2019
150
19/04/2019
151
19/04/2019
152
19/04/2019
153
19/04/2019
154
19/04/2019
155
19/04/2019
156
19/04/2019
157
19/04/2019
158
19/04/2019
159
19/04/2019
160
19/04/2019
161
19/04/2019
162
19/04/2019
163
19/04/2019
164
19/04/2019
165
19/04/2019
166
19/04/2019
167
19/04/2019
168
19/04/2019
169
19/04/2019
170
19/04/2019
171
19/04/2019
172
19/04/2019
173
19/04/2019
174
19/04/2019
175
19/04/2019
176
19/04/2019
177
19/04/2019
178
19/04/2019
179
19/04/2019
180
19/04/2019
181
19/04/2019
182
19/04/2019
183
19/04/2019
184
19/04/2019
185
19/04/2019
186
19/04/2019
187
19/04/2019
188
19/04/2019
189
19/04/2019
190
19/04/2019
191
19/04/2019
192
19/04/2019
193
19/04/2019
194
19/04/2019
195
19/04/2019
196
19/04/2019
197
19/04/2019
198
19/04/2019
199
19/04/2019
200
19/04/2019
201
19/04/2019
202
19/04/2019
203
19/04/2019
204
19/04/2019
205
19/04/2019
206
19/04/2019
207
19/04/2019
208
19/04/2019
209
19/04/2019
210
19/04/2019
211
19/04/2019
212
19/04/2019
213
19/04/2019
214
19/04/2019
215
19/04/2019
216
19/04/2019
217
19/04/2019
218
19/04/2019
219
19/04/2019
220
19/04/2019
221
19/04/2019
222
19/04/2019
223
19/04/2019
224
19/04/2019
225
19/04/2019
226
19/04/2019
227
19/04/2019
228
19/04/2019
229
19/04/2019
230
19/04/2019
231
19/04/2019
232
19/04/2019
233
19/04/2019
234
19/04/2019
235
19/04/2019
236
19/04/2019
237
19/04/2019
238
19/04/2019
239
19/04/2019
240
19/04/2019
241
19/04/2019
242
19/04/2019
243
19/04/2019
244
19/04/2019
245
19/04/2019
246
19/04/2019
247
19/04/2019
248
19/04/2019
249
19/04/2019
250
19/04/2019
251
19/04/2019
252
19/04/2019
253
19/04/2019
254
19/04/2019
255
19/04/2019
256
19/04/2019
257
19/04/2019
258
19/04/2019
259
19/04/2019
260
19/04/2019
261
19/04/2019
262
19/04/2019
263
19/04/2019
264
19/04/2019
265
19/04/2019
266
19/04/2019
267
19/04/2019
268
19/04/2019
269
19/04/2019
270
19/04/2019
271
19/04/2019
272
19/04/2019
273
19/04/2019
274
19/04/2019
275
19/04/2019
276
19/04/2019
277
19/04/2019
278
19/04/2019
279
19/04/2019
280
19/04/2019
281
19/04/2019
282
19/04/2019
283
19/04/2019
284
19/04/2019
285
19/04/2019
286
19/04/2019
287
19/04/2019
288
19/04/2019
289
19/04/2019
290
19/04/2019
291
19/04/2019
292
19/04/2019
293
19/04/2019
294
19/04/2019
295
19/04/2019
296
19/04/2019
297
19/04/2019
298
19/04/2019
299
19/04/2019
300
19/04/2019
301
19/04/2019
302
19/04/2019
303
19/04/2019
304
19/04/2019
305
19/04/2019
306
19/04/2019
307
19/04/2019
308
19/04/2019
309
19/04/2019
310
19/04/2019
311
19/04/2019
312
19/04/2019
313
19/04/2019
314
19/04/2019
315
19/04/2019
316
19/04/2019
317
19/04/2019
318
19/04/2019
319
19/04/2019
320
19/04/2019
321
19/04/2019
322
19/04/2019
323
19/04/2019
324
19/04/2019
325
19/04/2019
326
19/04/2019
327
19/04/2019
328
19/04/2019
329
19/04/2019
330
19/04/2019
331
19/04/2019
332
19/04/2019
333
19/04/2019
334
19/04/2019
335
19/04/2019
336
19/04/2019
337
19/04/2019
338
19/04/2019
339
19/04/2019
340
19/04/2019
341
19/04/2019
342
19/04/2019
343
19/04/2019
344
19/04/2019
345
19/04/2019
346
19/04/2019
347
19/04/2019
348
19/04/2019
349
19/04/2019
350
19/04/2019
351
19/04/2019
352
19/04/2019
353
19/04/2019
354
19/04/2019
355
19/04/2019
356
19/04/2019
357
19/04/2019
358
19/04/2019
359
19/04/2019
360
19/04/2019
361
19/04/2019
362
19/04/2019
363
19/04/2019
364
19/04/2019
365
19/04/2019
366
19/04/2019
367
19/04/2019
368
19/04/2019
369
19/04/2019
370
19/04/2019
371
19/04/2019
372
19/04/2019
373
19/04/2019
374
19/04/2019
375
19/04/2019
376
19/04/2019
377
19/04/2019
378
19/04/2019
379
19/04/2019
380
19/04/2019
381
19/04/2019
382
19/04/2019
383
19/04/2019
384
19/04/2019
385
19/04/2019
386
19/04/2019
387
19/04/2019
388
19/04/2019
389
19/04/2019
390
19/04/2019
391
19/04/2019
392
19/04/2019
393
19/04/2019
394
19/04/2019
395
19/04/2019
396
19/04/2019
397
19/04/2019
398
19/04/2019
399
19/04/2019
400
19/04/2019
401
19/04/2019
402
19/04/2019
403
19/04/2019
404
19/04/2019
405
19/04/2019
406
19/04/2019
407
19/04/2019
408
19/04/2019
409
19/04/2019
410
19/04/2019
411
19/04/2019
412
19/04/2019
413
19/04/2019
414
19/04/2019
415
19/04/2019
416
19/04/2019
417
19/04/2019
418
19/04/2019
419
19/04/2019
420
19/04/2019
421
19/04/2019
422
19/04/2019
423
19/04/2019
424
19/04/2019
425
19/04/2019
426
19/04/2019
427
19/04/2019
428
19/04/2019
429
19/04/2019
430
19/04/2019
431
19/04/2019
432
19/04/2019
433
19/04/2019
434
19/04/2019
435
19/04/2019
436
19/04/2019
437
19/04/2019
438
19/04/2019
439
19/04/2019
440
19/04/2019
441
19/04/2019
442
19/04/2019
443
19/04/2019
444
19/04/2019
445
19/04/2019
446
19/04/2019
447
19/04/2019
448
19/04/2019
449
19/04/2019
450
19/04/2019
451
19/04/2019
452
19/04/2019
453
19/04/2019
454
19/04/2019
455
19/04/2019
456
19/04/2019
457
19/04/2019
458
19/04/2019
459
19/04/2019
460
19/04/2019
461
19/04/2019
462
19/04/2019
463
19/04/2019
464
19/04/2019
465
19/04/2019
466
19/04/2019
467
19/04/2019
468
19/04/2019
469
19/04/2019
470
19/04/2019
471
19/04/2019
472
19/04/2019
473
19/04/2019
474
19/04/2019
475
19/04/2019
476
19/04/2019
477
19/04/2019
478
19/04/2019
479
19/04/2019
480
19/04/2019
481
19/04/2019
482
19/04/2019
483
19/04/2019
484
19/04/2019
485
19/04/2019
486
19/04/2019
487
19/04/2019
488
19/04/2019
489
19/04/2019
490
19/04/2019
491
19/04/2019
492
19/04/2019
493
19/04/2019
494
19/04/2019
495
19/04/2019
496
19/04/2019
497
19/04/2019
498
19/04/2019
499
19/04/2019
500
19/04/2019
501
19/04/2019
502
19/04/2019
503
19/04/2019
504
19/04/2019
505
19/04/2019
506
19/04/2019
507
19/04/2019
508
19/04/2019
509
19/04/2019
510
19/04/2019
511
19/04/2019
512
19/04/2019
513
19/04/2019
514
19/04/2019
515
19/04/2019
516
19/04/2019
517
19/04/2019
518
19/04/2019
519
19/04/2019
520
19/04/2019
521
19/04/2019
522
19/04/2019
523
19/04/2019
524
19/04/2019
525
19/04/2019
1
Bình luận
baongoc12345
Box
baongoc12345 Gửi vào: 10/04/2019 22:56
sao k xem đc ảnh vậy
sanghuynh99
Box
sanghuynh99 Gửi vào: 17/04/2017 21:37
hay wa mau ra chap moi di :)
1
Truyện cùng loại
Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân
13/09/2019 08:30
Tổng quát: Cô là thiên kim cô nữ gánh vác gia thù, anh là hào môn quyền thế băng tuyết lạnh lùng. Một cuộc âm mưu, cô trên con đường minh oan cho cha, hai cuộc gặp gỡ, anh một đêm cảm mến, tình chi sở chung...ai đang điều khiển bàn cờ sinh mệnh, ai đang đạp lên mọi chông gai. Hai người cuối cùng là Hoàng thiên bất phụ, hay là yêu hận sâu đậm... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 277703
Comment: 2
Vạn Năm Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên
11/09/2019 11:01
Tổng quát: Nữ chính Tô An Dương, sau khi thêm một cuộc tình thất bại, lại bị 2 anh đẹp trai hạ phàm lịch kiếp ngủ cùng! Ngủ xong còn không buông tha cho nàng!? Lúc hạ phàm lịch kiếp gặp phải tiểu tiên Nguyệt lão ở tuyệt thế Cô Tinh, sẽ dẫn tới tuyệt thế nhân duyên thế nào đây!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 303905
Comment: 7
Vợ Yêu Gả Nhầm Của Phúc Hắc Tổng Tài
11/09/2019 10:18
Tổng quát: Bị chính em gái cùng cha khác mẹ bày mưu hãm hại, xém chút mất thân, Mộng Chỉ Tịch không làm thì thôi đã làm thì làm tới cùng, lên giường cùng em rể Cố Hạn Vân. Ai biết được rằng, cái người mang tiếng trong bán kính 5m không được có bóng dáng nữ nhân ấy lại không những không phản đối trò dụ dỗ của cô, mà còn lập hiệp ước, muốn cô làm người phụ nữ của mình....
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 129840
Comment: 2
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
14/09/2019 07:48
Tổng quát: Gia tộc bại sản,ngay cả vị hôn phu cũng cho cô cài số de. Giữa đêm khuya khoắt mưa tuyết rơi tán loạn,cô đã gặp được Kim chủ nhân Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu nguy cho gia tộc,cô đã bỏ đi lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân,để ủy lụy dưới chân của người đàn ông đó. Sau đêm đó,cô dắt theo Kim chủ nhân của mình khoa trương làm màu khoe sự giàu sang,nhưng không ngờ anh ta chính là... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1578484
Comment: 4
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
09/09/2019 11:48
Tổng quát: Trước khi xuyên không, tôi là một nữ cảnh sát chính trực, kiên cường, không thích trang điểm, không giả tạo, õng ẹo. Tôi rất am hiểu tâm lý tội phạm, cưỡi ngựa, bắn tên đều thông thạo. Nhưng, nhưng, nhưng, một ngày nọ tỉnh dậy, không hiểu sao đang từ ngực cỡ A, ngực tôi lại thành cỡ C, thì ra, tôi xuyên không rồi! mặc dù tôi có nhan sắc tuyệt trần nhưng.......nhưng đây là con dao hai lưỡi trong hậu đấy! một girl thẳng thắn như tôi, sống một ngày là đã khó khăn lắm rồi! nhưng mà không sao, dù gì tôi cũng là một nữ cảnh sát thời hiện đại, tính tình thận trọng, người lại khỏe như trâu. Cứ đợi đấy mà xem tôi từ phi thành hậu!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 495050
Comment: 2
Xú Nữ Đích Hậu Cung
11/09/2019 10:39
Tổng quát: Đây là bộ truyện hậu cung mỹ nam như mây đứng lên chống lại nữ tôn. Chợ đêm trong lòng đất biến thành y nữ… <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1736731
Comment: 10
Kobayashi Ga Kawai Sugite Tsurai!!
10/09/2019 01:18
Tổng quát: Kobayashi Mitsuru và Kobayashi Megumu là 2 anh em song sinh. Mitsuru rất giỏi đấu kiếm và nổi tiếng với con gái còn Megumu chỉ là 1 cô nàng otaku giỏi lịch sử. Mọi chuyện bắt đầu khi Mitsuru và Megumu hoán đổi vị trí cho nhau... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 529974
Comment: 157
Thượng Quốc Phú Chi Thiên Đống Tuyết
14/09/2019 02:28
Tổng quát: Ta gắng hết sức tiến vào Thảo Uyển, cố gắng sinh tồn trong sự sỉ nhục, chính là vì những gì mẫu thân nói.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 128940
Comment: 3
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
14/09/2019 08:18
Tổng quát: Em là người mà anh yêu nhất cuộc đời này, Giản Mạt, chúng ta ly hôn đi ! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 11250125
Comment: 2
Dân Quốc Yêu Văn Lục
12/09/2019 05:12
Tổng quát: Giới thiệu: đại tiểu thư của nhà tổng tham mưu gần đây có phiền muộn, một mặt là thanh mai trúc mã mà cô ấy thích xem cô như làm em gái, mặt khác, đương nhiên là bí mật nhỏ bé trên người bản thân cô ấy… Dựa theo tiểu thuyết sửa lại.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 195528
Comment: 5
Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra
13/09/2019 12:38
Tổng quát: Ông vua của làng giải trí đang hot Cố Hải bất ngờ xuyên không ngay chính trong buồng tắm của mình đến dị giới Chu Tước quốc. Rồi xa xui quỷ khiến lại biến thành Đế Hậu. Hành trình cùng ăn rồi ngủ, đấu đá chúng phi, loạn gian thần, bảo vệ cúc hoa...bắt đầu.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 858992
Comment: 18
Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
11/09/2019 11:48
Tổng quát: Nữ chính xuyên về cổ đại làm hoàng hậu...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 601226
Comment: 9
Tướng quân xin xuất chinh
14/09/2019 06:28
Tổng quát: Đọc rồi biết, cùng tác giả với Thông Linh Phi đó.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 814327
Comment: 23
Nam Thần Luôn Muốn Chọc Ghẹo Ta
07/09/2019 06:48
Tổng quát: Trình giai giai vào một ngày dậy trễ, vi phạm quy định của trường đi xe đạp điện đi học môn tự chọn, lại đụng phải một chiếc xe thể thao BMW, bởi vì người đi xe BMW là một người thích gây sự, vì vậy trình giai giai phô trương muốn bồi thường, để lại cách thức liên lạc, kết quả phát hiện người con trai đi xe BMW chính là thầy giáo dạy thay lớp tâm lý mới đến, cũng sư huynh truyền ky của trường B, châu mộ phàm.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 203559
Comment: 3
Mami Mau Chạy - Daddy Đuổi Tới Rồi
13/09/2019 07:48
Tổng quát: Trời xui đất khiến hoan ái, cô bị đẩy về phía một người đàn ông cực kỳ thần bí và tôn quý, bất đắc dĩ phải lựa chọn mang một trái bóng chạy trốn. Vài năm sau, cô mang tiểu bao tử hoa lệ online!Tiểu bao tử thân làm nam tử hán, giấc mơ lớn nhất chính là thay tiểu tiên nữ nhà cậu tìm một người thân cao một mét chín, ngực tám múi . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 91446
Comment: 1
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng truyen1.net) sưu tầm trên internet. Liên hệ: ad.truyen1@gmail.com